Đồ án: Tìm hiểu phần mềm thư viện mã nguồn mở OpenBiblio Library và ứng dụng

Đồ án Tìm hiểu phần mềm thư viện mã nguồn mở OpenBiblio Library và ứng dụng giới thiệu mã nguồn mở; cài đặt hệ thống OpenBiblio và trình bày kết quả thực nghiệm.

Đồ án: Tìm hiểu phần mềm thư viện mã nguồn mở OpenBiblio Library và ứng dụng

1. Mở đầu

Đề tài này rất khả dụng vì nó xuất phát từ những nhu cầu thực tế ở Việt Nam ngành thư viện đang trên đà phát triển, đòi hỏi cần có những phần mềm quản lý thư viện hiệu quả, tiện dụng và OpenBiblio Library đã đáp ứng được tất cả những nhu cầu đó. Ngoài ra việc thực hiện đề tài này cũng là để hưởng ứng sự khuyến khích của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo về vấn đề ứng dụng mã nguồn mở vào ngành giáo dục. 

Mục đích: Tìm hiểu về phần mềm thư viện mã nguồn mở OpenBiblio Libary để ứng dụng vào thực tế quản lý thư viện cho một trường học hay tổ chức, cá nhân…

Yêu cầu: Tìm hiểu cách cài đặt, cấu hình phần mềm chạy được trên máy, đưa dữ liệu vào quản lý, biết cách sử dụng từng chức năng của phần mềm, chuyển đổi giao diện tiếng Anh thành tiếng Việt để dễ dàng sử dụng

2. Nội dung

2.1 Giới thiệu mã nguồn mở

Opensource (mã nguồn mở) là gì?

Phân loại phần mềm mã nguồn mở 

Lợi ích của mã nguồn mở đối với người sử dụng 

Những hạn chế của phần mềm mã nguồn mở

Giới thiệu về một số loại mã nguồn mở thường gặp

Giới thiệu về phần mềm quản lý thư viện OpenBiblio Library 

2.2 Cài đặt hệ thống OpenBiblio

Cách thức tải phần mềm về máy tính 

Yêu cầu kĩ thuật

Các bước tiến hành cài đặt

2.3 Ứng dụng

Hiện trạng của thư viện truyền thống

 • Cách tổ chức lưu trữ tài liệu
 • Cách tổ chức cho độc giả mượn trả sách
 • Những ưu điểm của quản lý thư viện truyền thống
 • Những nhược điểm của quản lý thư viện truyền thống

Giới thiệu cơ bản về quản lý thư viện điện tử

 • Tiêu chí cho hệ thống quản lý thư viện điện tử
 • Quản lý thư viện điện tử là gì?
 • Tại sao phải phát triển phần mềm quản lý thư viện điện tử
 • Quản lý thư viện điện tử - những ưu điểm và nhược điểm

Ứng dụng phần mềm vào thực tế quản lý thư viện

2.4 Kết quả thực nghiệm

Phân loại, xử lý tài liệu trước khi đưa vào thư viện để quản lý

Cách đưa cơ sở dữ liệu lên phần mềm quản lý thư viện OpenBiblio

 • Cấp tài khoản cho các nhân viên quản lý thư viện
 • Thêm mới độc giả vào trong chương trình quản lý thư viện
 • Tìm kiếm thành viên trong thư viện
 • Số hóa tài liệu đưa vào thư viện để quản lý

3. Kết luận

Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu em đã hoàn thành đồ án “Tìm hiểu phần mềm thư viện mã nguồn mở OpenBiblio Library và ứng dụng”. Đồ án đã đưa ra một cách tổng quan về hệ thống thư viện mã nguồn mở OpenBiblio, đã giúp em nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong việc sử dụng mã nguồn mở và hiểu biết thêm về nghiệp vụ quản lý thư viện tại Việt Nam. Hướng phát triển của đề tài: Cần có sự liên kết nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp dạy nghề, các cơ quan, tổ chức trong cùng khu vực cùng nhau sử dụng, trao đổi, khai thác tài liệu, hướng tới một cở sở dữ liệu chung, lập trình phát triển cho các module phục vụ cho công tác nghiệp vụ, sẵn sàng tư vấn chuyển giao công nghệ, bổ sung cập nhật các tài liệu số phục vụ nhu cầu bạn đọc. Ngoài ra chúng ta cần nâng cao các trang thiết bị và nguồn nhân lực cho hệ thống quản lý thư viện.

4. Tài liệu tham khảo

Website http://obiblio.sourceforge.net: Trang web của phần mềm thư viện mã nguồn mở OpenBiblio Library

Website http://www.easyphp.org: Trang web của phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu EasyPHP phiên bản 5.3.0

Phạm Hữu Khang (2004), Giáo trình php căn bản

Nhóm thực hiện Trung tâm Thông tin thư viện, Trường ĐHDL Hải Phòng, Tài liệu Nghiên cứu và ứng dụng hệ thống mã nguồn mở Dspace vào Thư viện số trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng .

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:07/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM