Đồ án: Tìm hiểu phương pháp phân đoạn tách các nét của chữ viết tay hạn chế

Đồ án Tìm hiểu phương pháp phân đoạn tách các nét của chữ viết tay hạn chế trình bày cơ sở lý thuyết giai đoạn tiền xử lý; rút đặc trưng, phương pháp phân đoạn tách nét; cài đặt chương trình và đánh giá kết quả.

Đồ án: Tìm hiểu phương pháp phân đoạn tách các nét của chữ viết tay hạn chế

1. Mở đầu

Nhận dạng ký tự đặc biệt là ký tự viết tay là bài toán có nhiều ứng dụng thực tiễn và rất được quan tâm trong những năm gần đây. Tuy nhiên hiện nay chưa có phương pháp nào hoàn chỉnh cho bài toán này do tính phức tạp và sự biến dạng của dữ liệu đầu vào. Phương pháp phân đoạn tách nét chỉ là một bước cơ bản mang tính chất phát triển trong bài toán nhận dạng chữ viết tay. Mục tiêu của đồ án nhằm giới thiệu một phương pháp tiếp cận bài toán nhận dạng chữ viết tay với một số ràng buộc, nhằm từng bước đưa vào ứng dụng thực tiễn.

2. Nội dung

2.1 Cơ sở lý thuyết giai đoạn tiền xử lý

Lọc mịn ảnh

Nhị phân ảnh

Đánh nhãn thành phần liên thông

 • Tách liên thông bằng kĩ thuật đệ quy
 • Giải thuật cải tiến

Chuẩn kích thước

Lấp khoảng trống ảnh bằng phép đóng morphology

 • Một số định nghĩa
 • Phép giãn 
 • Phép co
 • Phép đóng

Lấy đường biên và làm trơn đường biên

 • Phát hiện biên
 • Dò biên và mã hóa đường biên
 • Xác định hướng của điểm biên (Freeman code)
 • Làm trơn đường biên

Phương pháp chuyển ảnh RGB thành ảnh đa cấp xám

Phân đoạn ảnh và lấy ngưỡng ảnh

 • Phân đoạn (hay phân vùng)
 • Các hướng tiếp cận phân đoạn ảnh
 • Một số phương pháp phân đoạn cụ thể
 • Lấy ngưỡng (phân ngưỡng)
 • Phương pháp làm mảnh ảnh

2.2 Rút đặc trưng

Giới thiệu đặc trưng hướng

Chia ô

Đặc trưng hướng của đường biên

2.3 Phương pháp phân đoạn tách nét

Các khái niêm cơ bản

Xác định các láng giềng của một điểm ảnh

Điểm ngã ba

Phân đoạn tách nét dựa vào điểm ngã ba

3. Kết luận

Qua các trình bày ở trên đã cho thấy rằng đề xuất thuật toán tách các ký tự viết tay khỏi kết dính là cực kỳ đáng tin cậy và phương pháp tương đối đơn giản để tạo ra các mô tả mờ của mô hình ký tự bị kết dính. Các thuật toán phân khúc phát triển cho công việc này là có khả năng tách các kết nối cho các ký tự viết hoa viết tay thành các đoạn có ý nghĩa chính xác. Tỉ lệ nhận dạng cao, khi đưa ký tự vào hệ thống để xác định các kết dính giữa các ký tự, trong đó có kết dính không mong muốn.

4. Tài liệu tham khảo

“Nhập môn xử lý ảnh số”, Lương Mạnh Bá – Nguyễn Thanh Thủy, Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật, 1999.

“Nhận dạng chữ viết tay rời tiếng Việt”, luận án thạc sĩ, Phạm Đại Xuân, Đại học Khoa Học Tự Nhiên TPHCM.

Galaxy Bansal Dharamveer Sharma, Isolated Handwritten Words Segmentation Techniques in Gurmukhi Script, ©2010 International Journal of Computer Applications (0975 - 8887), Volume 1 – No. 24.

Dharam Veer Sharma and Gurpreet Singh Lehal, An Iterative Algorithm for Segmentation of Isolated Handwritten Words in Gurmukhi Script, The 18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06)...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:09/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM