Mẫu B04c-TS: Tổng hợp Danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

Mẫu B04c-TS được cơ quan BHXH tỉnh lập ra để tổng hợp số người điều chỉnh cộng nối thời gian tham gia BHXH gửi BHXH Việt Nam để theo dõi. Dưới đây là Mẫu Tổng hợp Danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH (Mẫu B04c-TS) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu B04c-TS: Tổng hợp Danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

1. Mục đích lập danh sách

Tổng hợp số người điều chỉnh cộng nối thời gian tham gia BHXH gửi BHXH Việt Nam để theo dõi.

2. Trách nhiệm lập danh sách

Đơn vị lập: BHXH tỉnh.

3. Thời gian lập danh sách

Thời gian lập: khi có phát sinh.

Căn cứ lập: Kết quả thẩm định hồ sơ cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH của Tổ thẩm định.

4. Phương pháp lập danh sách

Cột A: ghi số thứ tự.

Cột B: ghi họ tên người lao động cộng nối thời gian tham gia BHXH.

Cột C: ghi số định danh (số sổ BHXH).

Cột 1: ghi tên đơn vị hiện tại người lao động đang làm việc.

Cột 2: ghi số tháng cộng nối.

Cột 3, 4: ghi từ tháng năm đến tháng năm.

Cột 5: Ghi chú.

Chỉ tiêu hàng ngang: ghi danh sách người điều chỉnh cộng nối thời gian tham gia BHXH của từng BHXH huyện, Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh.

5. Mẫu Tổng hợp Danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH (Mẫu B04c-TS)

Tổng hợp Danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH (Mẫu B04c-TS)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Mẫu Tổng hợp Danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH (Mẫu B04c-TS) ---

Ngày:01/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM