Luận văn: Triển vọng tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực và quốc tế cho các SMES Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Luận văn Triển vọng tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực và quốc tế cho các SMEs Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp gồm các nội dung chính như MLSX và kinh nghiệm tham gia MLSX khu vực và quốc tế của SMEs một số nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; SMEs Việt Nam - Điều kiện và khả năng tham gia vào MLSX khu vực và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; Một số giải pháp đẩy mạnh sự tham gia của Việt Nam vào MLSX khu vực và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Luận văn: Triển vọng tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực và quốc tế cho các SMES Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

1. Mở đầu

Trải qua thời gian dài tạo lập và phát triển, đến nay tập đoàn đa quốc gia (MNCs) đã hiện diện trên phạm vi toàn thế giới, có mặt ở những thị trường khó tính nhất và những nền kinh tế được bảo hộ chặt chẽ nhất. Cùng với quá trình tự do hoá thương mại và đầu tư, sự lan toả của công nghệ truyền thông và thông tin, môi trường cạnh tranh toàn cầu đặt MNCs dưới nhiều thách thức mới: sự dễ biến động của quá trình sản xuất, sự rút ngắn vòng đời sản phẩm, sự tiếp thu nhanh chóng những tri thức từ bên ngoài, và sự chuyển đổi chiến lược thâm nhập thị trường: từ thị trường cũ sang những thị trường mới và chưa được khai thác, đòi hỏi MNCs không ngừng cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường. 

2. Nội dung

2.1 MLSX và kinh nghiệm tham gia MLSX khu vực và quốc tế của SMEs một số nước trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Tổng quan về MLSX

Tổng quan về SMEs

Kinh nghiệm tham gia vào MLSX khu vực và quốc tế của SMEs một số nƣớc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

2.2 SMEs Việt Nam - Điều kiện và khả năng tham gia vào MLSX khu vực và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Tình hình phát triển của SMEs Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Sự tham gia của các SMEs Việt Nam vào MLSX khu vực và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Đánh giá chung về khả năng tham gia vào MLSX khu vực và quốc tế của các SMEs Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Nhận định về triển vọng tham gia vào MLSX khu vực và quốc tế của các SMEs Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

2.3 Một số giải pháp đẩy mạnh sự tham gia của Việt Nam vào MLSX khu vực và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

Bài học cho Việt Nam trong quá trình tham gia vào MLSX khu vực và quốc tế

Các giải pháp nhằm tăng cƣờng sự tham gia của SMEs Việt Nam trong MLSX khu vực và quốc tế trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp

3. Kết luận

Trong nền kinh tế hiện đại, MLSX đang là mô hình tổ chức sản xuất ưu việt nhất và có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu chi phí, tối ưu hoá hiệu quả, tận dụng tốt lợi thế so sánh của từng vùng, từng quốc gia, khu vực. Tham gia vào MLSX là cách mà các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa nâng cao vị thế kinh tế, thông qua việc tận dụng các lợi thế so sánh, tiếp thu khoa học công nghệ từ các công ty đầu tàu, nâng cấp quá trình sản xuất để không ngừng tiến bộ. Việc SMEs tham gia vào MLSX khu vực và quốc tế có ý nghĩa lớn đối với không chỉ riêng SMEs cùng hệ thống MLSX, mà còn đối với sự phát triển của nền kinh tế địa phương. SMEs Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế về điều kiện và khả năng tham gia vào MLSX khu vực và quốc tế, thể hiện ở sự hạn chế trong trình độ công nghệ, khả năng tiếp cận nguồn vốn, nguồn lao động chất lượng, và sự thiếu những liên kết giữa SMEs với nhau, giữa SMEs với các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI trong nước.

4. Tài liệu tham khảo

4.1 Tiếng Việt

ASMED (Cục phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư), “Báo cáo thường niên Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 2008”. Truy cập ngày 20/4/2010 từ cơ sở dữ liệu của ASMED.

Đỗ Mạnh Hồng 2005, Tìm chỗ đứng cho công nghiệp Việt Nam trong mạng lưới phân công lao động quốc tế: Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp để hội nhập và phát triển, Hội thảo Tiếp tục đổi mới kinh tế và xã hội để phát triển, Đà Nẵng, Việt Nam. Truy cập ngày 20/4/2010 từ cơ sở dữ liệu HOITHAO.VIET-STUDIES.INFO

Hạ Thảo 2006, “Ngành điện tử Việt Nam được ưu tiên nhưng không có chiến lược”, ngày 16/06/2006. Truy cập ngày 20/4/2010 tại http://vietbao.vn/Vitinh-Vien-thong/Nganh-dien-tu-VN-duoc-uu-tien-nhung-khong-co-chienluoc/10961641/217/

Hoàn cảnh hiện tại và các khả năng trong tương lai 2005, Diễn đàn phát triển Việt Nam (VDF). Truy cập ngày 20/4/2010 từ cơ sở dữ liệu của VDF.

Lê Thị Ái Lâm và Nguyễn Hồng Bắc 2009, “Mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh số 25 (2009). 

4.2 Tiếng Anh

Abonnyi, George 2006, Linking Greater Mekong Subregion Enterprises to International Markets: The Role of Global Value Chains, International Production Networks and Enterprises Cluster, United Nations. Truy cập ngày 16/4/2010 từ cơ sở dữ liệu UNESCAP.

Biar, J. (2005), Global Capitalism and Commodity Chains: Looking Back, Going Forward. Competition & Change, Asia Pacific Business Review. Truy cập ngày 17/4/2010 từ cơ sở dữ liệu INFORMAWORLD.

Borrus, Michael 2000, Asian production networks and the rise of Wintelism, London. Truy cập ngày 18/4/2010 từ cơ sở dữ liệu sách của GOOGLE.

Chia, Siow Yue; Dobson, Wendy 1997, Multinationals and the East Asia Integration, International Development Research Center (IDRC), Canada. Truy cập ngày 19/4/2010 từ cơ sở dữ liệu IDRC.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn Thương mại trên ---

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM