Luận văn thS: Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm khuyến mãi trên điện thoại thông minh

Luận văn Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm khuyến mãi trên điện thoại thông minh giới thiệu tổng quan về LBS, cấu trúc quadtree, cải tiến cấu trúc quadtree để áp dụng phân định vùng trên bản đồ; trình bày các nội dung cài đặt, kết quả thử nghiệm của ứng dụng, cũng như hướng phát triển để sản phẩm của đề tài thực sự trở lên hữu ích và áp dụng tốt vào thực tiễn.

Luận văn thS: Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm khuyến mãi trên điện thoại thông minh

1. Mở đầu

Ngày nay, khi ra ngoài đường, đến công sở, tới các trung tâm giải trí,... hầu như ở đâu ta cũng đều có thể bắt gặp sự xuất hiện của điện thoại, các thiết bị liên lạc di động. Sự ra đời của các thế hệ điện thoại, các thiết bị di động thông minh, có khả năng kết nối internet, khai thác dịch vụ định vị toàn cầu đã làm cho các ứng dụng trên chúng ngày càng trở lên phong phú, đa dạng, đặc biệt là các ứng dụng dịch vụ dựa trên vị trí địa lý như các hệ thống dẫn đường, hỗ trợ lái tự động sử dụng trong máy bay, ô tô; bản đồ kèm theo chức năng tìm đường dành cho điện thoại di động có định vị toàn cầu... Mặc dù đã có nhiều sản phẩm phần mềm, dịch vụ dựa trên vị trí địa lý được triển khai khá hiệu quả nhưng những sản phẩm, dịch vụ mang đặc thù riêng, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội hiện tại của Việt Nam thì vẫn còn rất thiếu. Việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dịch vụ này cho phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam là rất cần thiết. Sản phẩm mang lại sẽ góp phần cho ra đời các phần mềm, các dịch vụ thực sự hữu ích, phù hợp và đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về LSB

Giới thiệu chung về LBS

Các thành phần của LBS

Các kiểu dịch vụ LBS

Xử lý các yêu cầu của LBS

Các thiết bị di động

 • Các loại thiết bị
 • Các hạn chế của thiết bị

Mạng thông tin di động không dây.

 • Mạng không dây diện rộng
 • Mạng không dây cục bộ
 • Mạng không dây cá nhân

Hệ thống định vị

 • Giới thiệu chung
 • Hệ thống định vị toàn cầu GPS

Các mô hình dịch vụ LBS

Giới thiệu một số ứng dụng dựa trên LBS

2.2 Ứng dụng cấu trúc QuadTree

Giới thiệu cấu trúc QuadTree

Cải tiến cấu trúc quadtree và áp dụng trong việc phân định vùng trên bản đồ

2.3 Triển khai ứng dụng

Mục tiêu

Kiến trúc tổng quan

Kiến trúc database

Thu thập các deals

2.4 Kết quả thực nghiệm

Nội dung cài đặt

 • Backend – APIs
 • Database
 • Clients

Công cụ lập trình

3. Kết luận

Những nội dung và kết quả chính đạt được:

 • Nghiên cứu đặc điểm chính, các thành phần, các mô hình dịch vụ LBS, các kỹ thuật định vị; đặc điểm cũng như mặt hạn chế của các thiết bị
 • di động sử dụng trong khai thác dịch vụ LBS.
 • Nghiên cứu, ứng dụng và cải tiến cấu trúc quadtree cho việc phân định các vùng địa lý trên bản đồ.
 • Xây dựng thành công ứng dụng “Hỗ trợ tìm kiếm khuyến mãi trên điện thoại thông minh” với hơn 500.000 deals khả dụng và 100.000 cửa hàng phủ khắp Tp. Hồ Chí Minh.
 • Ứng dụng hỗ trợ hai nền tảng iOS và Android.

4. Tài liệu tham khảo

Gartner, Georg, Huang, Haosheng (2014). Progress in LocationBased Services, 1st ed., Springer International Publishing, Australia

Huiji Gao, Huan Liu (April 2015). Mining Human Mobility in Location-Based Social Networks, Morgan & Claypool, Australia

Kathie Kingsley-Hughes (2005), Hacking GPS, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana

Petrik S., Mandarasz L., Adam N., Vokorokos L(2003). Application of Shortest Path Algorithm to GIS using Fuzzy Logic, 4th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence, Budapest, Hungary...

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Luận văn trên ---

Ngày:04/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM