Đồ án: Xây dựng công trình ngầm trong mỏ

Đồ án Xây dựng công trình ngầm trong mỏ có kết cấu 4 chương. Trong đó chương 1 trình bày về vấn đề chung về công tác thiết kế quy hoạch, chương 2 có nội dung về thiết kế kỹ thuật, chương 3 trình bày về thiết kế thi công, chương 4 có nội dung về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Đồ án: Xây dựng công trình ngầm trong mỏ

1. Mở đầu

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành khai thác khoáng sản nói chung và ngành khai thác than nói riêng cũng có những mức tăng trưởng vượt bậc do đó trữ lượng than ngày càng giảm, cần phải mở rộng khai thác xuống những độ sâu lớn hơn.

Giếng nghiêng phụ là một công trình cơ bản của mỏ hầm lò, thường kết hợp với lò bằng để mở vỉa khoáng sản. Ngày nay, có những mỏ xây dựng những cặp giếng nghiêng có diện tích lớn để phục vụ việc nâng cao sản lượng khai thác của toàn mỏ, có nhiệm vụ vận chuyển lượng than khai thác từ các mức lên mặt đất.

2. Nội dung

2.1 Vấn đề chung về công tác thiết kế quy hoạch

Tình hình chung về đường lò

Lựa chọn vật liệu và kết cấu chống giữ

Thiết kế quy hoạch đường lò

2.2 Thiết kế kỹ thuật

Đánh giá độ ổn định của khối đá

Tính toán áp lực mỏ

Tính toán nội lực phần khung chống

Tính toán tấm chèn

Hộ chiếu chống

2.3 Thiết kế thi công

Sơ đồ đào,hướng đào và công nghệ đào lò

Thiết kế hộ chiếu khoan nổ mìn

Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật khoan nổ mìn

Thông gió và đưa gương về trạng thái an toàn

Công tác vận chuyển và xúc bốc

Chống lò

2.4 Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật cơ bản

Giá thành xây dựng đường lò

3. Kết luận

Qua quá trình làm đồ án môn học này chúng em nhận thấy rằng: việc thiết hế tổ chức thi công làm một công việc đòi hỏi phải có tính chuyên môn hóa cao cả về thiết kế kĩ thuật cũng như thiết kế thi công để từ điều kiện địa chất ta có thể lựa chọn hình dạng, kích thước của công trình sao cho hợp lý cả về mặt kinh tế và kĩ thuật. Thiết kế thi công đòi hỏi phải có một cách nhìn tổng quát về trình tự, thời gian và các mối liên hệ giữa các công việc để sắp xếp, bố trí một cách hợp lí nhất, kinh tế nhất.

Nội dung của bản đồ án môn học nêu trên được hoàn thành trên cơ sở tổng hợp những kiến thức người làm đồ án đã được họ tập, nghiên cứu tại trường. Tuy nhiên, khi thiết kế thi công cần chú ý rằng các thiết kế thi công chỉ là những chỉ dẫn cho công việc, trong điều kiện thực tế đa dạng bắt đầu gặp thì thi công cần phải có những thay đổi kịp thời, phù hợp

4. Tài liệu tham khảo

Nguyễn Văn Đước, Võ Trọng Hùng – Công nghệ xây dựng công trình ngầm tập 1 (thi công lò bằng, lò nghiêng và hầm trạm trong mỏ). NXB Giao thông vận tải, Hà Nội – 1997, 291 tr.

Trần Tuấn Minh – Bài giảng cơ học đá. Hà Nội – 2014, 291 tr.

Trần Tuấn Minh – Cơ học tính toán kết cấu chồng giữ công trình ngầm tập 1. NXB Xây dựng, Hà Nội – 2014, 348 tr.

Lê Văn Quyển – Phá vỡ đất đá bằng phương pháp khoan nô mìn. Trường ĐH Mỏ - Địa Chất, Hà Nội - , 130 tr.

-- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án kiến trúc- xây dựng trên--

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM