Đồ án: Xây dựng website quảng bá thông tin mạng WSN

Đồ án Xây dựng website quảng bá thông tin mạng WSN giới thiệu một cách tổng quát về mạng cảm nhận không dây, giới thiệu vi điều khiển CC1010 của hãng CHIPCON và mô hình triển khai mạng WSN; tìm hiểu khung dữ liệu của mạng WSN và phần mềm nhúng trên nút mạng WSN; trình bày về việc thu nhận dữ liệu từ nút mạng WSN truyền về PC và thực hiện lưu trữu thành tệp tin; tìm hiểu và nghiên cứu việc xây dựng website có khả năng tự động cập nhập nội dung tập tin.

Đồ án: Xây dựng website quảng bá thông tin mạng WSN

1. Mở đầu

Sự phát triển đi lên vượt bậc của ngành kỹ thuật máy tính và điện tử hiện nay đã được minh chứng cụ thể qua cuộc sống hằng ngày của chúng ta trong tất cả các lĩnh vực.Việc ứng dụng máy tính vào kỹ thuật đo lường và điều khiển đã đem lại những kết quả đầy tính ưu việt. Các thiết bị, hệ thống đo lường và điều khiển ghép nối với máy tính có độ chính xác cao, thời gian thu thập số liệu ngắn, nhưng đáng quan tâm hơn là mức độ tự động hoá trong việc thu nhận, xử lý và quảng bá dữ liệu. Một lĩnh vực nổi bật của mạng cảm nhận không dây (WSN - Wireless Sensor Network) là sự kết hợp việc cảm nhận, tính toán và truyền thông vào một thiết bị nhỏ. Và chúng ta hoàn toàn có khả năng triển khai các thiết bị nhỏ này thành một hệ thống có ứng dụng lớn và rộng rãi. Sử dụng những thiết bị này để theo dõi theo thời gian thực, để giám sát điều kiện môi trường, để theo dõi cấu trúc hoặc tình trạng thiết bị.

2. Nội dung

2.1 Tổng quan về mạng WSN

Tổng quan về mạng cảm nhận không dây WSN

 • Giới thiệu
 • Những khó khăn trong vấn đề chọn đường và thiết kế trong mạng WSN

Vi điều khiển CC1010 và ứng dụng làm nút mạng WSN

 • Đặc điểm chính của CC1010
 • Sơ đồ chân tín hiệu
 • Cổng
 • Ngắt
 • Bộ nhớ Flash
 • Bộ định thời
 • Bộ biến đổi ADC
 • Bộ thu phát không dây (RF Transceiver)
 • Bộ mã hoá DES

Giới thiệu mô hình triển khai của mạng WSN

Kết luận

2.2 Khung dữ liệu của mạng WSN

Khung dữ liệu của mạng WSN

Phần mềm nhúng trên nút mạng WSN

 • Giới thiệu chung
 • Phần mềm nhúng viết cho CC1010 

Kết luận

2.3 Thu nhận dữ liệu từ nút mạng WSN 

Giới thiệu về ngôn ngữ Visual Basic 6.0 

Lập trình giao tiếp qua cổng COM bằng VB 

 • Điều khiển Microsoft Comm Control 6.0
 • Thiết lập tham số
 • Nhận dữ liệu
 • Xuất dữ liệu
 • Thuộc tính khác
 • Sự kiện On_Comm

Làm thế nào để thu nhận dữ liệu từ cổng COM và lưu trữ kết quả thành tập tin trên máy tính

2.4 Nghiên cứu xây dựng Website

Giới thiệu về công nghệ Website

Triển khai ứng dụng trên Website cho hệ thống mạng WSN 

Thực hiện tự động quảng bá tệp tin trên mạng 

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình website

3. Kết luận

Về mặt lý thuyết, tìm hiểu và nghiên cứu được kiến trúc tổng quát và chỉ ra các yêu cầu chủ yếu đạt được xây dựng hệ thống mạng WSN, tìm hiểu khung dữ liệu từ mạng WSN, ứng dụng viết chương trình thu nhận dữ liệu trên máy tính thành tập tin và trên Website.

Về mặt thực nghiệm, em đã thiết kế thành công chương trình ứng dụng trong khuôn khổ của luận văn với những ưu điểm sau:

 • Giao diện thuận tiện, cập nhập thông tin nhanh chóng thuận lợi
 • Thực hiện được vấn đề cập nhập thông tin dưới dạng file text có khả năng quảng bá tự động trên website

Hạn chế của đề tài, chương trình ứng dụng chưa có khả năng tự động cập nhập thông tin dưới nhiều dạng phong phú, đa dạng, khả năng thu nhiều thông tin từ nhiều loại đầu đo vẫn chưa thực hiện được.

4. Tài liệu tham khảo

Chipcon, CC1010IDE Manual, www.chipcon.com

Chipcon, CC1010 Datasheet, www.chipcon.com

PGS.TS Vương Đạo Vy - Mạng và truyền dữ liệu.

Lập trình Visual Basic 6.0 – NXB Lao Động Xã Hội

ASP database-ấn bản năm 2000- NXB Sài Gòn

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đồ án trên ---

Ngày:08/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM