Toán 2 Chương 7 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Bài giảng Ôn tập về phép cộng và phép trừ bao gồm các kiến thức về phép trừ đồng thời sử dụng các bài tập minh họa kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em học tập một cách hiệu quả nhất.

Toán 2 Chương 7 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

- Cách tìm giá trị của phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000.

- Cách đặt tính và tính theo cột dọc của phép cộng và phép trừ các số có ba chữ số.

1.2. Các dạng Toán

Dạng 1: Đặt tính và tính

- Đặt tính với các hàng tương ứng đặt thẳng cột với nhau: Hàng trăm của số này thẳng hàng trăm của số kia, tương tự như vậy với hàng chục và hàng đơn vị.

- Thực hiện phép trừ từ phải sang trái.

Dạng 2: Tính nhẩm phép cộng và phép trừ với số tròn trăm

- Cộng các chữ số hàng trăm. Viết thêm hai chữ số 0 vào tận cùng của kết quả vừa tìm được.

- Thực hiện nhẩm phép trừ các số tròn trăm bằng cách trừ các chữ số hàng trăm và giữ nguyên hàng chục, hàng đơn vị.

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Bài toán cho giá trị của các đại lượng hoặc bài toán về “nhiều hơn” hoặc "ít hơn".

- Tìm cách giải: Muốn tìm “tất cả” hoặc giá trị của đại lượng nhiều hơn hoặc ít hơn thì ta thường thực hiện phép cộng hoặc phép trừ các số.

- Trình bày lời giải

- Kiểm tra lại kết quả và lời giải của bài toán.

2. Bài tập minh hoạ

Câu 1: Nhẩm:

a) 600 - 300

b) 300 + 400

Hướng dẫn giải

a) 600 - 300 = 6 trăm - 3 trăm = 3 trăm

Vậy 600 - 300 = 300

b) 300 + 400 = 3 trăm + 4 trăm = 7 trăm

Vậy 300 + 400 = 700

Câu 2: Con gấu nặng 415kg, con voi nặng hơn con gấu 123kg. Hỏi voi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

Cân nặng của voi là:

415 + 123 = 538 kg

Đáp số: 538 kg

Câu 3: Con sư tử nặng 268 kg, con báo nhẹ hơn con sư tử 142 kg. Hỏi con báo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

Cân nặng của báo là:

268 - 142 = 126 kg

Đáp số: 126 kg

3. Kết luận

Qua nội dung bài học trên, giúp các em học sinh:

  • Hệ thống lại kiến thức đã học một cách dễ dàng hơn
  • Nhận biết và vận dụng vào làm bài tập
  • Có thể tự đọc các kiến thức và tự làm các ví dụ minh họa để nâng cao các kỹ năng giải Toán lớp 2 của mình thêm hiệu quả
Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM