THỎA THUẬN SỬ DỤNG 

1. Điều khoản chung

Chào mừng bạn đến với thư viện eLib.vn, Website được thiết kế và đưa vào sử dụng vào năm 2014. Việc bạn đăng ký sử dụng eLib.vn  và việc sử dụng các dịch vụ của eLib.vn  đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (thỏa thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng eLib.vn  cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi eLib.vn . Thư viện eLib.vn  có thể sẽ thay đổi hoặc điều chỉnh thỏa thuận sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng mỗi khi truy cập vào website. 

2. Mô tả dịch vụ

Thông qua Website và các liên kết trên Website, eLib.vn  cung cấp cho người dùng khả năng truy nhập đến các tài nguyên của thư viện eLib.vn , sử dụng các dịch vụ do Website eLib.vn  cung cấp, bao gồm các thông tin thể hiện trên trang Web dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc phim minh họa, cơ sở dữ liệu, các thông báo hoặc thông điệp quản lý và các dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch Vụ”). Trừ phi có quy định cụ thể khác, đối tượng điều chỉnh của Thỏa Thuận Sử Dụng còn bao gồm cả các bản cập nhật hoặc nâng cấp, các đặc tính hoặc thuộc tính mới của Dịch Vụ, hoặc các dịch vụ mới do eLib.vn  cung cấp.

Dịch vụ trên được eLib.vn  sẵn sàng thay đổi mà không bắt buộc phải thông báo hoặc xác nhận và không bảo đảm Dịch Vụ sẽ thỏa mãn yêu cầu, tương thích hoặc phù hợp với mục đích của người dùng. Thư viện eLib.vn  cũng không bảo đảm rằng các chức năng của Dịch Vụ sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi kỹ thuật hoặc virus, các sai sót (nếu có) sẽ được khắc phục kịp thời.

Trong mọi trường hợp, eLib.vn  không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ một thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng, do sự cẩu thả hoặc các hành động sai lầm khác có liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Người dùng. 

3. Dịch vụ và trách nhiệm của eLib.vn

Dịch vụ của eLib.vn  là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ ). Bạn đồng ý rằng eLib.vn  có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng thư viện eLib.vn  có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho Website ELib.vn  để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website.

Bạn đồng ý rằng eLib.vn  sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên Website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng Website.

Bạn đồng ý rằng nguồn tài nguyên trên website (bao gồm các tài liệu, khoá học, video học tập, các file flash,…) là do người dùng up lên và Thư viện eLib.vn   hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/ trách nhiệm pháp lý của các nguồn tài nguyên trên.

Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ. 

4. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn

Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này.

Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập.

Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác, cụ thể không lợi dụng Website nhằm mục đích:

Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;

Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.

Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.

Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của eLib.vn . Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.  

5. Các liên kết đến các website khác

Để thuận tiện cho việc sử dụng của người dùng, thư viện eLib.vn  có thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của eLib.vn , do đó Thư viện eLib.vn  sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này. 

6. Giới hạn độ tuổi

Mọi người đều có thể truy cập Website này. Tuy nhiên, bạn phả chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi muốn đăng ký thành viên để đưa thông tin, tài nguyên lên Website. 

7. Những điều cấm

Bạn đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây: 

1. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/ tổ chức khác. 

2. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước. 

8. Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác

Thư viện eLib.vn  sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp.