Tin học 6 Chương 4 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

Mời các em cùng tham khảo nội dung bài học 15 được biên soạn bám sát chương trình SGK Tin học lớp 6. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh.

Tin học 6 Chương 4 Bài 15: Chỉnh sửa văn bản

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Xoá và chèn thêm văn bản

- Nên dùng phím BackSpace hoặc Delete để xoá một vài kí tự.

- Backspace: xoá kí tự ngay trước con trỏ chuột.

- Delete: xoá kí tự ngay sau con trỏ.

- Muốn chèn thêm văn bản, đưa con trỏ đến vị trí cần chèn và gõ thêm nội dung.

- Để xoá phần văn bản lớn, cần đánh dấu đoạn văn bản và chọn Backspace hoặc Delete.

Lưu ý: suy nghĩ cẩn thận trước khi xoá.

1.2. Chọn phần văn bản

- Nguyên tắc: Khi muốn thực hiện một thao tác (xóa, chuyển vị trí, thay đổi cách trình bày,...) trước hết cần chọn văn bản hoặc đối tượng đó (còn gọi là đánh dấu).

- Để chọn phần văn bản em cần thực hiện:

- Đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu.

- Kéo thả chuột đến vị trí cuối văn bản cần chọn.

- Khôi phục trạng thái cũ văn bản bằng nút lệnh Undo 

1.3. Sao chép và di chuyển nội dung văn bản

- Sao chép: Là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác, ta thực hiện như sau:

+ Chọn phần văn bản muốn sao chép, nháy nút  (Copy) trên thanh công cụ.

+ Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép rồi nháy nút  (Paste).

Lưu ý: Em có thể nháy nút Copy một lần và nháy nút Paste nhiều lần để sao chép nội dung vào nhiều vị trí khác nhau.

- Di chuyển: Em có thể di chuyển một phần văn bản từ vị trí này sang một vị trí khác bằng cách: sao chép rồi xoá phần văn bản ở vị trí gốc.

+ Chọn phần văn bản cần di chuyển, nháy vào nút Cut  trên thanh công cụ chuẩn để xoá văn bản tại vị trí đó.

+ Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới và nháy vào nút Paste.

1.4. Chỉnh sửa nhanh – Tìm và thay thế

Ta dùng tổ hợp phím Ctrl + H để mở bảng Find and Replace.

Để thay thế: Điền nội dung cần thay thế vào Replace with, nội dung muốn thay thế vào ô Find What và nhấn Replace để thay thế lần lượt.

Để tìm kiếm chọn Find, điền nội dung tìm kiếm vào ô Find what và nhấn Find next để tìm kiếm.

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Sử dụng phím Backspace để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

Hướng dẫn giải

Ngay cuối từ ONE

Bài 2: Muốn chèn các từ "những cánh buồm" vào vị trí sau đây thì thực hiện như thế nào:

Buổi sớm nắng sáng ….  nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh.

Hướng dẫn giải

- Di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí cần chèn

- Gõ thêm nội dung từ bàn phím

Bài 3: Cho đoạn thơ dưới đây:

Bác Hồ ở chiến khu

Một nhà sàn đơn sơ vách nứa

Bốn bên suối chảy cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn sáng trên đồi.

Để chọn các từ Một nhà sàn đơn sơ ta thực hiện như thế nào?

Hướng dẫn giải

Đặt con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu (cụ thể là trước kí tự M)

Kéo thả chuột đến vị trí cuối (đến kí tự ơ của từ sơ)

Bài 4: Thao tác sao chép và di chuyển giống và khác nhau như thế nào?

Hướng dẫn giải

- Giống nhau: Đều là sao chép văn bản

- Khác nhau:  

+ Sao chép: Phần văn bản gốc không bị mất đi.

+ Di chuyển: Phần văn bản gốc bị mất đi.

Bài 5: Thao tác xoá và cắt giống và khác nhau như thế nào?

Hướng dẫn giải

- Giống nhau: đều là xoá văn bản

- Khác nhau:  

+ Xoá: Phần văn bản bị xoá nằm ở thùng rác

+ Cắt: Phần văn bản bị xoá được lưu vào trong bộ nhớ của máy tính (Vùng nhớ đệm Clipboard: Là vùng nhớ tạm thời dùng chung cho các ứng dụng của Windows)

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Để khôi phục trạng thái cũ văn bản ta nhấp phím:

Câu 2: Sử dụng phím Backspace để xóa từ LƯỜI, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

Câu 3: Để xóa một phần nội dung của văn bản, em thực hiện thao tác nào dưới đây?

Câu 4: Muốn chọn phần văn bản, ta có thể thực hiện những thao tác nào?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “Thầy giáo” thành chữ “Giáo viên” thì ta thực hiện chọn:

A. Dải Home chọn lệnh Editing/Clear…

B. Dải Home chọn lệnh Editing/Find…

C. Dải Home chọn lệnh Editing/Replace…

D. Dải Home chọn lệnh Editing/Goto…

Câu 2: Sao chép phần văn bản có tác dụng:

A. Giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, làm xuất hiện phần văn bản đó ở vị trí khác

B. Di chuyển phần văn bản gốc đến vị trí khác

C. Cả A và B đúng

D. Cả A và B sai.

Câu 3: Để xóa các ký tự bên phải con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?

A. Backspace    

B. End    

C. Home    

D. Delete

Câu 4: Để xóa các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?

A. Backspace    

B. End    

C. Home    

D. Delete

Câu 5: Khi nháy đúp chuột lên 1 từ thì:

A. Nguyên đoạn có chứa từ đó sẽ bị chọn

B. Nguyên dòng có chứa từ đó sẽ bị chọn

C. Từ đó sẽ bị chọn

D. Tất cả đều đúng

4. Kết luận

Sau khi học xong bài này, các em cần:

  • Thành thạo thao tác biên tập văn bản đơn giản: xoá, sao chép, phục hồi các phần văn bản
  • Hiểu được mục đích của chọn phần văn bản
  • Nắm được các chức năng Delete, Backspace
Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM