Tin học 6 Chương 4 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

Bài học Định dạng đoạn văn bản SGK Tin học 6 được biên soạn và tổng hợp với mục đích nhằm giúp các em nắm được định dạng đoạn văn bản là gì, các thao tác định dạng đoạn văn bản bằng nút lệnh và bảng chọn. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

Tin học 6 Chương 4 Bài 17: Định dạng đoạn văn bản

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Định dạng đoạn văn bản

Là thay đổi tính chất sau đây đoạn văn bản:

- Kiểu căn lề.

- Vị trí lề của cả đọan văn bản so với toàn trang.

- Khoảng cách lề của dòng đầu tiên.

- Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới.

- Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

- Định dạng đoạn văn bản tác động đến toàn bộ đoạn văn bản mà con trỏ soạn thảo đang ở đó.

1.2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn bản

- Đưa con trỏ soạn thảo đoạn văn bản và sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

- Căn lề: nháy một trong các nút để căn lề trái, phải, giữa 

- Thay đổi lề cả đoạn văn: nháy một trong các nút để tăng, giảm lề trái đoạn văn bản 

- Khoảng cách dòng trong đoạn văn: nháy chuột vào để chỉnh khoảng cách dòng trong đoạn văn bản 

1.3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph

- Hộp thoại Paragraph dùng để tăng hay giảm khoảng cách giữa các đoạn văn bản và thiết đặt trong khoảng cách thụt lề dòng đầu tiên văn bản.

- Đặt điểm chèn vào đoạn văn bản cần định dạng: Format → Paragraph.

- Chọn các khoảng cách thích hợp trong các ô Before, After rồi nháy OK.

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Định dạng đoạn văn bản là gì? Nêu các cách để định dạng đoạn văn bản?

Hướng dẫn giải

- Định dạng đoạn văn bản là thay đổi tính chất của toàn đoạn văn bản

- Có 2 cách để định dạng đoạn văn bản

+ Sử dụng các nút lệnh

+ Sử dụng hộp thoại Paragraph

Bài 2: Khi thực hiện định dạng đoạn văn thì ta đã thay đổi những tính chất nào trong đoạn văn?

Hướng dẫn giải

Các tính chất của định dạng đoạn văn bản

- Kiểu căn lề

- Vị trí của cả đoạn văn bản

- Khoảng cách lề của dòng đầu tiên

- Khoảng đến đoạn văn trên hoặc dưới

- Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn

Câu 3: So sánh sự giống và khác nhau về hộp thoại Font và hộp thoại Paragraph?

Hướng dẫn giải

- Giống nhau:

+ Cả hai hộp thoại đều dùng để định dạng trang.

+ Có những thuộc tính tương đương với các nút lệnh trên thanh công cụ.

- Khác nhau:

+ Hộp thoại Font để định dạng kí tự.

+ Hộp thoại Paragrraph để định dạng đoạn văn bản.

Câu 4: Ý nghĩa định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph?

Hướng dẫn giải

Hộp thoại Paragraph được dùng để tăng hay giảm khoảng cách giữa các đoạn văn bản và thiết đặt khoảng cách thụt lề dòng đầu tiên của đoạn.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào không phải là thao tác định dạng đoạn văn bản?

Câu 2: Các nút lệnh dùng để định dạng đoạn văn bản gồm có các nút nào?

Câu 3: Để định dạng đoạn văn bản em sử dụng các lệnh nào?

Câu 4: Nút lệnh  trên thanh công cụ dùng để làm gì?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Định dạng đoạn văn bản là định dạng:

A. Kiểu căn lề, vị trí lề của cả đọan văn bản so với toàn trang.

B. Khoảng cách lề của dòng đầu tiên, khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới.

C. Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

D. Tất cả đáp án trên

Câu 2: Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác:

A. Định dạng văn bản

B. Lưu tệp văn bản

C. Trình bày trang

D. Đáp án khác

Câu 3: Để đặt khoảng cách dòng trong đoạn văn ta chọn lệnh :

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 4: Để giảm lề trái đoạn văn ta chọn lệnh:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 5: Công việc nào dưới đây không liên quan định dạng văn bản:

A. Thay đổi phông chữ

B. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng

C. Đổi kích thước trang giấy

D. Sửa lỗi chính tả

4. Kết luận

Qua nội dung bài học này, các em cần nắm vững một số lưu ý quan trọng sau

  • Thế nào là định dạng đoạn văn bản
  • Cách định dạng đoạn văn bằng hộp thoại Paragraph.
  • Thao tác sử dụng nút lệnh định dạng đoạn văn bản
  • Có bao nhiêu dạng căn lề đoạn văn

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM