zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
https://www.elib.vn/tai-lieu/

Việc làm - Nhân sự

eLib phát triển nguồn tài liệu về việc làm – nhân sự để các bạn có thêm tự liệu trong việc lập biểu mẫu như viết CV xin việc, có các mẫu đơn xin việc cho từng lĩnh vực, từng ngành cụ thể. Trong từng doanh nghiệp sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp có thêm kinh nghiệm và kiến thức trong quản lý nhân sự về đăng tin tuyển dụng, bí quyết phỏng vấn và kỹ năng quản lý nhân viên. Ngoài ra còn có các biểu mẫu khen thưởng, hành chính nhân sự và bảng mô tả công việc… Hi vọng sẽ giúp ích trong quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Mời các bạn tham khảo!

ATNETWORK
ATNETWORK