Bảng mô tả công việc bộ phận Thiết kế sản phẩm

Trong bài viết này, eLib sẽ cung cấp cho các bạn về công việc của bộ phận Thiết kế sản phẩm gồm những nhiệm vụ gì?, yêu cầu ra sao? Mời các bạn tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé. 

Bảng mô tả công việc bộ phận Thiết kế sản phẩm

1. Mô tả công việc Trưởng phòng Thiết kế sản phẩm

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Trưởng phòng thiết kế

Mã công việc

TK-TP

Cán bộ quản lý trực tiếp

Giám đốc

1.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của PTK theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

Tham mưu cho GĐ về toàn bộ các vấn đề liên quan nghiệp vụ và công tác thiết kế, hướng đến mục tiêu quay trở lại và phát triển thành công thị trường nội địa. Triển khai thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.

Thiết lập, triển khai áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại bộ phận.

Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác thiết kế mẫu cho sản xuất qua từng thời kỳ, từng giai đọan .Từ đó nghiên cứu của thị trường, các yêu cầu đòi hỏi của người tiêu dùng về mẫu mã, chất lượng, giá cả đối với sản phẩm.

Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thiết kế hàng tháng, qúy, năm. Triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tổ chức xây dựng các chỉ tiêu đánh giá năng lực nhân viên thuộc quyền, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên, xây dựng các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể theo từng tháng, quí, năm cho các nhân viên. Tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả công việc, năng lực của CBNV được phân cấp quản lý để góp phần nâng cao hiệu suất làm việc của Công ty.

Tổ chức xây dựng và kiểm tra thực hiện các công việc có liên quan đến công tác thiết kế (mẫu, mỹ thuật), tiêu chuẩn định mức liên quan đến công tác thiết kế.

Ký duyệt các hồ sơ có liên quan đến họat động của PTK và các hồ sơ văn bản.

Kiểm tra việc thực hiện các công việc thông qua những bản báo cáo định kỳ theo qui định của Phòng, của Công ty để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho lãnh đạo.

Tổ chức nghiên cứu, phân tích, tổ chức thực hiện việc cải tiến thông số cho phù hợp để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Tổ chức việc tính giá thành và định giá bán cho sản phẩm nội địa.

Tổ chức họp  trao đổi ý kiến học hỏi rút kinh nghiệm cac mẫu được duyệt, triển khai  thực hiện mẫu mới .

Nghiên cứu, đề xuất  lên GĐ các cải tiến, các biện pháp, các giải pháp khả thi có liên quan đến họat động của PTK.

Tổ chức, phân công, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả làm việc của nhân sự trực thuộc phòng, thực hiện khen thưởng kỷ luật. Đề xuất và thực hiện chính sách có tính động lực đối với nhân viên.

Thường xuyên củng cố, xây dựng đoàn kết nội bộ; luôn đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu.

Phối hợp các XN, các Phòng liên quan trong triển khai thực hiện công việc nhằm đạt mục tiêu chung do Công ty đặt ra.

Thực thi đúng quy chế, quy định chung của Công ty và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn PTK.

Thừa ủy nhiệm GĐ giao dịch với các đối tác hoặc các cơ quan, tổ chức trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTK.

Báo cáo bằng văn bản kết quả công việc từng chương trình được triển khai và các báo cáo tháng, quý, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của GĐ trong khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTK.

Chịu trách nhiệm trước GĐ về toàn bộ kết quả hoạt động của PTK.

1.2 Yêu cầu

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp, thiết kế sản phẩm.

Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên.

Tin học: Vi tính văn phòng, thành thạo các phần mềm xử lý đồ họa.

Thông qua các khóa huấn luyện về quản lý cấp trung gian.

Thông qua các khóa huấn luyện  kiến thức về sản phẩm.

Năng lực quản lý, hoạch định công việc theo tổ chức tổ, nhóm.

Năng lực tổ chức hướng dẫn  đào tạo cán bộ kế thừa.   

Nắm vững nguyên tắc  màu sắc, hình thể, biết nguyên lý cơng nghệ, nhạy bén trong công tác thiết kế mẫu.

Khả năng cảm nhận thẩm mỹ cao, hiểu biết về tâm lý và thị hiếu của từng vùng địa lý để thiết kế nhóm sản phẩm phù hợp.

Khả năng tư duy, sáng tạo, thiết kế các chương trình thiết kế theo các định hướng phân khúc theo từng mùa, địa phương.

Khả năng truy cập internet, xử  lý thông tin.

Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.

Trung thực, làmviệc không theo cảm tính.

Kiên trì, ham học hỏi, tỉ mỉ, cẩn thận.

Nhạy bén, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm.

Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt

Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm.

2. Mô tả công việc phó phòng Thiết kế sản phẩm

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Phó phòng thiết kế

Mã công việc

TK-PP

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

2.1 Nhiệm vụ,quyền hạn

Hỗ trợ TP TK trong các mặt công tác:

Thiết lập, tổ chức, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của PTK theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định.

Tham mưu cho Trưởng phòng về toàn bộ các vấn đề liên quan nghiệp vụ và công tác thiết kế, hướng đến mục tiêu quay trở lại và phát triển thành công thị trường nội địa. Triển khai thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt.

Thiết lập, triển khai áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại bộ phận.

Phân tích, đánh giá thực trạng về công tác thiết kế mẫu cho sản xuất qua từng thời kỳ, từng giai đọan. Từ đó nghiên cứu về thời trang của thị trường, các yêu cầu đòi hỏi của người tiêu dùng về mẫu mã, chất lượng, giá cả đối với sản phẩm.

Xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thiết kế hàng tháng, qúy, năm. Triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tổ chức xây dựng các chỉ tiêu đánh giá năng lực nhân viên thuộc quyền, đào tạo và huấn luyện đội ngũ nhân viên, xây dựng các mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể theo từng tháng, quí, năm cho các nhân viên. Tổ chức thực hiện việc đánh giá kết quả công việc, năng lực của CBNV được phân cấp quản lý để góp phần nâng cao hiệu suất làm việc của Công ty.

Tổ chức xây dựng và kiểm tra thực hiện các công việc có liên quan đến công tác thiết kế (mẫu, mỹ thuật), tiêu chuẩn định mức liên quan đến công tác thiết kế.

Kiểm tra việc thực hiện các công việc thông qua những bản báo cáo định kỳ theo qui định của Phòng, của Công ty để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho lãnh đạo.

Tổ chức nghiên cứu, phân tích, tổ chức thực hiện việc cải tiến thông số cho phù hợp để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Tổ chức việc tính giá thành và định giá bán cho sản phẩm nội địa.

Tổ chức họp trao đổi ý kiến học hỏi rút kinh nghiệm cac mẫu được duyệt, triển khai  thực hiện mẫu mới .

Nghiên cứu, đề xuất  lên TP TK các cải tiến, các biện pháp, các giải pháp khả thi có liên quan đến họat động kinh doanh của PTK.

Tổ chức, phân công, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả làm việc của nhân sự trực thuộc phòng, thực hiện khen thưởng kỷ luật. Đề xuất và thực hiện chính sách có tính động lực đối với nhân viên.

Thường xuyên củng cố, xây dựng đoàn kết nội bộ; luôn đặt lợi ích Công ty lên hàng đầu.

Phối hợp các XN, các Phòng liên quan trong triển khai thực hiện công việc nhằm đạt mục tiêu chung do Công ty đặt ra.

Thực thi đúng quy chế, quy định chung của Công ty và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn PTK.

Báo cáo bằng văn bản kết quả công việc từng chương trình được triển khai và các báo cáo tháng, quý, sơ kết 06 tháng, tổng kết năm theo quy định.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP TK trong khuôn khổ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTK.

Chịu trách nhiệm trước TP TK về toàn bộ kết quả hoạt động của công việc, nhiệm vụ được phân công.

Khi không có mặt TP TK, hoặc tuỳ theo từng công việc được giao nhiệm vụ cụ thể:

Được thay mặt TP TK điều hành mọi hoạt động của PTK; Được chủ động phân công, phân nhiệm, điều chuyển nhân sự trực thuộc PTK thực hiện các công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTK.

Được phối hợp ngang cấp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ; Được đề nghị các cá nhân, bộ phận, đơn vị trực thuộc công ty thông qua GĐ cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, mẫu mã… phục vụ cho công tác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của PTK.

Được đề nghị Công ty cung cấp các nguồn nhân lực, tài lực, vật lực, phương tiện, trang thiết bị, điều kiện làm việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ.

Được đề xuất các biện pháp khen thưởng, kỷ luật, tăng giảm lương, đề bạt, thuyên chuyển vị trí… của nhân viên thuộc quyền.

2.2 Yêu cầu

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp.

Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B trở lên.

Tin học: Vi tính văn phòng, thành thạo các phần mềm xử lý đồ họa.

Thông qua các khóa huấn luyện về quản lý cấp trung gian.

Thông qua các khóa huấn luyện  kiến thức về sản phẩm.

Kỹ năng:

Năng lực quản lý, hoạch định công việc theo tổ chức tổ, nhóm

Năng lực tổ chức hướng dẫn  đào tạo cán bộ kế thừa .   

Nắm vững nguyên tắc  màu sắc, hình thể, biết nguyên lý cơng nghệ, nhạy bén trong công tác thiết kế mẫu.

Khả năng cảm nhận thẩm mỹ cao, hiểu biết về tâm lý và thị hiếu của từng vùng địa lý để thiết kế nhóm sản phẩm phù hợp.

Khả năng tư duy, sáng tạo, thiết kế các chương trình thiết kế theo các định hướng phân khúc theo từng mùa, địa phương .

Khả năng truy cập internet, xử  lý thông tin.

Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.

Trung thực, làmviệc không theo cảm tính

Kiên trì, ham học hỏi, tỉ mỉ, cẩn thận

Nhạy bén, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm

Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt

Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm.

3. Mô tả công việc nhân viên Thiết kế sản phẩm

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Nhân viên thiết kế sản phẩm

Mã công việc

TK-NV

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

3.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo kế hoạch thiết kế sản phẩm mới

Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc thiết kế sản phẩm

Hỗ trợ các công việc liên quan đến thiết kế cho các phòng ban trong công ty

Phối hợp với phòng Nghiên cứu công nghệ chọn giải pháp kỹ thuật tốt nhất cho việc thiết kế

Họp phát triển sản phẩm mới, họp hiệu chỉnh sản phẩm sau sản xuất mẫu.

Tất cả các chi tiết và tỷ lệ kích thước của mục đích sản phẩm phải tuân thủ theo chính xác trong bản vẽ.

Viết các tờ thông số kỹ thuật và hướng dẫn may cho từng mẫu (kích cỡ, số, kiểu, giải thích liên quan đến máy)

Đảm bảo rằng chất lượng sản xuất được duy trì theo các tiêu chuẩn của MZ Việt Nam và các nghĩa vụ "Hiệu suất thời gian" đang được đáp ứng.

Thiết kế ra bản vẽ cho mọi sản phẩm và mẫu từ khách hàng

Tạo bản vẽ cho mọi sản phẩm và biết sử dụng máy may tự động

Thành lập nhóm kiếm soát chất lượng và đào tạo đội sản xuất để làm việc với nó.

Đo lường và xem xét thành phẩm với nhóm sản xuất (Kiểm soát chất lượng)

Làm định mức nguyên vật liệu và quan tâm cập nhật bất kỳ sửa đổi mới nào

Thực hiện thay đổi hoặc sửa đổi theo yêu cầu cho đến khi được phê duyệt

Sau khi phê duyệt, hỗ trợ các bộ phận sản xuất trong việc bắt đầu 1 sản phẩm mới.

3.2 Yêu cầu

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành thiết kế đồ hòa, CNTT…

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên về thiết kế sản phẩm nhựa.

Khả năng tư duy tốt

Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế sản phẩm: CREO, AUTOCAD

Thành thạo MS Office

Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B trở lên.

Nắm vững nguyên tắc màu sắc, hình thể, biết nguyên lý cơng nghệ, nhạy bén trong công tác thiết kế mẫu.

Khả năng cảm nhận thẩm mỹ cao, hiểu biết về tâm lý và thị hiếu của từng vùng địa lý để thiết kế nhóm sản phẩm phù hợp.

Khả năng tư duy, sáng tạo, thiết kế các chương trình thiết kế theo các định hướng phân khúc theo từng mùa, địa phương.

Khả năng truy cập internet, xử lý thông tin.

Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.

Trung thực, làmviệc không theo cảm tính, Kiên trì, ham học hỏi, tỉ mỉ, cẩn thận

Nhạy bén, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, Năng động, sáng tạo, ứng biến tốt

Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm.

4. Mô tả công việc nhân viên tính giá

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Nhân viên tính giá

Mã công việc

TK-TG

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

4.1 Nhiệm vụ,quyền hạn

Tiếp nhận SP mẫu, định mức nguyên phụ liệu, bảng màu (từ Tổ Thiết Kế).

Căn cứ vào giá thành sản phẩm và qui định chiết khấu, mức lãi tối thiểu, các chi phí giá nền, chi phí khác,.. và giá bán thị trường để định ra giá bán.

Tính và đề xuất giá bán cho các đơn vị kinh doanh (các đơn hàng của khách) => Giá bán được phê duyệt -> nhập giá vào chương trình giá bán sản phẩm.

Theo dõi đăng ký nhu cầu vật tư – VPP của PTK.

Tổng hợp nhập giá vào bảng chào hàng mẫu thiết kế mới theo định kỳ hàng tuần.

Theo dõi ngày công, phép của các nhân sự làm việc tại PTK.

Trình ký, trình duyệt các hồ sơ của PTK.

Theo dõi và thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ ISO và hồ sơ SA cho PTK.

4.2 Yêu cầu

Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp kế toán

Tin học: Vi tính văn phòng.

Tố chất:

Trung thực, phải có tinh thần trách nhiệm cao và kiên nhẫn trong công việc.

Phải biết sắp xếp và phân bổ được kế hoạch làm việc trong thời gian cần thiết.

Khả năng giao tiếp tốt đối với các CBNV nội bộ Phòng và các đơn vị bạn.

5. Mô tả công việc nhân viên định mức sản phẩm

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Nhân viên định mức

Mã công việc

TK-ĐM

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

5.1 Nhiệm vụ,quyền hạn

Tính hệ số SP chuẩn cho sản phẩm mẫu

Tính định mức nguyên phụ liệu

SP mẫu mới & mẫu kinh doanh.

Cung cấp hệ số SP chuẩn cho NV tính giá và kinh doanh.

Tính định mức SP mẫu mới .

Tính định mức các đơn hàng kinh doanh.

Tính lại định mức khi có yêu cầu thay đổi.

Theo dõi để chuyển  định mức cho bộ phận cân đối  khi có đơn đặt hàng.

Giải quyết các sự cố phát sinh trong sản xuất (nếu có)

Thực hiện các nhiệm vụ do T.Phòng phân công.

5.2 Yêu cầu

Trình độ: Trung cấp công nghệ trở lên,hoặc có kinh nghiệm từ 2 năm, nắm vững qui trình công nghệ,và những kiến thức liên quan đến kỹ thuật.

Tin học: Vi tính văn phòng.

Kỹ năng: Khả năng làm việc tốt dưới áp lực cao.

Tố chất:

Trung thực, tỉ mỉ – chính xác

Ham học hỏi, Năng động

Có khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm.

6. Mô tả công việc nhân viên Sản xuất mẫu

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Nhân viên sản xuất mẫu

Mã công việc

TK-SXM

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

6.1 Nhiệm vụ,quyền hạn

SX mẫu cho sản phẩm nội địa. Sản xuất theo kế hoạch của phòng.

Nhận bán thành phẩm, phụ liệu từ tổ trưởng.

Kiểm tra các chi tiết (nếu có).

Kiểm tra nguyên liệu trước khi sản xuất.

Chọn phụ liệu cho phù hợp với mẫu.

Điều chỉnh máy móc theo từng chất liệu nguyên liệu.

SX theo qui trình.

Đạt thông số kỹ thuật.

Sản phẩm khi SX xong phải đúng kiểu, giống hình vẽ, cân đối hài hoà.

Khi mẫu SX xong:

Mẫu phải đạt chất lượng: thông số, vệ sinh công nghiệp phải đạt yêu cầu.

Trong quá trình sản xuất mẫu  gặp khó khăn báo Tổ trưởng giải quyết.

Kết quả: Tạo ra mẫu thanh phẩm hoàn chỉnh.

Trong quá trình Tổ thiết kế thay đổi: phải chỉnh theo yêu cầu của Thiết kế.

Máy có sự cố báo cho tổ trưởng giải quyết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng hoặc TP phân công.

6.2 Yêu cầu

Trình độ: Tốt nghiệp THPT.

Trung thực, phải có tinh thần trách nhiệm cao và kiên nhẫn trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt đối với các CBNV nội bộ Phòng và các đơn vị bạn.

7. Mô tả công việc nhân viên thiết kế Marketing – Designer

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Nhân viên Thiết kế Marketing – Designer

Mã công việc

TK-MRDS

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

7.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing, etc

Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, các banner để trang trí văn phòng, etc

Làm các video dạng animation và làm sub cho video để quảng cáo

Chỉnh sửa ảnh sau mỗi sự kiện của Công ty

Thiết kế các form đăng ký online và offline

Thiết kế slide, brochure giới thiệu sản phẩm cho Công ty

Đi in các ấn phẩm truyền thông

Quản lý website và các kênh truyền thông khác theo chỉ định

Đóng góp ý tưởng cho các sự kiện và chiến dịch Marketing của Công ty

Tham gia hỗ trợ các sự kiện Công ty tổ chức

Thực hiện các công việc được phân công thêm từ Trưởng phòng

7.2 Yêu cầu

Tốt nghiệp Đại học, Cao đăng chuyên ngành thiết kế đồ họa.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital marketing.

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế.

Có khả năng tư duy thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo.

Thành thạo sử dụng các phần mềm văn phòng, gửi/nhận email.

Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó, có khả năng chịu áp lực và cường độ công việc cao

Tinh thần trách nhiệm, trung thực.

Có ý chí cầu tiến, ham nghiên cứu, học hỏi nâng cao nghiệp vụ.

Biết tôn trọng.

8. Mô tả công việc Chuyên gia cố vấn UI-UX

Bộ phận

Phòng thiết kế

Chức danh

Chuyên gia cố vấn UI-UX

Mã công việc

TK-CGCV

Cán bộ quản lý trực tiếp

Trưởng phòng thiết kế sản phẩm

8.1 Nhiệm vụ, quyền hạn

Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật xu hướng thiết kế mới;

Thiết kế UI cho App và Website theo tiêu chí thân thiện với người dùng và tư tưởng  “Don’t make me think”;

Thực hiện các nghiên cứu người dùng, phân tích tâm lý để xác định nhóm đối tượng mục tiêu và phương pháp thiết kế tương tác hiệu quả nhất;

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan: kinh doanh, sản phẩm,… để lựa chọn phương án thiết kế UX xuyên suốt dự án sản phẩm/dịch vụ;

Trao đổi ý tưởng thiết kế bằng cách xây dựng các sản phẩm như: storyboards, sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes…;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp;

Cố vấn  trực tiếp cho Giám đốc, thời gian làm việc linh động;

8.2 Yêu cầu

Có từ 01-02 năm kinh nghiệm làm UI trên Mobile hoặc Web;

Đam mê công việc thiết kế sản phẩm định hướng người dùng;

Am hiểu về UI/UX, biết tự chủ động nghiên cứu và cập nhật các xu hướng UI/UX mới;

Có kiến thức tốt về Web standards, xHTML & CSS;

Sử dụng thành thạo các ứng dụng SketchApp (bắt buộc), Photoshop, Illustrator;

Đọc hiểu tốt các tài liệu tiếng Anh, giao tiếp tiếng Anh cơ bản;

8.3 Quyền lợi

Được làm việc với các đối tác lớn trong và ngoài nước;

Mức lương cực kỳ hấp dẫn;

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động và thử thách, nhiều cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến;

Nhận cổ phiếu ưu đãi khi khẳng định được vị trí và gắn bó với công ty;

Credit du lịch hàng năm

 

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM