Tổng hợp các mẫu tờ trình xin kinh phí 2020 mới nhất

Mẫu tờ trình xin kinh phí là mẫu tờ trình được các đơn vị cơ quan, tổ chức lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để trình về việc được xin kinh phí sử dụng vào việc nào đó của cơ quan. Mẫu tờ trình nêu rõ cơ quan được gửi, nội dung trình xin kinh phí...Để hiểu rõ hơn về tờ trình xin kinh phí như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo và tải về mẫu tờ trình xin kinh phí tại đây nhé!

Tổng hợp các mẫu tờ trình xin kinh phí 2020 mới nhất

1. Hiểu thế nào là tờ trình xin kinh phí?

 • Tờ trình xin kinh phí là một văn bản hành chính được sử dụng thường xuyên trong các doanh nghiệp, tổ chức. Mẫu tờ trình xin kinh phí được sử dụng để đề xuất hỗ trợ kinh phí nhằm thực hiện hoạt động do các cơ quan, đơn vị, cá nhân lập ra gửi đến các cơ quan cấp trên có thẩm quyền. Soạn thảo tờ trình xin kinh phí một cách chuyên nghiệp, khoa học, đầy đủ và thuyết phục là vấn đề quan trọng quyết định việc, giúp việc các bạn có nhận được sự đồng ý từ cấp trên hay không.
 • Mục đích chung của loại văn bản này, giống như tên gọi của nó, là xin được kinh phí từ đơn vị mình hoặc đơn vị cấp trên, cơ quan quản lý để phục vụ cho rất nhiều hoạt động trong các cơ quan, doan nghiệp từ mua văn phòng phẩm, trang thiết bị đến thưởng Tết cho nhân viên, sửa chữa cơ sở vật chất…

2. Sử dụng tờ trình xin kinh phí trong trường hợp nào?

 • Tờ trình xin kinh phí là văn bản được sử dụng để đề xuất xin hỗ trợ kinh phí. Văn bản này có thể do cá nhân đại diện cho một bộ phận, phòng, ban đề đạt lên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mình với nguyện vọng xin một phần hay toàn bộ kinh phí cho các hoạt động của phòng, ban, bộ phận mình hoặc cho hoạt động chung của đơn vị chủ quản: mua sắm quà Trung thu cho con em cán bộ, công nhân viên công ty; thưởng Tết cho nhân viên, tổ chức đại hội công đoàn, tổ chức đi du lịch cho trường, hoạt động khen thưởng, tổ chức hội nghị khách hàng… Đây là một thủ tục hành chính bắt buộc phải có,là căn cứ để kế toán giải ngân.
 • Hầu hết các tờ trình mà cá nhân thay mặt cho các phòng, ban, bộ phận tại các cơ quan, doanh nghiệp đề xuất cho hoạt động tại bộ phận đó hoặc hoạt động bề nổi của đơn vị luôn được đại diện đơn vị xét duyệt nhanh chóng với mức kinh phí tối đa so với đề xuất. 
 • Tờ trình này là văn bản được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng rộng rãi để đề xuất với cấp trên có thẩm quyền về việc xin tiền làm chi phí cho các hoạt động cơ bản tại đơn vị mình: xây dựng thêm phòng học, xây dựng trụ sở công ty, sua sắm thiết bị khám chữa bệnh…
 • Một điều dễ thấy trên thực tế không phải bất kỳ tờ trình nào đề xuất lên cũng được phê duyệt và có kinh phí để hoạt động ngay vì cơ quan cấp trên phải cần có thời gian để kiểm tra, xem xét các nội dung trong đó. Ví dụ như: mục đích sử dụng kinh phí trong tờ trình có hợp lý không, mức kinh phí có thỏa đáng không. Đối với các tờ trình do đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nộp lên cơ quan cấp trên thì việc xét duyệt càng khó khăn, mất nhiều thời gian, qua nhiều cấp, thủ tục phức tạp, mức kinh phí được phê duyệt có thể thấp hơn so vớ đề xuất.
 • Trước khi cấp kinh phí, cơ quan cấp trên cần xem xét kỹ tình hình thực tế tại các đơn vị xin xét duyệt. Nhất là trong các vấn đề xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang thiết bị vì không ít các tổ chức, đơn vị lợi dụng xin cấp kinh phí với mục đích không chính đáng hoặc số tiền đề xuất không hợp lý, bị đẩy cao nhằm trục lợi cá nhân.

3. Nội dung tờ trình xin kinh phí

Phần mở đầu

 • Ghi rõ quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên bộ phận, đơn vị xin kinh phí.
 • Tên văn bản, ghi rõ mục đích xin kinh phí làm gì. Ví dụ:

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn trường

 • Nơi nhận tờ trình: ghi rõ kính gửi đến ai (Giám đốc công ty, Hiệu trưởng trường, Sở Điện lực…), chính là nơi có tiếp nhận, có thẩm quyền xem xét và phê duyệt tờ trình
 • Các căn cứ lập tờ trình: quyết định, nhu cầu thực tế…

Phần nội dung chính

 • Mục đích xin kinh phí: ghi cụ thể lý do xin kinh phí vào việc gì: mua máy xét nghiệm máu, mua quà Trung thu cho con em giáo viên, nhân viên trường, xin kinh phí xây mới trụ sở Ủy ban nhân dân huyện…
 • Xây dựng các khoản chi cụ thể, số lượng kèm theo đơn giá (dự tính) và số tiền sau khi tính theo đơn giá cũng như tổng số tiền dự toán (ghi bằng cả số và chữ).
 • Nếu tờ trình có nhiều khoản mục nên lập thành bảng cho dễ quan sát.

Phần cuối

 • Người soạn thảo tờ trình bày tỏ rõ thành ý, mong cơ quan, cơ quan cấp trên tạo điều kiệ xem xét, phê duyệt.
 • Ghi chú các nơi nhận tờ trình
 • Cá nhân, đại diện bộ phận, đơn vị viết tờ trình ký, ghi rõ họ tên lên tờ trình và đóng dấu (nếu có)

4. Những lưu ý khi viết tờ trình xin kinh phí

 • Nội dung của mẫu tờ trình xin kinh phí phải được trình bày khoa học, rõ ràng, nội dung chính xác. Việc đó khiến cấp trên dễ dàng nắm bắt đúng nội dung yêu cầu để quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cơ quan tổ chức đó hay không.
 • Đơn vị viết tờ trình xin kinh phí phải có lý do chính đáng cho việc xin kinh phí và trình bày cụ thể số tiền cần hỗ trợ cho mỗi hạng mục.
 • Để tờ trình xin kinh phí được duyệt ngoài nội dung chuẩn theo văn bản thì cần phải kèm theo các chứng từ, hóa đơn, phiếu xuất kho... cần thiết chứng minh cho số tiền đã sử dụng.
 • Khi tờ trình xin kinh phí có dấu xác nhận và chữ ký của thủ trưởng đơn vị thì mới có hiệu lực.
 • Thường là thời gian xét duyệt tờ trình sẽ trong thời hạn nhất định, tuy nhiên phụ thuộc vào các số yếu tố khách quan khác như chi phí lớn hay nhỏ, cần các bộ phận nào khác thông qua hay không mà căn chỉnh thời gian phù hợp để không bị ảnh hưởng đến những công việc khác.
 • Còn về phía cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết cần nhanh chóng tiếp nhận thông tin, cử thanh tra xem xét tình hình thực tế tại mỗi đơn vị rồi mới xem xét đến việc xét duyệt tờ trình kinh phí được không.
 • Hiện nay có nhiều tổ chức lợi dụng tờ trình để xin hỗ trợ tiền vào những mục đích không chính đáng, trục lợi cá nhân, tham nhũng gây thất thoát tài sản nhà nước phục nên phải xem xét và đưa ra biện pháp xử phạt thích đáng nếu phát hiện những trường hợp gian lận.

5. Mẫu tờ trình xin kinh phí mới nhất 2020

5.1 Mẫu tờ trình xin kinh phí sửa chữa

PHÒNG GD&ĐT………..

TRƯỜNG…………….

Số:        /TTr – LTR

“V/v Xin kinh phí sửa chữa phòng học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

….…, ngày….tháng…..năm…..

                      Kính gửi:  

                                 UBND huyện………........................................
                                 Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện………......................................

Căn cứ công văn số: ……….ngày…..tháng……năm……của chủ tịch UBND huyện .........................về Kinh phí mua sắm trang thiết bị cho các trường năm…...

Căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho công tác học tập của học sinh trong năm học…….

Nay trường……………….lập tờ trình kính đề nghị UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét, khảo sát thực tế về cơ sở vật chất tại trường……….., để giúp đỡ phân bổ kinh phí cho trường được sửa chữa thay thế cửa sổ các phòng học và dãy nhà văn phòng bao gồm:

 • 01 dãy …….phòng học: Hệ thống cửa sổ bằng gỗ đã hư hỏng, mục nát; ánh sáng không đảm bảo cho học sinh học tập. Nay xin kinh phí cho thay cửa gỗ bằng cửa khung sắt có kính.
 • Dãy nhà văn phòng: hệ thống nền, la phông đã xuống cấp. Nay xin kinh phí để thay thế la phông, lát gạch nền và quét vôi ve.

Vậy nhà trường lập tờ trình đề nghị UBND huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện xem xét thực tế, để giúp đỡ nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học………….

Nhà trường xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận

 • Như kg: (xem xét);
 • Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

5.2 Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

5.3 Mẫu tờ trình xin kinh phí mua quà tết

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua quà tết

5.4 Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội thi văn nghệ

Phòng GD & ĐT huyện ..............

Trường ...........................

Số: ....../........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

............., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH
(V/v xin kinh phí tổ chức hội thi văn nghệ 20/11)

Kính gửi: Ban giám hiệu trường .........................................................

Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học ......-........ của hội đồng đội huyện ..............

Căn cứ vào công văn số ........./......... của hội đồng huyện ..........

Căn cứ vào sự chỉ đạo của BGH nhà trường năm học .........-.........

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của liên đội trường ............ năm học .....-..........

Thiết thực chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đồng thời phát động phong trào VHVN-TDTT trong toàn trường để tìm ra những học sinh có năng khiếu để thành lập CLB âm nhạc và bồi dưỡng các em để tham gia các hoạt động âm nhạc do cấp trên tổ chức.

Hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh tích cức” do Bộ GD-ĐT phát động và đồng thời xem đây là phong trào hoạt động truyền thống của nhà trường và được tổ chức 1 năm một lần vào ngày chủ điểm 20/11

Giáo dục lòng yêu mến, lòng tôn sự trọng đạo của học sinh đối với thầy cô giáo đã và đang dạy mình, từ đó thông qua âm nhạc để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các em đối với thầy cô giáo. Bên cạnh đó giáo dục cho các em lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi Đảng CSVN, đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tự hào là đội viên TNTP Hồ Chí Minh.

Vậy BCH liên đội trường ........ lập tờ trình xin kinh phí tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng 20-11 cụ thể như sau:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Vậy kính mong ban giám hiệu xem xét giải quyết để liên đội có thể tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng 20-11 một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Duyệt của ban giám hiệu
HIỆU TRƯỞNG

TM/BCH Liên đội
TPT Đội

 

5.5 Mẫu tờ trình xin kinh phí hoạt động

TRƯỜNG .....................

Số: ........../.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o---------

........., ngày.....tháng....năm....

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí hoạt động đại hội Chi đoàn năm học ...... – ..........

Kính gửi: Ban Giám Hiệu trường .........................................................................

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động công tác Đoàn năm học .............. – ...................

Căn cứ vào hướng dẫn số ........./........... về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động thiếu nhi hưởng ứng tháng thanh niên của HĐĐ huyện................................................................

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và điều kiện thực tế của Đoàn thanh niên nhà trường.

Nay BCH Đoàn trường xin kính trình Ban giám hiệu một việc như sau:

Nhằm tạo phong trào hành động thiết thực cho thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tổng kết, đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chung của ĐVTN trong chi đoàn và gắn liền với nhiệm vụ chính trị của nhà trường và bầu Ban chấp hành chi đoàn có đủ phẩm chất, năng lực và tín nhiệm để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. BHC Chi đoàn trường trình Ban Giám Hiệu hỗ trợ kinh phí cho Đại hội số tiền là: ...................................... đồng (................................)

Kính mong Ban Giám Hiệu nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ.

Nơi nhận:

- Như trên;

T.M BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN BÍ THƯ
 

 

Xác nhận của Ban giám Hiệu nhà trường
Hiệu Trưởng

 

5.6 Mẫu tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

Mẫu tờ trình xin kinh phí hỗ trợ

5.7 Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức tết trung thu

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức tết trung thu

5.8 Mẫu tờ trình xin kinh phí công đoàn

Mẫu tờ trình xin kinh phí công đoàn

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Các mẫu tờ trình xin kinh phí!

Ngày:10/07/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM