Công nghệ 7 Ôn tập phần IV: Thủy sản

Cùng eLib củng cố các kiến thức về phần thủy sản như: môi trường nuôi, chế độ dinh dưỡng, quá trình bảo quản, chế biến cũng như yêu cầu về môi trường khi nuôi thủy sản. Mời các em cùng theo dõi nội dung bài học dưới đây!

Công nghệ 7 Ôn tập phần IV: Thủy sản

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức

Hệ thống hóa kiến thức phần IV: Thủy sản

1.2. Kỹ năng

 • Vận dụng cải tạo nước nuôi trồng thuỷ sản và đất đáy ao.
 • Phân biệt được các tính chất vật lý, hoá học và sinh học của nước.
 • Chỉ ra được công việc phải làm để quản lý ao nuôi thuỷ sản.
 • Giải thích được nguyên nhân làm môi trường bị ô nhiễm và chỉ ra ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường thuỷ sản.
 • Có biện pháp bảo vệ môi trường nước,kiểm tra ao nuôi tôm, cá.

1.3. Các kiến thức trọng tâm

 • Môi trường nuôi thuỷ sản.
 • Thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm,cá).
 • Chăm sóc, quản ký, phòng và trị bệnh cho động vật.
 • Thu hoạch, bảo quản và chế biến thuỷ sản.
 • Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.

2. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Củng cố và hệ thống hóa được các nội dung
 • Nêu được vai trò và nhiệm vụ của nuôi  thuỷ sản
 • Kĩ thuật sản xuất, sử dụng thức ăn, chăm sóc quản lí,thu hoạch bảo quản, chế biến thủy sản
Ngày:21/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM