Công nghệ 7 Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Đất, các chất dinh dưỡng rất cần thiết cho quá trình quá trình phát triển và tăng năng suất của cây. Nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất là giống cây trồng. Vậy có những phương pháp chọn giống nào? Cùng trả lời câu hỏi này qua nội dung bài học dưới đây!

Công nghệ 7 Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Vai trò của giống cây trồng

Vai trò của giống cây trồng là có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.

Vai trò của giống cây trông

1.2. Tiêu chí của giống cây trồng tốt

- Các tiêu chí của chọn giống cây trồng: bao gồm 5 tiêu chí

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

2. Có năng suất cao.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống, chịu được sâu bệnh.

1.3. Phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

a. Phương pháp chọn lọc

Phương pháp chọn lọc

  • Từ nguồn giống khởi đầu (1) chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt.
  • Gieo hạt của các cây được chọn (2) và so sánh với giống khởi đầu (I) và giống địa phương (3). Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà.

b. Phương pháp lai

  • Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn lên đầu nhụy của cây mẹ → đem hạt cây mẹ gieo trồng → cây lai → đem nhân giống.

Phương pháp lai

c. Phương pháp gây đột biến: Dùng tia \(\alpha, \gamma\) hoặc chất hóa học gây đột biến ở một số bộ phận của cây → chọn cây đột biến có lợi để nhân giống.

d. Phương pháp nuôi cấy mô: Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian, từ mô (hoặc tế bào) sống đó sẽ hình thành cây mới, đem trồng và chọn lọc ta được giống mới.

2. Luyện tập

Câu 1: Thay giống cũ bằng giống mới năng suất cao có tác dụng gì?

Gợi ý trả lời

Tăng năng suất cây trồng.

Câu 2: Sử dụng giống mới ngắn ngày có tác dụng gì đến các vụ gieo trồng trong năm?

Gợi ý trả lời

Tăng vụ thu hoạch trong năm.

Câu 3: Sử dụng giống mới ngắn ngày có ảnh hưởng như thế nào đến cơ cấu cây trồng?

Gợi ý trả lời

Làm thay đổi cơ cấu cây trồng.

Câu 4: Theo em một giống tốt cần đạt tiêu chí nào?

Gợi ý trả lời

Giống tốt là giống có các tiêu chí sau:

1. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

3. Có chất lượng tốt.

4. Có năng suất cao và ổn định.

5. Chống chịu được sâu, bệnh.

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Nêu được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt.
  • Nêu được một số phương pháp chọn tạo giống.
  • Rèn luyện các kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích tranh ảnh.
  • Có thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức giữ gìn giống cây trồng quý hiếm của địa phương.
Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM