Sinh học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm

Thế nào là động vật quý hiếm? Động vật quý hiếm bao gồm những cấp độ nào? Trong thực tế những loài nào đang có nguy cơ tuyệt chủng? Cùng eLib trả lời các câu hỏi này thông qua nội dung bài học dưới đây!

Sinh học 7 Bài 60: Động vật quý hiếm

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Thế nào là động vật quý hiếm

- Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về: thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ, nguyên liệu công nghệ, làm cảnh, khoa học, xuất khẩu … và là những động vật sống trong thiên nhiên trong vòng 10 năm trở lại đây đang có số lượng giảm sút.

- Các cấp độ nguy hiểm của động vật quý hiếm:

  • Số lượng cá thể giảm 80%: rất nguy cấp (CR)
  • Số lượng cá thể giảm 50%: nguy cấp (EN)
  • Số lượng cá thể giảm 20%: sẽ nguy cấp (VU)
  • Loài động vật quý hiếm được nuôi hoặc bảo tồn: ít nguy cấp (LR)

1.2. Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam

  • Một số động vật quý hiếm cần được bảo vệ ở Việt Nam

1.3. Bảo vệ động vật quý hiếm

  • Đẩy mạnh bảo vệ môi trường sống của chúng.
  • Đẩy mạng việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên

Khu dữ trự sinh quyển mũi Cà Mau

  • Cấm săn bắt, buôn bán trái phép

2. Bài tập minh họa

Câu 1: Điền các từ, cụm từ còn thiếu vào chỗ trống

Động vật nào có số lượng cá thể giảm … được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm … thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút … thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU).

Hướng dẫn giải

Động vật nào có số lượng cá thể giảm 80 % được xếp vào cấp độ rất nguy cấp (CR); giảm 50 % thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) ; giảm sút 20 % thì được xếp ở cấp độ sẽ nguy cấp (VU).

Câu 2: Để bảo vệ động vật quý hiếm cần thực hiện các biện pháp nào?

Hướng dẫn giải

Để bảo vệ động vật quý hiếm cần đẩy mạnh việc bảo vệ môi trường sống của chúng, cấm săn bắn, buôn bán trái phép, đẩy mạnh việc chăn nuôi và xây dựng các khu dự trữ thiên nhiên.

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Thế nào là động vật quý hiếm?

Câu 2: Làm thế nào để bảo vệ động vật quý hiếm?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Động vật quý hiếm là những động vật có giá trị về

a. Thực phẩm, dược liệu, mĩ nghệ

b. Nguyên liệu công nghệ

c. Khoa học, xuất khẩu

d. Tất cả các ý trên đúng

Câu 2: Động vật quý hiếm nào đang ở cấp độ đe dọa tuyệt chủng rất nguy cấp

a. Ốc xà cừ

b. Sóc đỏ

c. Rùa núi vàng

d. Cá ngựa vàng

Câu 3: Rùa núi vàng đang bị đe dọa tuyệt chủng cấp độ

a. Rất nguy cấp

b. Nguy cấp

c. Sẽ nguy cấp

d. Ít nguy cấp

Câu 4: Khỉ vàng có giá trị

a. Là động vật trong thí nghiệm khoa học

b. Làm cảnh

c. Làm thực phẩm

d. Làm thuốc và nước hoa

4. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

  • Nêu được khái niệm về động vật quí hiếm.
  • Nêu được mức độ tuyệt chủng của các động vật quí hiếm ở Việt Nam từ đó đề ra biện pháp bảo vệ động vật quí hiếm của biện pháp đấu tranh sinh học.
Ngày:13/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM