Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện

Tại sao lại cần dùng sơ đồ điện để biểu diễn một mạch điện? Sơ đồ mạch điện có cấu tạo như thế nào? Chúng được sử dụng ra sao? Cùng elib tìm hiểu qua nội dung Bài 55: Sơ đồ điện. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Sơ đồ điện là gì?

Mạch điện chiếu sáng

a. Mạch điện thực tế, b. Sơ đồ mạch điện

Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện.

1.2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện

Khi vẽ sơ đồ điện, người ta thường dùng các kí hiệu, đó là những hình vẽ được tiêu chuẩn hoá để thể hiện những phần tử của mạch điện như : dây dẫn điện, thiết bị điện, đồ dùng điện và cách lắp đặt chúng.

Kí hiệu trong sơ đồ điện

1.3. Phân loại sơ đồ điện

- Sơ đồ điện được phân thành hai loại: sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt (lắp ráp)

a. Sơ đồ nguyên lí

Sơ đồ nguyên lí mạch điện

  • Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt, cách lắp ráp sắp xếp của chúng trong thực tế.
  • Sơ đồ nguyên lí dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt.

b. Sơ đồ lắp đặt (Sơ đồ đấu dây)

Sơ đồ lắp đặt mạch điện

  • Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử của mạch điện.
  • Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sữa chữa mạng điện và các thiết bị điện.

- So sánh các loại sơ đồ điện:

+ Sơ đồ nguyên lí:

  • Chỉ nêu lên mối liên hệ về điện của các phân tử
  • Để tìm hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện. Để xây dựng sơ đồ lắp đặt

+ Sơ đồ lắp đặt:

  • Biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phân tử
  • Dự trù vật liệu lắp đặt, sửa chữa mạch điện

Một số sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện

2. Luyện tập

Chỉ ra những sơ đồ nào trong những sơ đồ sau đây là sơ đồ nguyên lý? sơ đồ lắp đặt?

 

Gợi ý trả lời

- Sơ đồ nguyên lý: a và c

- Sơ đồ lắp đặt: b và d

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

- Rèn luyện các kỹ năng đọc sơ đồ điện.

- Nắm được khái niệm, phân loại các sơ đồ điện trong nhà.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM