Công nghệ 8 Bài 19: Bài tập thực hành: Vật liệu cơ khí

Nhằm giúp các em có thể củng cố các kiến thức về vật liệu cơ thể để từ đó có thể nhận dạng, nêu được tính chất của một số vật liệu cơ khí thông dụng và các phương pháp thử cơ tính đơn giản của vật liệu eLib xin giới thiệu nội dung Bài 19: Bài tập thực hành: Vật liệu cơ khí trong chương trình Công nghệ 8.

Công nghệ 8 Bài 19: Bài tập thực hành: Vật liệu cơ khí

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Chuẩn bị

 • Vật liệu : 1 đoạn dây đồng, dây nhôm, dây thép, 1 thanh nhựa có đường kính 4mm, gang, thép, hợp kim đồng, cao su, cất dẻo.
 • Dụng cụ : 1 chiếc búa nguội nhỏ, 1 chiếc đe nhỏ, 1 chiếc dũa nhỏ,

1.2. Nội dung thực hành

Vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại

a. Phân biệt vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại

- Quan sát bên ngoài các mẫu vật liệu để nhận biết vật liệu kim loại và phi kim loại

 • Quan sát màu sắc các mẫu.
 • Quan sát mặt gãy.
 • Ước lượng khối lượng.

- So sánh tính cứng và dẻo

 • Chọn một thanh nhựa, 1 thanh thép có đường kính Φ 4mm.
 • Dùng 1 lực của tay bẻ thanh kim loại, vật liệu nào dễ uốn thì dẻo hơn.

b. So sánh vật liệu kim loại đen và kim loại màu

- Phân biệt kim loại đen và kim loại màu bằng quan sát bên ngoài các mẫu

 • Quan sát màu sắc các mẫu.
 • Quan sát mật gãy.
 • Ước lượng khối lượng.

- So sánh tính cứng, dẻo

Dùng lực của tay bẻ thanh vật liệu thép, đồng và nhôm có đường kính Φ 4mm để so sánh tính cứng, dẻo của chúng.

- So sánh khả năng biến dạng

Dùng búa đập vào phần đầu của các thanh đồng, nhôm và thép với lực đập như nhau để xác định khả năng biến dạng của từng vật liệu.

c. So sánh vật liệu gang và thép

- Quan sát màu sắc và mặt gãy của gang và thép

- So sánh tính chất của vật liệu

 • So sánh tính cứng và tính dẻo: dùng lực bẻ và dũa .
 • So sánh tính giòn: dùng búa đập, vật liệu nào dễ gãy vỡ thì có tính giòn hơn.

2. Kết quả thực hành

a. So sánh tính cứng, tính dẻo, khối lượng, màu sắc của thép và nhựa

Chú ý: Sử dụng các kí hiệu lớn hơn (>), nhỏ hơn (<) để so sánh

b. So sánh tính cứng, tính dẻo và khả năng biến dạng của thép, đồng, nhôm

Sử dụng 1, 2, 3, theo thứ tự giảm dần của tính dẻo, tính cứng và khả năng biến dạng

c. So sánh màu sắc, tính cứng, tính dẻo, tính giòn của gang và thép

Sử dụng các chữ số 1, 2 theo thứ tự giảm dần của các tính chất

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nhận biết và phân biệt được các vật liệu cơ khí phổ biến
 • Biết phương pháp đơn giản để thử cơ tính của vật liệu cơ khí
Ngày:14/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM