Công nghệ 8 Bài 15: Bản vẽ nhà

Bản vẽ có 2 dạng là bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ xây dựng. Ta đã tìm hiểu các bản vẽ thuộc lĩnh vực kỹ thuật để giúp các em tìm hiểu rõ hơn về bản vẽ xây dựng eLbib xin giới thiệu bài học dưới đây!

Công nghệ 8 Bài 15: Bản vẽ nhà

1. Tóm tắt lý thuyết

Hình chiếu phối cảnh của một số ngôi nhà

1.1. Nội dung bản vẽ nhà

a. Khái niệm

- Bản vẽ nhà là một loại bản vẽ xây dựng thường dùng, 

- Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) và các số liệu xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà.

+ Mặt cắt:

 • Là hình cắt có mặt phẳng cắt song song mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh
 • Diễn tả: các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao.(cao tường cao mái, cao cửa,....)

Mặt đứng:

 • Là hình chiếu vuông góc các mặt ngoài của ngôi nhà
 • Diễn tả: hình dạng bên ngoài gồm các mặt chính, mặt bên, sau,..

Mặt bằng:

 • Là hình cắt mặt bằng của ngôi nhà
 • Diễn tả vị trí, kích thước (rộng- dài) các tường, cửa đi cửa sổ, cột, các thiết bị đồ đạc....
 • Mặt bằng là hình biểu diễn quan trọng nhất của bản vẽ nhà.

Bản vẽ nhà một tầng

1.2. Kí hiệu qui ước một số bộ phận của ngôi nhà

 • Một số kí hiệu qui ước:

Kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà

1.3. Đọc bản vẽ nhà

 

Hình chiếu phối cảnh ngôi nhà một tầng

2. Luyện tập

Câu 1: Mặt cắt có các mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu nào? Mặt cắt diễn tả các bộ phận nào của ngôi nhà?

Gợi ý trả lời

 • Có mặt phẳng cắt song song với mặt phẳng chiếu đứng hoặc mặt phẳng chiếu cạnh
 • Biểu diễn các bộ phận như vì kèo, kết cấu tường vách, móng nhà và các kích thước mái nhà, các phòng, móng nhà theo chiều cao.

Câu 2: Mặt bằng có mặt phẳng cắt đi qua các bộ phận nào của ngôi nhà? Mặt bằng diễn tả các bộ phận nào của ngôi nhà?

Gợi ý trả lời

 • Mặt phẳng cắt đi ngang qua các cửa sổ và song song với nền nhà.
 • Diễn tả vị trí, các tường vách, Cửa đi, cửa sổ, kích thước chiều dài, chiều rộng của ngôi nhà, của các phòng.

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Đọc được bản vẽ nhà và ký hiệu diễn tả các bộ phận của ngôi nhà.
 • Đọc được bản vẽ nhà đơn giản.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM