Công nghệ 8 Bài 49: Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Nhằm giúp các em có thể hiểu và biết cách tính toán điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong gia đình eLib xin giới thiệu nội dung Bài 49: Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

Công nghệ 8 Bài 49: Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

- Điện năng là công của dòng điện

- Công thức tính điện năng: A = P.t

- Để tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày cần biết các đại lượng sau:

 • Thời gian làm việc (t).
 • Công suất điện (P).
 • Điện năng tiêu thụ trong thời gian t (A).

- Lưu ý:

 • Nếu P (W), t (h) thì A(Wh).
 • Nếu P (kW), t(h) thì A (kWh) (Khi điện năng tiêu thụ lớn).
 • 1 KWh = 1000wh.

- Ví dụ: Tính điện năng tiêu thụ của bóng đèn 220v-40w trong một tháng (30 ngày), mỗi ngày sử dụng 4 giờ. Công suất của bóng đèn là P=40w.

 • Thời gian sử dụng trong một tháng tính thành giờ là: t=4giờ x 30ngày= 120giờtháng
 • Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong một tháng là:

A=P t=40w x 120giờtháng

=4800Wh=4,8kWh

1.2. Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình gồm 3 bước:

- Bước 1: Quan sát, tìm hiểu công suất điện và thời gian sử dụng trong một ngày của đồ dùng điện trong gia đình.

 • Liệt kê tên đồ dùng, công suất điện, số lượng, thời gian sử dụng trong một ngày của các đồ dùng điện trong gia đình vào bảng báo cáo thực hành.
 • Tính tiêu thụ điện năng của mỗi đồ dùng điện trong một ngày và ghi vào cột cuối cùngcủa bảng báo cáo thực hành.

- Bước 2: Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một ngày bằng tổng điện năng tiêu thụ của tất cả đồ dùng điện cột cuối.

- Bước 3: Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một tháng bằng tổng điện năng tiêu thụ các ngày trong tháng và ghi vào báo cáo thực hành.

- Tính điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày) của các đồ dùng điện sau:

 • Tính tiêu thụ điện năng của mỗi đồ dùng điện trong một ngày theo công thức: Ađdđ=P x sl x tg
 • Ví dụ: Tiêu thụ điện năng của nồi cơm điện: 500 x 1 x 2=1.000Wh
 • Kết quả:

- Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một ngày bằng tổng tiêu thụ điện năng của tất cả đồ dùng điện cột cuối.

Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày: AGĐN = 1.000 + 360 + 3.000 + 300 + 132 + 2.160 = 6.952 Wh.

- Tính tiêu thụ điện năng của gia đình trong một tháng bằng tổng tiêu thụ điện năng các ngày trong tháng.

Tính điện năng tiêu thụ của gia đình trong tháng: 

AGĐT= 6.952 Wh x 30 ngày = 208.560 Wh

AGĐT = 208,56 kWh

1.3. Báo cáo thực hành

Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

- Tiêu thụ điện năng của 2 bóng đèn trong ngày là: Atbn= 2.P.t=2.60.2=240(Wh)

- Tiêu thụ điện năng của gia đình trong ngày là:

An =240+1.440+520+320+2.880+280+10.00+630+125+50 An=7.485(Wh)

- Tiêu thụ điện năng của gia đình trong tháng (30 ngày) là:

At =30x7.485=224.550(Wh)=224,55 kWh

2. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần:

- Nắm được công thức tính điện năng tiêu thụ trong gia đình.

- Nắm vững cấu tạo của quạt điện, động cơ điện một pha.

- Hiểu các số liệu kĩ thuật của động cơ và quạt điện.

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM