Công nghệ 8 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống

Nhằm giúp các em tìm hiểu các vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống dưới đây và các khái niệm bản vẽ kỹ thuật; vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống;.... Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Công nghệ 8 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật

  • Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ, các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất, và thường được vẽ theo tỉ lệ
  • Bản vẽ kĩ thuật dùng trong thiết kế, trong các quá trình sản xuất, chế tạo, thi công đến kiểm tra, sữa chữa, lắp ráp, vận hành, trao đổi,...

1.2. Bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất

  • Bản vẽ kĩ thuật do nhà thiết kế tạo ra
  • Nhờ  bản vẽ các chi tiết máy được chế tạo, các công trình được thi công đúng với yêu cầu kĩ thuật của bản vẽ
  • Nhờ bản vẽ mà ta kiểm tra đánh giá được sản phẩm hay công trình
  • Bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ chung của các nhà kỹ thuật, vì nó được vẽ theo quy tắc thống nhất,  các nhà kỹ thuật trao đổi thông tin kĩ thuật với nhau qua bản vẽ

1.3. Bản vẽ kĩ thuật đối với đời sống

Bản vẽ dùng trong đời sống

Trong đời sống các sản phẩm, công trình nhà ở....thường đi kèm theo sơ đồ hình vẽ hay bản vẽ kĩ thuật giúp ta:

  • Lắp ghép hoàn thành sản phẩm
  • Sử dụng sản phẩm hay công trình đúng kĩ thuật và khoa học
  • Biết cách khắc phục, sữa chữa

1.4. Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật

Bản vẽ dùng trong lĩnh vực kỹ thuật

  • Bản vẽ kĩ thuật liên quan đến nhiều ngành kỹ thuật khác nhau; mỗi lĩnh vực lại có một loại bản vẽ riêng
  • Các Bản vẽ kĩ thuật được vẽ thủ công hoặc bằng trợ giúp của máy tính
  • Ví dụ:

Bản vẽ kỹ thuật dùng trong xây dựng

Bản vẽ kỹ thuật dùng trong giao thông

2. Luyện tập

Câu 1: Thế nào là bản vẽ kỹ thuật? Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống?

Gợi ý làm bài

  • Bản vẽ kỹ thuật (gọi tắt là bản vẽ) trình bày các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ
  • Vai trò của bản vẽ trong đời sống: Giúp người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có hiệu quả và an toàn
  • Vai trò của bản vẽ trong sản xuất: dùng để thiết kế, chế tạo, thi công, lắp ráp, trao đổi, sữa chữa, kiểm tra,…

Câu 2: Hai bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng là gì? Nêu đặc điểm của hai bản vẽ này.

Gợi ý làm bài

Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng là hai bản vẽ kĩ thuật thuộc hai lĩnh vực quan trọng:

  • Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các máy và thiết bị
  • Bản vẽ xây dựng gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng các công trình kiến trúc và xây dựng

Câu 3: Bản vẽ được vẽ bằng dụng cụ gì?

Gợi ý làm bài

Bản vẽ được vẽ bằng tay, bằng dụng cụ vẽ hoặc bằng máy tính điện tử.

Câu 4: Học vẽ kĩ thuật để làm gì?

Gợi ý làm bài

Học bản vẽ kỹ thuật để ứng dụng vào sản xuất, đời sống và tạo điều kiện học tốt các môn khoa học kĩ thuật khác.

3. Kết luận

Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm:

  • Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật
  • Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
  • Bản vẽ dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật 
Ngày:27/07/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM