10 đề kiểm tra 15 phút Học kì 1 năm 2020 môn Sinh học 10 có đáp án

eLib giới thiệu đến các em tài liệu đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 có đáp án được biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Tài liệu cung cấp cho các em học sinh nội dung 10 đề thi có đáp án chi tiết được tổng hợp từ các trường THPT trên cả nước. Chúc các em học thật tốt!

10 đề kiểm tra 15 phút Học kì 1 năm 2020 môn Sinh học 10 có đáp án

1. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 – Số 1

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

A. các đại phân tử.

B. tế bào.

C. mô.         

D. cơ quan.

Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là

A. chúng có cấu tạo phức tạp.

B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan.

C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống.

D. cả A, B, C.

Câu 3. Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là

A. Linnê.

B. Lơvenhuc.

C. Hacken.

D. Uytakơ.

Câu 4. Các tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới bao gồm

A. khả năng di chuyển, cấu tạo cơ thể, kiểu dinh dưỡng .

B. loại tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, kiểu dinh dưỡng.

C. cấu tạo tế bào, khả năng vận động, mức độ tổ chức cơ thể.

D. trình tự các nuclêotít, mức độ tổ chức cơ thể.

Câu 5. Giới nguyên sinh bao gồm

A. vi sinh vật, động vật nguyên sinh.

B. vi sinh vật, tảo, nấm, động vật nguyên sinh .

C. tảo, nấm, động vật nguyên sinh.

D. tảo, nấm nhày, động vật nguyên sinh.

Câu 6. Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là:

A. C, H, O, P.

B. C, H, O, N.

C. O, P, C, N.

D. H, O, N, P.

Câu 7. Cácbon là nguyên tố hoá học đăc biệt quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ vì cacbon

A. là một trong những nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống.

B. chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ thể sống.

C. có cấu hình điện tử vòng ngoài với 4 điện tử (cùng lúc tạo nên 4 liên kết cộng hoá trị với nguyên tử khác).

D. Cả A, B, C.

Câu 8. Các nguyên tố vi lư­ợng thư­ờng cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì

A. phần lớn chúng đã có trong các hợp chất của thực vật.

B. chức năng chính của chúng là hoạt hoá các emzym.

C. chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật.

D. chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh tr­ưởng nhất định.

Câu 9. Phần lớn các nguyên tố đa lượng cấu tạo nên

A. lipit, enzym.

B. prôtêin, vitamin.

C. đại phân tử hữu cơ.

D. glucôzơ, tinh bột, vitamin.

Câu 10. Khi chăm sóc cây trồng người ta thấy có hiện tượng ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại đây là hiện tượng thiếu nguyên tố khoáng

A. kali.

B. can xi.

C. magie.

D. photpho.

Câu 11. Khi cây trồng thiếu photpho sẽ dẫn tới

A. tốc độ hút O2 bị giảm thay đổi hoạt tính enzim trong hô hấp, các hợp chất phôtpho hữu cơ và pôlisacarit bị phân giải, ngưng trệ tổng hợp protêin và các nuclêotit tự do.

B. giảm năng xuất quang hợp, trước hết giảm tốc độ dũng chất đồng hoá từ lá.

C. ức chế quá trình tạo các hợp chất phốtpho hữu cơ gây hiện tượng tăng lượng monosacarit, ức chế sinh tổng hợp polisacarit, hoạt động của bộ máy tổng hợp prôtein kém hiệu quả, Riboxoom bị phân giải, sự hỡnh thành lục lạp bị hư hại.

D. hiện tượng ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại.

Câu 12. Nguyên tố quan trọng trong việc tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ là

A. Cacbon.

B. Hydro.

C. Oxy.

D. Nitơ.

2. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 – Số 2

TRƯỜNG THPT NGUYỄN NGHIÊM

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Câu 1. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có

A. nhiệt dung riêng cao.

B. lực gắn kết.

C. nhiệt bay hơi cao.

D. tính phân cực.

Câu 2. Nước đá có đặc điểm

A. các liên kết hyđrô luôn bị bẻ gãy và tái taọ liên tục.

B. các liên kết hyđrô luôn bị bẻ gãy nhưng không được tái tạo.

C. các liên kết hyđrô luôn bền vững và tạo nên cấu trúc mạng.

D. không tồn tại các liên kết hyđrô.

Câu 3. Các tính chất đặc biệt của nước là do các phân tử nước

A. rất nhỏ.

B. có xu hướng liên kết với nhau.

C. có tính phân cực.

D. dễ tách khỏi nhau.

Câu 4. Ôxi và Hiđrô trong phân tử nước kết hợp với nhau bằng các liên kết

A. tĩnh điện.

B. cộng hoá trị

C. hiđrô.

D. este.

Câu 5. Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì chúng có

A. nhiệt dung riêng cao.

B. lực gắn kết.

C. nhiệt bay hơi cao.

D. tính phân cực.

Câu 6. Nước có tính phân cực do

A. cấu tạo từ oxi và hiđrô.

B. electron của hiđrô yếu.

C. 2 đầu có tích điện trái dấu.

D. các liên kết hiđrô luôn bền vững

Câu 7. Khi trời bắt đầu đổ mưa, nhiệt độ không khí tăng lên chút ít là do

A. nước liên kết với các phân tử khác trong không khí giải phóng nhiệt.

B. liên kết hidro giữa các phân tử nước được hình thành đã giải phóng nhiệt.

C. liên kết hiđro giữa các phân tử nước bị phá vỡ đã giải phóng nhiệt.

D. sức căng bề mặt của nước tăng cao.

Câu 8. Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân thực là

A. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật.

B. Giới nguyên sinh, giới thực vật , giới nấm, giới động vật.

C. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm.

D. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật.

Câu 9. Giới động vật gồm những sinh vật

A. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

B. đa bào, một số đơn bào, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

C. đa bào, nhân thực, dị dưỡng, một số không có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

D. đa bào, một số tập đoàn đơn bào,nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển, phản ứng nhanh.

---(Để xem tiếp nội dung của đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sinh học 10 số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

3. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 – Số 3

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. Giới khởi sinh gồm

A. virut và vi khuẩn lam.

B. nấm và vi khuẩn.

C. vi khuẩn và vi khuẩn lam.

D. tảo và vi khuẩn lam.

Câu 2. Vi sinh vật bao gồm các dạng

A. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi trùng, vi rút.

B. vi khuẩn cổ, vi rút,vi tảo, vi nấm,động vật nguyên sinh .

C. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi rút, nấm .

D. vi khuẩn, vi sinh vật cổ, vi nấm, vi tảo, động vật nguyên sinh .

Câu 3. Ngành thực vật đa dạng và tiến hoá nhất là ngành

A. Rêu.

B. Quyết.

C. Hạt trần.

D. Hạt kín.

Câu 4. Ngành thực vật có thể giao tử chiếm ưu thế so với thể bào tử là ngành

A. Rêu.

B. Quyết.

C. Hạt trần

D. Hạt kín.

Câu 5. Nguồn gốc chung của giới thực vật là

A. vi tảo.

B. tảo lục.

C. tảo lục đơn bào.

D. tảo lục đa bào nguyên thuỷ.

Câu 6. Đặc điểm cơ bản nhất dể phân biệt ngành động vật có xương sống với động vật không xương sống là

A. cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương ngoài.

B. cơ thể đối xứng 2 bên và có bộ xương trong.

C. có bộ xương trong và bộ xương ngoài.

D. có bộ xương trong và cột sống

---Còn tiếp---

4. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 – Số 4

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DIÊU

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. Trong các nguyên tố sau, nguyên tố chiếm số lượng ít nhất trong cơ thể người là

A. ni tơ.

B. các bon.

C. hiđrrô.

D. phốt pho.

Câu 2. Các chức năng của cácbon trong tế bào là

A. dự trữ năng lượng, là vật liệu cấu trúc tế bào.

B. cấu trúc tế bào, cấu trúc các enzim.

C. điều hoà trao đổi chất, tham gia cấu tạo tế bào chất.

D. thu nhận thông tin và bảo vệ cơ thể.

Câu 3. Nước có vai trò quan trọng đặc biệt với sự sống vì

A. cấu tạo từ 2 nguyên tố chiếm tỷ lệ đáng kể trong cơ thể sống.

B. chúng có tính phân cực.

C. có thể tồn tại ở nhiều dạng vật chất khác nhau.

D. chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống.

Câu 4. Những con rùa ở hồ Hoàn Kiếm là

A. quần thể sinh vật.

B. cá thể snh vật.

C. cá thể và quần thể.

D. quần xã và hệ sinh thái.

Câu 5. Thế giới sinh vật được phân loại thành các nhóm theo trình tự lớn dần là

A. giới - ngành - lớp - bộ - họ - chi - loài.

B. loài - bộ - họ - chi - lớp - ngành - giới.

C. loài - chi- họ - bộ -  lớp - ngành - giới.

D. loài -  chi - bộ - họ - lớp - ngành - giới.

---Còn tiếp---

5. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 – Số 5

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Khi tìm kiếm sự sống ở các hành tinh khác trong vũ trụ, các nhà khoa học trước hết tìm kiếm xem ở đó có nước hay không vì

A. nước được cấu tạo từ các nguyên tố đa lượng.

B. nước chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống, giúp tế bào tiến hành chuyển hoá vật chất và duy trì sự sống.

C. nước là dung môi hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.

D. nước là môi trường của các phản ứng sinh hoá trong tế bào.

Câu 2. Cácbonhiđrat là hợp chất hưũ cơ được cấu tạo bởi các nguyên tố

A. C, H, O, N.

B. C, H, N, P.

C. C, H, O.

D. C, H, O, P.

Câu 3. Các bon hyđrát gồm các loại

A. đường đơn, đường đôi.

B. đường đôi, đường đa.

C. đường đơn, đường đa.

D. đường đôi, đường đơn, đường đa.

Câu 4. Cacbonhydrat cấu tạo nên màng sinh chất

A. chỉ có ở bề mặt phía ngoài của màng nó liên kết với prôtein hoặc lipit đặc trưng riêng cho từng loại tế bào có chức năng bảo vệ.

B. làm cho cấu trúc màng luôn ổn định và vững chắc hơn.

C. là nguồn dự trữ năng lượng cho tế bào.

D. B và C.

---Còn tiếp---

6. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 – Số 6

TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Prôtêin có thể bị biến tính bởi

A. độ pH thấp.

B. nhiệt độ cao.

C. sự có mặt của Oxy nguyên tử.

D. cả A và B.

Câu 2. Prôtêin bị mất chức năng sinh học khi

A. prôtêin bị mất một axitamin.

B. prôtêin được thêm vào một axitamin.

C. cấu trúc không gian 3 chiều của prôtêin bị phá vỡ.

D. cả A và B.

Câu 3. Khi các liên kết hiđro trong phân tử protein bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của protein ít bị ảnh hưởng nhất là

A. bậc 1.

B. bậc 2.

C. bậc 3.

D. bậc 4.

Câu 4. Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin

A. ngược chiều kim đồng hồ.

B. thuận chiều kim đồng hồ.

C. từ phải sang trái.

D. B và C

 ---Còn tiếp---

7. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 - Số 7

TRƯỜNG THPT HỒNG THÁI

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Số câu: 12 câu trắc nghiệm

8. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 - Số 8

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Số câu: 2 câu trắc tự luận

9. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 - Số 9

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Số câu: 2 câu tự luận

10. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 10 - Số 10

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 10

Năm học 2020-2021

Số câu: 12 trắc nghiệm

...

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:16/10/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM