10 đề kiểm tra 15 phút Học kì 1 năm 2020 môn Sinh học 11 có đáp án

eLib giới thiệu đến các em tài liệu đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sinh học 11 năm 2020 có đáp án được biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Tài liệu cung cấp cho các em học sinh nội dung 10 đề thi có đáp án chi tiết được tổng hợp từ các trường THPT trên cả nước. Chúc các em học thật tốt!

10 đề kiểm tra 15 phút Học kì 1 năm 2020 môn Sinh học 11 có đáp án

1. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 – Số 1

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. Thực vật chịu hạn mất một lượng nước tối thiểu vì

A. sử dụng con đường quang hợp C3

B. giảm độ dày của lớp cutin ở lá.

C. vòng đai Caspari phát triển giữa lá và cành.

D. sử dụng con đường quang hợp CAM.

Câu 2. Quá trình cố định nitơ ở các vi khuẩn cố định nitơ tự do phụ thuộc vào loại enzim

A. đêcacboxilaza

B. đêaminaza.

C. nitrôgenaza.

D. perôxiđaza.

Câu 3. Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với số lượng nhỏ, nhưng có vai trò quan trọng, vì

A. chúng cần cho một số pha sinh trưởng.

B. chúng được tích luỹ trong hạt.

C. chúng tham gia vào hoạt động chính của các enzim.

D. chúng có trong cấu trúc của tất cả bào quan.

Câu 4. Sự xâm nhập chất khoáng chủ động của tế bào phụ thuộc vào

A. gradient nồng độ chất tan.

B. hiệu điện thế màng.

C. trao đổi chất của tế bào.

D. tham gia của năng lượng.

Câu 5. Trong hệ tuần hoàn người, bộ phận nào hoạt động theo nguyên tắc "tất cả hoặc không có gì"?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Tĩnh mạch

C. Động mạch

D. Tim

Câu 6. Cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng của môi trường chủ yếu nhờ cấu trúc nào ?

A. tế bào ở đỉnh sinh trưởng của rễ

B. tế bào lông hút

C. tế bào biểu bì rễ

D. tế bào ở miền sinh trưởng của rễ

Câu 7. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng khí O2. Các phân tử O2 đó bắt nguồn từ

A. Phân giải đường

B. Quang hô hấp

C. Sự phân ly nước

D. Sự khử CO2

Câu 8. Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận đúng về cây này là:

A. Cần bón bổ sung muối canxi cho cây.

B. Có thể cây này đã được bón thừa nitơ.

C. Cây cần được chiếu sáng tốt hơn.

D. Có thể cây này đã được bón thừa kali.

Câu 9. Nồng độ NH4+ trong cây là 0,2%, trong đất là 0,05% cây sẽ nhận NH4+ bằng cách

A. Hấp thụ thụ động

B. thẩm thấu

C. Hấp thụ chủ động

D. Khuếch tán

Câu 10. Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là

A. Lục lạp

B. Mạng lưới nội chất

C. Ti thể

D. Không bào

Câu 11. Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, rễ, lá có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến

A. Mất đoạn

B. Chuyển đoạn

C. Dị bội

D. Đa bội

Câu 12. Ở rễ cây, miền lông hút nằm liền trên miền nào dưới đây ?

A. Miền trưởng thành

B. Miền chóp rễ

C. Miền sinh trưởng

D. Tất cả các phương án còn lại

2. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 – Số 2

TRƯỜNG THPT NGUYỄN NGHIÊM

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

Câu 1. Khi nước và muối khoáng được vận chuyển từ đất vào rễ theo gian bào thì tại bộ phận nào, hoạt động này buộc phải chuyển sang con đường tế bào chất ?

A. Nội bì

B. Biểu bì

C. Vỏ

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 2. Những nguyên tố nào sau đây là nguyên tố đa lượng

A. C, H, O, N, P

B. K, S, Ca, Mg, Cu

C. O, N, P, K, Mo

D. C, H, O, Zn, Ni

Câu 3. Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào

A. hoạt động trao đổi chất.

B. chênh lệch nồng độ ion.

C. cung cấp năng lượng.

D. hoạt động thẩm thấu

Câu 4. Nồng độ NH4+ trong cây là 0,2%, trong đất là 0,05% cây sẽ nhận NH4+ bằng cách

A. Hấp thụ thụ động

B. thẩm thấu

C. Hấp thụ chủ động

D. Khuếch tán

Câu 5. Dựa vào cấu tạo của tim, em hãy cho biết động vật nào dưới đây không cùng nhóm với những động vật còn lại?

A. Ba ba

B. Rắn lục

C. Cá sấu

D. Rùa da

Câu 6. Cấu trúc nào dưới đây không nằm trong hệ dẫn truyền tim?

A. Bó his

B. Van tổ chim

C. Nút xoang nhĩ

D. Nút nhĩ thất

---(Để xem tiếp nội dung của đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sinh học 10 số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

3. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 – Số 3

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. Ở động vật bậc cáo, có bao nhiêu bộ phận cơ bản tham gia vào cơ chế điều hòa cân bằng nội môi?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Câu 2. Cơ quan nào dưới đây không giữ vai trò quan trọng trong điều hòa pH nội môi?

A. Gan

B. Thận

C. Phổi

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 3. Ngành thực vật đa dạng và tiến hoá nhất là ngành

A. Rêu.

B. Quyết.

C. Hạt trần.

D. Hạt kín.

Câu 4. Ngành thực vật có thể giao tử chiếm ưu thế so với thể bào tử là ngành

A. Rêu.

B. Quyết.

C. Hạt trần

D. Hạt kín.

---Còn tiếp---

4. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 – Số 4

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DIÊU

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

I. Phần Trắc nghiệm.

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. Lông hút có thể bị gãy và dần tiêu biến trong môi trường nào dưới đây?

A. Môi trường thiếu ôxi

B. Môi trường quá axit (chua)

C. Môi trường quá ưu trương

D. Tất cả các phương án còn lại

Câu 2. Dựa vào con đường cố định CO2, em hãy cho biết thực vật nào dưới đây không cùng nhóm với những thực vật còn lại?

A. Xương rồng

B. Dứa

C. Mía

D. Thuốc bỏ

Câu 3. Khí cacbônic xâm nhập vào lá cây chủ yếu qua con đường nào?

A. Tất cả các phương án còn lại

B. Theo dòng mạch gỗ đi lên lá

C. Khuếch tán qua khí khổng

D. Khuếch tán qua lớp cutin

Câu 4. Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : “Lá cây rau diếp chứa lượng nước bằng … sinh khối tươi của cơ thể”.

A. 55%

B. 94%

C. 82%

D. 70%

---Còn tiếp---

5. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 – Số 5

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

I. Phần Trắc nghiệm.

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Nhân tố nào dưới đây không có vai trò quan trọng trong quá trình hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây?

A. Độ pH của đất

B. Độ thoáng của đất

C. Độ ẩm không khí

D. Áp suất thẩm thấu của dung dịch đất

Câu 2. Xilem là tên gọi khác của

A. tầng sinh bần.

B. tầng sinh mạch.

C. mạch rây.

D. mạch gỗ.

Câu 3. Dựa vào đặc điểm của cơ quan tiêu hoá, em hãy cho biết động vật nào dưới đây không cùng nhóm với những động vật còn lại?

A. Sán dây

B. Thuỷ tức

C. Trùng roi xanh

D. Hải quỳ

Câu 4. Trong hệ tuần hoàn người, tại loại mạch nào thì huyết áp chạm ngưỡng 0?

A. Mao mạch

B. Tiểu tĩnh mạch

C. Tĩnh mạch chủ

D. Tiểu động mạch

---Còn tiếp---

6. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 – Số 6

TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Ở rễ cây, quá trình hấp thụ chất nào dưới đây luôn không cần đến sự có mặt năng lượng?

A. Nước

B. Kali

C. Phôtpho

D. Nitơ

Câu 2. Mạch rây được cấu tạo từ

A. tế bào kèm và quản bào.

B. quản bào và mạch ống.

C. mạch ống và ống rây.

D. ống rây và tế bào kèm.

Câu 3. Chất nào dưới đây không phải là thành phần chủ yếu của mạch rây ?

A. Vitamin

B. Hoocmôn

C. Nước

D. Axit amin

Câu 4. Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin

A. ngược chiều kim đồng hồ.

B. thuận chiều kim đồng hồ.

C. từ phải sang trái.

D. B và C

 ---Còn tiếp---

7. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 - Số 7

TRƯỜNG THPT HỒNG THÁI

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

Số câu: 12 câu trắc nghiệm

8. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 - Số 8

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

Số câu: 4 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận

9. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 - Số 9

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

Số câu: 2 câu tự luận

10. Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học 11 - Số 10

TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

ĐẾ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN SINH HỌC 11

Năm học 2020-2021

Số câu: 4 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận

...

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:19/10/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM