Hướng dẫn soạn hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Để hiểu rõ hơn về Hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Hướng dẫn soạn hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư

1. Hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư là gì?

Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ hoặc các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp. Đó là định nghĩa chung về thế chấp tài sản. Trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà ở, căn hộ chung cư, chúng ta sẽ có hợp đồng thế chấp nhà ở, căn hộ chung cư.

2. Mục đích của hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư là gì 

Mục đích của hợp đồng thế chấp nhà ở, căn hộ chung cư là để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp đối với bên nhận thế chấp.

Thông thường các bên sẽ áp dụng hợp đồng này để thực hiện nghĩa vụ trả tiền, thường là hợp đồng vay.

3. Nội dung cơ bản của hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư

Thông tin của các bên.

Nghĩa vụ được bảo đảm: nêu rõ việc thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư là để bảo đảm cho nghĩa vụ nào.

Thời hạn thế chấp: Do các bên thỏa thuận hoặc cho đến khi chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Đăng ký thế chấp và nộp lệ phí: phải quy định rõ thuộc trách nhiệm của ai

Vấn đề xử lý tài sản thế chấp: Phải đề cập đến phương thức xử lý tài sản thế chấp, số tiền thu được từ việc xử lý tài sản thế chấp sẽ được thanh toán cho ai theo thứ tự như thế nào.

Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

Giải quyết tranh chấp

Các điều khoản khác như bảo mật, bất khả kháng 

Các thỏa thuận khác phù hợp quy định pháp luật.

4. Mẫu Hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư tham khảo

Hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Hợp đồng thế chấp nhà ở/căn hộ chung cư!

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM