10 đề thi giữa Học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2020 có đáp án

Mời các em cùng tham khảo bộ đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 7 của năm 2020 có đáp án do eLib tổng hợp từ đề thi của các trường trên cả nước sẽ giúp các em ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài môn Công nghê 7 đã học để chuẩn bị thật tốt cho kỳ kiểm tra sắp tới.

10 đề thi giữa Học kì 1 môn Công nghệ 7 năm 2020 có đáp án

1. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 1

TRƯỜNG THCS XÃ LÁT

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất ở câu 1, 2, 3 và câu 4

Câu 1. Đất có độ pH = 7 là loại đất:

A. Đất chua               B. đất trung tính       C. đất kiềm                            D. đất mặn

Câu 2. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:

A. Đất cát, đất thịt, đất sét                          B. Đất thịt, đất sét, đất cát

C. Đất sét, đất thịt, đất cát                          D. Đất sét, đất cát, đất thịt

Câu 3. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc :

A. Phân lân                                                  B. Phân chuồng

C. Phân xanh                                               D. Phân đạm

Câu 4. Hạt giống có chất lượng rất cao nhưng số lượng ít gọi là:

A. Hạt giống siêu nguyên chủng               B. Hạt giống thuần chủng

C. Hạt giống nguyên chủng                       D. Hạt giống lai

Câu 5:  Em hãy nối nội dung ở cột A tương ứng phù hợp với nội dung ở cột B.

II. Tự luận

Câu 6. Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? Nêu phương pháp chọn tạo giống cây trồng?

Câu 7. Vì sao cần phải sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp? Chúng ta có thể bón phân bằng cách nào?

Câu 8. Có những biện pháp phòng, trừ sâu bệnh, hại cây trồng nào? Phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hoá học có ưu, nhược điểm như thế nào?

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm

Câu 1 : - C

Câu 2 :-  B

Câu 3 :-  D

Câu 4 :-  A

Câu 5 : 1 - b , 2 -  a, 3 - c ,4 - d ,

I. Tự luận: Nêu được những nội dung cơ bản như sau

Câu 6:

- Vai trò của giống cây trồng trong trồng trọt:

+ Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản

+ Tăng vụ gieo trồng

+ Thay đổi cơ cấu cây trồng

- Phương pháp chọn tạo giống cây trồng

+ Phương pháp chọn lộc

+ Phương pháp lai

+ Phương pháp gây đột biến

Câu 7

- Tác dụng của phân bón trong trồng trọt: phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất và chất lượng nông sản

- Cách bón phân:

+ Theo thời kỳ bón: Bón lót, bón thúc

+ Theo hình thức bón: Bón theo hốc, bón theo hàng, bón vãi, phun trên lá

Câu 8:

- Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng

+ Biện pháp canh tác (và sử dụng giống chống sâu bệnh)

+ Biện pháp thủ công

+ Biện pháp hóa học

+ Biện pháp sinh học

+ Biện pháp kiểm dịch thực vật

- Ưu, nhược điểm của phòng trừ sâu bệnh hai cây trồng bằng biện pháp hóa học

+ Ưu điểm: diệt sâu, bệnh nhanh, ít tốn công

+ Nhược điểm: dễ gây độc cho người, vật nuôi, cây trồng; làm ô nhiễm môi trường; giết các sinh vật có lợi khác

2. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 2

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

A. TRẮC NGHIỆM

I. Chọn phương án trả lời đúng nhất

Câu 1. Phần rắn của đất gồm những thành phần nào?

A. Vô cơ và hữu cơ             B. Khí và hữu cơ

C. Chất dinh dưỡng            D. Nước

Câu 2. Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ

A. Hạt cát, limon, sắt, chất lỏng

B. Hạt cát, limon, sắt, chất mùn

C. Hạt sắt, limon, chất mùn, chất khí

D. Hạt sắt, chất rắn, chất mùn, chất lỏng

Câu 3. Phân hóa học gồm những loại nào?

A. Đạm, lân, kali, đa nguyên tố, vi lượng

B. Đạm, lân, kali, than bùn, vi lượng       

C. Đạm, lân, kali, phân xanh, vi lượng

D. Đạm, lân, kali, đa nguyên tố, phân bắc

Câu 4. Khi sử dụng phân bón phải chú ý tới

A. Thời gian của phân                                             B. Chất lượng phân

C. Đặc điểm, tính chất của phân                           D. Biện pháp bảo quản phân       

Câu 5. Côn trùng là lớp động vật thuộc ngành động vật nào?

A. Giáp xác               B. Hình nhện

C. Chân khớp           D. Ruột khoang

Câu 6. Khi cây trồng bị sâu bệnh hại, thường có những dấu hiệu

A. Lá xanh tốt           B. Cành phát triển

C. Quả tốt                 D. Lá, quả bị biến dạng

Câu 7. Côn trùng có mấy kiểu biến thái?

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

Câu 8. Căn cứ vào hình thức bón, có mấy cách bón phân?

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

II. Em hãy nối cột A và cột B cho đúng rồi ghi vào cột trả lời (1đ)

B. TỰ LUẬN

Câu 1. Đất trồng có tầm quan quan trọng như thế nào đối với đời sống cây trồng? Nêu các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất?

Câu 2. Sâu, bệnh có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cây trồng? Tại sao lấy nguyên tắc phòng là chính để phòng trừ sâu, bệnh hại? Sử dụng thuốc hóa học trừ sâu, bệnh hại cần đảm bảo các yêu cầu gì? Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu, bệnh hại bằng biện pháp nào?

Câu 3. Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt? Trình bày tiêu chí của giống cây trồng tốt?

---Để xem tiếp nội dung phần đáp án của Đề thi số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 3

TRƯỜNG THCS NGÔ THỜI NHIỆM

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

A. Trắc nghiệm:

I/ Hãy chọn câu trả lời đúng.

Câu 1: Biện pháp nào sau đây để thực hiện nhiệm vụ trồng trọt:

A. Áp dụng đúng kĩ thuật                                          B. Giảm diện tích đất trồng         

C. Giảm vụ                                                                D. Khai hoang, lấn biển.

Câu 2: Loại phân bón nào thường dùng để bón lót cho cây trồng

A. Phân đạm               B. Phân vi sinh            C. Phân kali             D. Phân vôi

Câu 3: Mục đích của làm ruộng bậc thang là:

A. Giữ nước liên tục                                                   B. Tăng bề dày lớp đất trồng

C. Hạn chế dòng nước chảy                                        D. Khử chua cho đất

Câu 4: Biện pháp nào sau đây không đúng khi bảo quản phân hóa học:

A. Đựng trong chum vại đậy kín

B. Để nơi cao ráo, thoáng mát          

C. Để lẫn lộn các loại phân hoa học

D. Ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín

II/ Hãy chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 5: Đất chua là đất có độ pH:

A. pH< 6.5              B. pH> 6.5.                 C. pH= 6.6- 7.5                      D. pH> 7.5

Câu 6: Loại đất nào sau đây chỉ vê được thành viên rời rạc:

A: Đất sét               B: Đất thịt nặng

C: Đất cát               D: Đất cát pha                  

Câu 7: Tỉ lệ% các hạt cát, limon, sét trong đất cho biết thành phần nào của đất:

A. Lỏng                  B. Cơ giới.                  C. Hữu cơ              D. Khí.

Câu 8: Đâu là nhược điểm của cách bón phân phun trên lá:

A. Cây dễ sử dụng

B. Tiết kiệm phân bón

C. Cần có dụng cụ, máy móc phức tạp

D. Phân bón không chuyển thành chất khó tan.

Câu 9: Bón phân quá liều lượng, không cân đối sẽ làm cho:

A. Năng suất tăng cao                                           B. Tăng độ phì nhiêu cho đất

C. Chất lượng sản phẩm tốt hơn.                         D. Gây độc cho đất và cây         

Câu 10: Trong các cách sắp xếp về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng từ kém đến tốt của đất, cách nào sau đây là đúng:

A. Đất cát, đất thịt, đất sét                                 B. Đất thịt, đất cát, đất sét

C. Đất sét, đất thịt, đất cát                                  D. Đất sét, đất cát, đất thịt 

Câu 11: Loại phân bón có màu trắng, khi đốt trên lửa than có mùi khai, dễ hòa tan trong nước là phân:

A. Kali.                    B. Lân                        C. Vôi                    D. Đạm

Câu 12: Căn cứ vào thời kì bón, có mấy cách bón phân:

A. 2 cách.                  B.3 cách.                 C. 4 cách.             D. 5 cách

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 4

TRƯỜNG THCS HOÀNG XUÂN HÃN

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta?

Câu 2: Chế biến nông sản nhằm mục đích gì và bằng những phương pháp nào?

Câu 3: Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? Điều kiện để được công nhận là một giống vật nuôi.

Câu 4: Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein cho vật nuôi được sử dụng ở địa phương em.

-----Còn tiếp-----

5. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 5

TRƯỜNG THCS MINH TÂN

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I/ Phần Trắc nghiệm:

*Chọn đáp án đúng (Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng )

Câu 1: Các sinh vật sống tồn tại trong phần nào của đất?

A. Phần khí                B. Chất vô cơ              C. Chất hữu cơ       D.Chất rắn.

Câu 2: Đất chứa nhiều mùn thì khả năng giữ nư­ớc và chất dinh dư­ỡng là:

A. Tốt          B.Khá         C. Trung bình        D. Yếu

Câu 3: Đất trung tính có trị số pH dao động trong khoảng nào?

 A.  pH = 3 - 9             B. pH < 6,   C. pH = 6,6 - 7,5           D. pH >7,5

Câu 4: Biện pháp không bỏ đất hoang là biện pháp sử dụng đất nhằm mục đích:

A. Tăng năng suất                 B. Tăng diện tích đất trồng    

C. Tăng độ phì nhiêu             C. Tăng chất lượng.

Câu 5: Phân bón là thức ăn của cây trồng vì phân bón chứa:

A. Các nguyên tố vi lư­ợng   B. Các chất cần thiết cho cây trồng

C. Các nguyên tố vĩ lượng    D. Đa nguyên tố.

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 6

TRƯỜNG PTDTBT THCS PHĂNG SÔ LIN

ĐỀ THI GIỮA HK1

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Nêu vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt?

Câu 2: Đất trồng là gì? Đất trồng có vai trò gì đối với đời sống của cây trồng? Trong đất có những thành phần nào?

Câu 3: So sánh ưu điểm và nhược điểm của biện pháp hóa học và biện pháp thủ công trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.

-----Còn tiếp-----

7. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 7

Trường THCS Phan Chu Trinh

Năm học: 2020 - 2021

Môn: Công nghệ – Lớp 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Số câu: 8 câu trắc nghiệm, 1 câu điền từ, 1 câu đúng sai và 3 câu tự luận

8. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 8

Trường THCS Anh Hùng Đôn

Năm học: 2020 - 2021

Môn: Công nghệ – Lớp 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Số câu: 8 câu trắc nghiệm, 1 câu ghép nối và 4 câu tự luận

9. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 9

Trường THCS Phan Bội Châu

Năm học: 2020 - 2021

Môn: Công nghệ – Lớp 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Số câu: 3 câu tự luận

10. Đề thi giữa HK1 Công nghệ 7 số 10

Trường THCS Trần Hưng Đạo

Năm học: 2020 - 2021

Môn: Công nghệ – Lớp 7

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Số câu: 6 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:16/10/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM