10 đề thi Học kì 1 môn Vật Lý 9 năm 2020-2021 có đáp án

Nhằm giúp các em có thêm đề thi ôn tập, chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp đến eLib xin gửi đến các em học sinh bộ đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 năm 2020-2020. Bộ đề thi gồm 10 đề thi kèm đáp án được tổng hợp từ các trường THCS khác nhau trên cả nước. Mời các em cùng tham khảo!

10 đề thi Học kì 1 môn Vật Lý 9 năm 2020-2021 có đáp án

1. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 1

ĐỀ THI HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS HÒA BÌNH

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Công thức nào sau đây biểu thị định luật Ôm?

A. R=U/I                            B. I=U/R

C. I=R/U                            D. R=I/U

Câu 2: Hệ thức thể hiện mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S và điện trở suất µ của vật liệu làm dây dẫn

A.R = ρl/S                          B.  R= lS/ρ

C. R = Sρ/l                         D. R = Slρ

Câu 3: Khi nói về biến trở trong một mạch điện có hiệu điện thế không đổi, câu phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Biến trở dùng để thay đổi chiều dòng điện

B. Biến trở dùng để thay đổi cường độ dòng điện

C. Biến trở được mắc song song với mạch điện.

D. Biến trở dùng để thay đổi hiệu điện thế

Câu 4: Công thức nào sau đây thể hiện hai điện trở mắc song song với nhau?

A. RAB =R1R2/(R1+R2)

B. RAB = R1+ R2       

C. UAB= U1+ U2

D. Không có công thức nào phù hợp

Câu 5: Công thức tính điện trở của một dây dẫn hình trụ, đồng chất, chiều dài l, tiết diện cắt ngang có đường kính d và có điện trở suất ρρlà:

 A. R = 4ρl/πd2          

B. R =4.d2.l/π.d

C. R = 4.d2ρ/π.l

D. R = 4.π.d2.ρ.l

Câu 6: Cho hai điện trở R= 20ΩΩ; R2 = 60ΩΩ mắc vào hai điểm A, B. Mắc R1 nối tiếp R2 vào U = 120V. Cường độ dòng điện qua mạch trên là:

A. 10A                                          B. 7,5A                

C. 2A                                            D. 1,5A

Câu 7: Một dây dẫn Nicrom dài 15m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hai điểm có hiệu điện thế U, Điện trở của dây dẫn có giá trị là:

A. R = 55ΩΩ                                 B. R =110ΩΩ         

C. R= 220ΩΩ                               D = 50ΩΩ

Câu 8: Khi mắc điện trở R = 12ΩΩ vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện chạy qua nó là:

A. 2A                                            B. 0,5A             

C. 1A                                            D. 1,5A        

Câu 9: Điện trở của đoạn dây dẫn bằng đồng dài 100m, tiết diện 2mm2 và có điện trở suất 1,7.10-8 là:

A. 0,75Ω                                       B. 0,65Ω             

C. 0,85Ω                                       D. 0,95Ω

Câu 10: Định luật Jun-Len- xơ Cho biết điện năng biến đổi thành :

A.Cơ năng                                   

C. Hóa năng

B. Năng lượng ánh sáng             

D. Nhiệt năng

Câu 11: Trong gia đình, các thiết bị đun nóng bằng điện sử dụng nhiều điện năng nhất. Biện pháp tiết kiệm nào dưới đây là hợp lí nhất?

A. Không sử dụng các thiết bị đun nóng bằng điện

B. Không đun nấu bằng điện

C. Chỉ sử dụng các thiết bị điện nung bằng điện trong thời gian tối thiểu cần thiết.

D. Không đun nấu bằng điện và chỉ sử dụng các thiết bị nung nóng khác như bàn là, máy sấy tóc trong thời gian tối thiểu cần thiết.

Câu 12: Công thức nào là công thức công suất của một đoạn mạch?

A. P = U.I.t                                   B. P = I.R                

C. P = U.I.t                                   D. P = U.I

II. Phần tự luận

Câu 13: Trên một bóng đèn có ghi 12V – 6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1h. Hãy tính

1. Điện trở của đèn khi đó.

2. Điện năng mà đèn sử dụng trong thời gian trên.

Câu 14: Một dây dẫn có điện trở 176 được mắc vào hiệu điện thế 220V.

Tính nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 30 phút theo đơn vị Jun?

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

A

B

A

A

D

A

C

B

D

C

D

II. Tự luận:

Câu 13:

a) Điện trở của đèn:  R=U2/P=23Ω

b) Điện năng mà đèn sử dụng: A=P.t=21600J

Câu 14: Nhiệt lượng do dây tỏa ra trong 30 phút:

Q=U2t/R=2202.30.60/176=495000J

2. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 2

ĐỀ THI HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2.0 điểm): HS làm bài trực tiếp trên đề kiểm tra

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng nhất

Câu 1. (0,25điểm): Dụng cụ nào dùng để đo cường độ dòng điện ? 

A. Vôn kế               

C. Ampe kế

B. Ôm kế               

D. Oát kế

Câu 2. (0,25điểm): Cho đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 = 20 Ω và R2 = 60 Ω mắc nối tiếpvới nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch có giá trị là :

A. 120 Ω                            B. 40 Ω       

C. 30 Ω                              D. 80  Ω

Câu 3. (0,25điểm): Dụng cụ điện khi hoạt động toàn bộ điện năng biến đổi thành nhiệt năng là :

A. Bóng đèn   

B. Ấm điện 

C. Quạt điện              

D. Máy bơm nước

Câu 4. (0,25điểm):  Một bóng đèn có ghi 220V – 1000W, khi đèn sáng bình thường thì điện năng sử dụng trong 1 giờ là :

A. 100kWh     

B. 220kWh           

C. 1kWh     

D. 0,1kWh

Câu 5. (0,25điểm):  Một dây dẫn có chiều dài 20m và điện trở 40 Ω . Điện trở dây dẫn khi cắt đi 10m là :

A. 20 Ω                              B. 10 Ω         

C. 80 Ω                              D. 30 Ω

Câu 6.(0,25điểm): Việc làm nào sau đây là an toàn khi sử dụng điện?

A.Sử dụng dây dẫn không có vỏ bọc cách điện.

B.Rút phích cắm đèn ra khỏi ổ lấy điện khi thay bóng đèn.

C.Làm thí nghiệm với nguồn điện lớn hơn 40V.

D.Mắc cầu chì bất kì loại nào cho mỗi  dụng cụ điện.

Câu 7. (0,25điểm): Trong bệnh viện các bác sĩ có thể lấy các mạt sắt nhỏ li ti ra khỏi mắt bệnh nhân một cách an toàn bằng dụng cụ nào ?

A. Dùng kéo   

B. Dùng kìm          

C. Dùng nhiệt kế        

D. Dùng nam châm

Câu 8. (0,25điểm): Động cơ điện một chiều hoạt động dựa trên tác dụng nào dưới đây ?

A. Sự nhiễm từ của sắt, thép.

B. Tác dụng của từ trường lên khung dây dẫn có dòng điện chạy qua.

C. Khả năng giữ được từ tính lâu dài của thép.

D. Tác dụng của dòng điện lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

---Nội dung phần tự luận của đề thi số 2 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy---

3. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 3

ĐỀ THI HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS TÂN AN

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Hệ thức của định luật Ôm là

A. I = U.R     
B.I = U/R       
C.R =U.I           
D.U = I.R

Câu 2 : Mắc hai điện trở 10Ω và 20Ω nối tiếp với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Cường độ dòng điện trong mạch là.

A. 0,4A                              B.  0,3A    

C.  0,6A                             D.  12A

Câu 3:  Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc vào nguồn điện. Để hai đèn cùng sáng bình thường, phải chọn hai bóng đèn:

A. Có cùng hiệu điện thế định mức.

B.Có cùng cường độ dòng điện định mức.

C.Có cùng điện trở.

D.Có cùng công suất định mức.

Câu 4: Một dây dẫn bằng Nikenli dài 20m, tiết diện 0,05mm2. Điện trở suất của Nikenli  0,4.10-6Ωm. Điện trở của dây dẫn là

A. 40Ω         
B. 80Ω      
C. 160Ω        
D. 180Ω

Câu 5: Ký hiệu đơn vị đo công của dòng điện là

A. J                                    B.   kW.h          

C.  W                                 D.   V

Câu 6: Mạch điện gồm một bếp điện có điện trở Rb (Rb có thể thay đổi) mắc nối tiếp với một điện trở r =30Ω. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch bằng 220V. Để công suất tiêu thụ của bếp bằng 320W, thì điện trở Rb có giá trị bằng:

A. 220Ω                   B. 30Ω                     C.   11,25Ω                        D,   80Ω

---Nội dung phần tự luận và đáp án của đề thi số 3 vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy---

4. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 4

ĐỀ THI HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm (4 điểm): Chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Định luật Jun-Lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành

A. cơ năng                        

B. hóa năng. 

C. nhiệt năng.                  

D. năng lượng ánh sáng.

Câu 2: Kim loại giữa được từ tính lâu dài sau khi đã bị nhiễm từ là

A. sắt                                            B. thép.

C. sắt non.                                    D. đồng.

Câu 3: Theo quy tắc bàn tay trái thì chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa là

A. chiều quay của nam châm

B. chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn

C. chiều của đường sức từ

D. chiều của dòng điện trong dây dẫn.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về nam châm?

A. Nam châm luôn có hai từ cực Bắc và Nam

B. Nam châm có tính hút được sắt, niken.

C. Mọi chỗ trên nam châm đều hút sắt mạnh như nhau.

D. Khi một nam châm bị gãy đôi, ta được hai nam châm mới.

Câu 5: Khi sử dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều của đường sức từ trong ống dây, thì chiều của đường sức từ là chiều

A. xuyên vào lòng bàn tay.

B. Từ cổ tay đến ngón tay.

C.của ngón tay cái.

D. của 4 ngón tay.

---Còn tiếp---

5. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 5

ĐỀ THI HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (3 điểm)

a. Phát biểu định luật Ohm. Viết công thức tính (kèm theo chú thích và đơn vị của các đại lượng trong công thức).

b. Cho điện trở R1=80Ω và điện trở R2=60Ω mắc nối tiếp nhau vào nguồn điện có hiệu điện thế U. Một ampe kế được mắc vào mạch điện để đo cường độ dòng điện chạy qua R1. Số chỉ Ampe kế là 0,2A. Vẽ sơ đồ mạch điện và tính hiệu điện thế U của nguồn điện.

Câu 2: (1 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hình 1 và đèn sáng bình thường. Khi di chuyển C về phía A thì độ sáng đèn thay đổi như thế nào? Giải thích.

Hình 1

---Còn tiếp---

6. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 6

ĐỀ THI HK1 LỚP 9

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

NĂM HỌC: 2020 - 2021

MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (1,0 điểm)

Quan sát các dụng cụ và thiết bị điện ở hình 1 cho biết:

a) Dòng điện thực hiện công cơ học trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?

b) Dòng điện cung cấp nhiệt lượng trong hoạt động của các dụng cụ và thiết bị điện nào?

Câu 2: (2,0 điểm)

Một dây điện trở bằng Nikêlin có điện trở suất 0,40.10−6Ωm, tiết diện 0,2.10−6m2, dài 10m. Dây dẫn này được mắc vào hiệu điện thế 15V.

a) Tính điện trở của dây.

b) Tính nhiệt lượng dây dẫn tỏa ra trong 10 phút.

---Còn tiếp---

7. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 7

Trường THCS Lê Văn Tám

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 6 câu tự luận

8. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 8

Trường THCS Bàu Hàm

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 6 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận

9. Đề thi học kỳ 1 môn Vật Lý 9 số 9

Trường THCS Lê Minh Xuân

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 4 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận

10. Đề thi HK1 Vật Lý 9 số 10

Trường THCS Tô Ngọc Vân

Năm học: 2020 - 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi gồm: 4 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

  • Tham khảo thêm

Ngày:07/12/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM