Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

Qua nội dụng bài: Thực hành quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha giúp các em làm quen với các bộ phận của động cơ không đồng bộ ba pha trong các máy móc, thiết bị, đọc và đo được số liệu kĩ thuật khi thực hành, hiểu và giải thích được các số liệu ghi trên động cơ.

Công nghệ 12 Bài 27: Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

1. Tóm tắt lý thuyết

- Ôn lại nội dung kiến thức:

Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha

- Chuẩn bị dụng cụ thực hành (cho một nhóm học sinh):

 • Tranh ảnh về động cơ không đồng bộ ba pha.
 • Rôto lồng sóc.
 • Rôto dây quấn.
 • Stato.

2. Quy trình thực hành

- Bước 1: Quan sát và mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ, đọc các số liệu kĩ thuật trên nhãn động cơ, ghi và nêu ý nghĩa các số liệu kĩ thuật vào Bảng 1 mẫu báo cáo thực hành.

+ Quan sát, mô tả hình dạng bên ngoài của động cơ.

+ Các nội dung cần tìm hiểu:

 • Công suất.
 • Hộp đấu dây đang ở trạng thái nào (đấu Y, ∆ hay chưa đấu).
 • Kí hiệu Y/∆ - 380/220 V có ý nghĩa gì khi sử dụng.
 • Dòng điện định mức.
 • Số vòng quay định mức.
 • Hiệu suất.
 • Hệ số công suất cosφ.
 • Khối lượng.
 • Năm sản xuất, nước sản xuất, hãng sản xuất.

- Bước 2: Quan sát, đo đếm các bộ phận của động cơ, ghi kết quả vào Bảng 2 mẫu báo cáo thực hành.

- Đo, đếm các bộ phận của động cơ.

+ Giới thiệu một số hình ảnh về cấu tạo Động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Gồm 2 phần chính là:

 • Stato

 • Roto

 • Ngoài ra còn có các bộ phận khác như: Vỏ động cơ, vòng bi, cánh quạt

- Bước 3: Tổng kết và hoàn thành kết quả thực hành.

- Hoàn thành các bảng báo cáo:

Bảng 1: Giải thích ý nghĩa số liệu trên của động cơ

Bảng 2: Tên bộ phận, số lượng, kích thước

3. Báo cáo thực hành

Mẫu báo cáo

QUAN SÁT MÔ TẢ CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Họ và tên ………….
Lớp …………………

Bảng báo cáo kết quả thực hành

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

 • Đọc và giải thích được các số liệu ghi trên nhãn động cơ không đồng bộ ba pha.
 • Phân biệt được các bộ phận chính của động cơ không đồng bộ ba pha. 
Ngày:14/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM