Công nghệ 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

Qua nội dung bài: Thực hành Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ, sẽ giúp các em nắm được các quy tắc đảm bảo an toàn của một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ, thông qua việc tham quan một cơ sở sản xuất ở địa phương.

Công nghệ 12 Bài 29: Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

1. Tóm tắt lý thuyết

- Có thể thực hiện một trong hai phương án sau:

 • Phương án 1: Tổ chức cho học sinh tham quan một cơ sở sản xuất gần trường.
 • Phương án 2: Tổ chức cho học sinh tham quan mạng điện của trường.

a. Nội dung kiến thức liên quan

b. Chuẩn bị

Giáo viên liên hệ với cơ sở sản xuất để lập kế hoạch tham quan.

- Thời gian tham quan, địa điểm, phương tiện.

 • Liên hệ với cơ sở sản xuất tại địa phương.
 • Liên hệ tìm người hướng dẫn tham quan (cán bộ kỹ thuật của cơ sở sản xuất), trao đổi về mục đích, yêu cầu và kế hoạch tham quan.
 • Thời gian tham quan.
 • Địa điểm tham quan.
 • Tổ chức đi, về.

- Nội quy tham quan: Cần tuân thủ 2 quy định:

 • Quy định khi tham quan.
 • Quy định về an toàn.

- Nội dung phải được khi tham quan: tìm hiểu được một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

 • Trạm biến áp (nếu có): vị trí, số lượng, số liệu kỹ thuật.
 • Bảo vệ an toàn của trạm biến áp (nếu có): nối đất, chống sét,…
 • Đường dây hạ áp từ trạm biến áp đến tủ phân phối: loại dây, cách bố trí dây, số bát sứ ...
 • Đường dây từ tủ phân phối đến tủ động lực, tủ chiếu sáng: loại dây, cách đi dây.
 • Tủ động lực, tủ chiếu sáng: số lượng, vị trí,…
 • Đường dây từ tủ động lực tới các máy sản xuất
 • Đường dây từ tủ chiếu sáng tới các cụm đèn.

2. Quy trình thực hành

- Bước 1: Thảo luận nội dung tham quan.

- Bước 2: Phổ biến nội quy tham quan.

- Bước 3: Tiến hành tham quan và ghi các kết quả thu thập được theo nội dung đề ra vào báo cáo thực hành.

3. Báo cáo thực hành

Mẫu báo cáo

TÌM HIỂU MỘT MẠNG ĐIỆN SẢN XUẤT QUY MÔ NHỎ

Họ và tên ………….
Lớp ……..................

Bảng báo cáo kết quả thực hành

4. Kết luận

- Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

 • Lựa chọn phương án thực hành phù hợp với điều kiện thực tế.
 • Phân biệt được các bộ phận chính của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ.
 • Thực hiện đúng quy trình và quy đinh an toàn khi vận hành.
Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM