Giải bài tập SGK Địa lí 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển KT- XH của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Để giúp các em học sinh học tập thật tốt bộ môn Địa lí 11, eLib xin giới thiệu nội dung giải bài tập SGK bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, củng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Địa lí 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển KT- XH của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

1. Giải bài 1 trang 9 SGK Địa lí 11

Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm kinh tế và xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển để chỉ ra những điểm tương phản giữa 2 nhóm nước.

Gợi ý trả lời

- Về kinh tế: Nhóm nước phát triển có trình độ phát triển cao, thu nhập GDP bình quân đầu người cao, công nghệ sản xuất hiện đại, đầu tư FDI ra nước ngoài nhiều.

Nhóm nước đang phát triển thì phát triển kinh tế ở trình độ thấp, tốc độ tăng truởng chậm chạp, công nghệ sản xuất lạc hậu, nợ nước ngoài nhiều.

- Về xã hội:

  • Nhóm nước phát triển: con người có mức sống cao, tuổi thọ cao, chỉ số phát triển con người HDI cũng rất cao.
  • Nhóm nước đang phát triển mức sống thấp, chỉ số HDI thấp và tuổi thọ trung bình thấp hơn tuổi thọ trung bình của thế giới.

2. Giải bài 2 trang 9 SGK Địa lí 11

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.

Phương pháp giải

Dựa vào sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao để trình bày đặc trưng và sự xuất hiện nhiều ngành mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để trình bày tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.

Gợi ý trả lời

- Đặc trưng: sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao, các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm lượng tri thức cao.

- Tác động:

  • Làm xuất hiện nhiều ngành mới.
  • Tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ.
  • Tác động sâu sắc làm kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế nông nghiệp sang kinh tế tri thức.

3. Giải bài 3 trang 9 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu sau:

Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Phương pháp giải

- Dựa vào số liệu được cho trong bảng để vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm.

- Dựa vào biểu đồ đã vẽ để rút ra nhận xét.

Gợi ý trả lời

- Nhận xét:

Nhìn vào biểu đồ và bảng số liệu ta thấy nhóm nước phát triển có số nợ cao và tăng qua các năm.

  • Tăng từ 1310 tỉ USD(1990) lên 2724 tỉ USD (2004).
  • Trong 14 năm tăng được 1414 tỉ USD.
  • Tăng gấp hơn 2 lần và tăng trung bình 101 tỉ USD/ năm.
Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM