Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận Ngữ văn 7 siêu ngắn

Nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em rèn luyện và nâng cao kĩ năng viết bài văn nghị luận có đầy đủ luận điểm, luận cứ và lập luận chặt chẽ. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận Ngữ văn 7 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 18 SGK Ngữ văn 7 siêu ngắn

- Luận điểm chính: "Cần tạo thói quen tốt trong đời sống".

- Trong bài văn nghị luận trên luận điểm được đưa ra bằng khẩu hiệu.

2. Soạn câu 2 trang 19 SGK Ngữ văn 7 siêu ngắn

- Các luận cứ:

+ Nguyên nhân thất học.

+ Chống lại thất học.

+ Cách chống nạn thất học.

- Nhìn chung, luận cứ trong bài văn có vai trò rất quan trọng cho các luận điểm.

3. Soạn câu 3 trang 19 SGK Ngữ văn 7 siêu ngắn

- Văn bản nghị luận trên có trình tự lập luận vô cùng chặt chẽ và giàu sức thuyết phục.

4. Soạn câu luyện tập trang 20 SGK Ngữ văn 7 siêu ngắn

Trong bài văn Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội:

- Luận điểm: "Cần tạo ra thói quen tốt trong đời sống xã hội”.

- Luận cứ: Những thói quen đáng khen và đáng lên án.

- Lập luận: Phân tích tác hại → đưa ra lời khuyên, nhắc nhở.

Ngày:21/12/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM