Mẫu 05-HSB: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN

Mẫu đơn số 05-HSB được đơn vị sử dụng lao động lập ra để  hỗ trợ người lao động làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động. Dưới đây là Mẫu Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN (Mẫu 05-HSB) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 05-HSB: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN

1. Mục đích lập Đơn số 05-HSB

Khi có người lao động bị tai nạn lao động thì doanh nghiệp phải hỗ trợ người lao động làm hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động. Mẫu đơn này do doanh nghiệp lập để gửi sang cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trách nhiệm lập Đơn số 05-HSB

Đơn vị chịu trách nhiệm: cơ quan sử dụng lao động.

3. Thời gian lập Đơn số 05-HSB

Thời gian lập: khi có phát sinh.

4. Phương pháp lập Đơn số 05-HSB

Ghi đầy đủ tên cơ quan, đơn vị quản lý người bị tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp (TNLĐ/BNN) và số điện thoại của cơ quan.

Ghi đầy đủ thông tin về người bị TNLĐ/BNN gồm: họ và tên, số sổ BHXH, số CMND, nghề nghiệp, đơn vị làm việc, nhiệm vụ được phân công khi bị TNLĐ/BNN, địa chỉ nơi cư trú khi bị TNLĐ/BNN,...

Tóm tắt quá trình bị TNLĐ/BNN của người lao động (địa điểm, thời gian, nguyên nhân xảy ra TNLĐ/BNN, quá trình điều trị thương tật/bệnh tật, giám định khả năng lao động...).

5. Mẫu Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN (Mẫu 05-HSB)

Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN (Mẫu 05-HSB)

Ghi chú:

- (1) Ghi đầy đủ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ, (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố;

- (2) Nếu bị TNLĐ/BNN lần đầu thì ghi lần thứ nhất, các lần sau ghi theo thứ tự số lần bị TNLĐ/BNN;

- (3) Trường hợp có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp qua tài khoản cá nhân thì bổ sung nội dung: “Ông/bà .............................................................. có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thông qua tài khoản cá nhân sau: Chủ tài khoản .................................................., số tài khoản .........................., mở tại Ngân hàng..................... , chi nhánh .......................................................................”;

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ-BNN (Mẫu 05-HSB) ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM