Mẫu 12-HSB: Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Mẫu 12-HS được cơ quan sử dụng lao động lập ra để ghi chép, giải quyết và ra quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của cán bộ, công nhân viên. Dưới đây là Mẫu Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu 12-HSB) mới nhất được eLib chia sẻ, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu 12-HSB: Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

1. Mục đích lập quyết định

Để ghi chép, giải quyết và ra quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của cán bộ, công nhân viên.

2. Trách nhiệm lập quyết định

Đơn vị chịu trách nhiệm: cơ quan sử dụng lao động.

3. Thời gian lập quyết định

Thời gian lập: khi có phát sinh.

4. Phương pháp lập quyết định

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người lao động

(2): Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

(3): Trường hợp nghỉ hưu theo pháp luật lao động thì ghi Bộ luật Lao động, nghỉ hưu theo pháp luật cán bộ, công chức thì ghi Luật Cán bộ, công chức, nghỉ hưu theo pháp luật viên chức thì ghi Luật Viên chức; ngoài ra, nếu nghỉ hưu theo các chính sách khác của Nhà nước như giải quyết lao động dôi dư, tinh giản biên chế… thì ghi bổ sung tên văn bản quy định chính sách đó;

(4): Ghi đầy đủ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố).

(5): Ghi phương thức nhận lương hưu: Nếu nhận lương hưu bằng tiền mặt thông qua đại diện chi trả thì ghi rõ: Nhận lương hưu qua đại diện chi trả; nếu nhận lương hưu qua tài khoản thẻ thì ghi rõ nhận lương hưu qua tài khoản thẻ và bổ sung thông tin: Tên Chủ tài khoản:..............................., số tài khoản:......................................, mở tại Ngân hàng................................. chi nhánh...........................................................; trường hợp có nguyện vọng nhận các khoản trợ cấp 1 lần (nếu có) bằng tiền mặt thông qua đại diện chi trả và nhận lương hưu qua tài khoản thẻ tại ngân hàng thì cũng ghi rõ.

Trường hợp không ghi hình thức nhận lương hưu thì cơ quan BHXH sẽ chi trả bằng tiền mặt thông qua đại diện chi trả.

(6): Ghi nơi khám, chữa bệnh ban đầu do cá nhân lựa chọn theo danh mục cơ sở khám, chữa bệnh do cơ quan BHXH cung cấp; nếu thuộc đối tượng người có công với cách mạng thì ghi rõ thuộc đối tượng người có công với cách mạng sau tên cơ sở khám chữa bệnh đã đăng ký. Trường hợp không đăng ký địa chỉ nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu thì cơ quan BHXH sẽ ấn định địa chỉ nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu.

(7): Chức danh lãnh đạo các đơn vị liên quan (nếu có); trường hợp người sử dụng lao động theo quy định không có con dấu thì không phải đóng dấu.

5. Mẫu Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu 12-HSB)

Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu 12-HSB)

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung Quyết định v/v nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu 12-HSB) ---

Ngày:03/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM