TCVN 7985:2018 tiêu chuẩn về nhiên liệu khoáng rắn - hàm lượng cadimi tổng trong than

TCVN 7985:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Mời các bạn cùng tham khảo 

TCVN 7985:2018 tiêu chuẩn về nhiên liệu khoáng rắn - hàm lượng cadimi tổng trong than

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 7985: 2018

ISO 15238:2016

NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TỔNG TRONG THAN

Solid mineral fuels - Determination of total cadmium of coal

Lời nói đầu

TCVN 7985:2018 thay thế TCVN 7985:2008.

TCVN 7985:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 15238:2016.

TCVN 7985:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC27 Nhiên liệu khoáng rắn biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TỔNG TRONG THAN

Solid mineral fuels - Determination of total cadmium of coal

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng cadimi tổng trong than.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho than tự cháy. Trước khi sử dụng với các loại mẫu than tự cháy người sử dụng phải kiểm tra xác nhận phương pháp này.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có).

  • TCVN 318 (ISO 1170), Than và cốc - Tính kết quả phân tích ở những trạng thái khác nhau.
  • TCVN 4851 (ISO 3696), Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  • TCVN 8620-2 (ISO 5068-2), Than nâu và than non - Xác định hàm lượng ẩm - Phương pháp khối lượng gián tiếp.
  • ISO 5069-2, Brown coals and lignites - Principles of sampling - Part 2: Sample preparation for determination of moisture content and for general analysis (Than nâu và linhit - Nguyên tắc lấy mẫu - Phần 2: Chuẩn bị mẫu để xác định hàm lượng ẩm và để phân tích chung).
  • ISO 13909-4, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 4: Coal - Preparation of test samples (Than đá và cốc - Lấy mẫu cơ học - Phần 4: Than - Chuẩn bị mẫu thử).

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Không có thuật ngữ và định nghĩa được liệt kê trong tiêu chuẩn này

4 Nguyên tắc

Mẫu than đã được tro hóa, sau đó hòa tan tro trong hỗn hợp axit clohydric, axit nitric và axit flohydric. Xác định lượng các dạng cadimi có mặt trong mẫu bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphit.

5 Thuốc thử

CẢNH BÁO Phải cẩn thận khi tiếp xúc với thuốc thử, vì nhiều thuốc thử có tính độc và ăn mòn.

Trong quá trình phân tích, nếu không có quy định khác, chỉ dùng thuốc thử loại tinh khiết phân tích.

5.1 Nước, phù hợp với loại 1 của TCVN 4851 (ISO 3696).

5.2  Dung dịch cường thủy, Trộn một phần thể tích dung dịch axit nitric đậm đặc (khối lượng riêng tương đối 1,42), với 3 phần dung dịch axit clohydric đậm đặc (khối lượng riêng tương đối 1,19) và 1 phần nước.

5.3 Dung dịch axit clohydric đậm đặc (khối lượng riêng tương đối 1,15).

CẢNH BÁO Axit clohdric là thuốc thử cực mạnh phải cẩn thận khi tiếp xúc.

5.4 Dung dịch axit boric, đã bão hòa. Hòa tan 60 g axit boric trong 1 L nước nóng, để nguội và sau đó để yên khoảng ba ngày trước khi gạn lấy dung dịch sạch.

5.5 Dung dịch gốc cadimi tiêu chuẩn, 10 µg/ml. Chuẩn bị dung dịch gốc từ oxit kim loại hoặc muối kim loại có độ tinh khiết cao, lớn hơn 99,9 %. Pha loãng bằng dung dịch axit nitric 1 % (thể tích) đến vạch mức.

Dung dịch gốc cadimi tiêu chuẩn cũng có thể được chuẩn bị từ dung dịch cadimi đã được chứng nhận bán sẵn.

5.6 Dung dịch cadimi tiêu chuẩn, 0,1 µg/ml. Pha loãng 10,0 ml dung dịch gốc cadimi tiêu chuẩn (5.5) đến 1,0 L bằng dung dịch axit nitric 1 % (thể tích).

6 Thiết bị, dụng cụ

6.1 Cân, có khả năng cân chính xác đến 0,1 mg.

6.2 Chén nung bằng silica hoặc bạch kim, (45 mm x 35 mm x 14 mm).

6.3 Lò múp, có khả năng điều chỉnh nhiệt độ.

6.4 Chai nhựa, làm bằng polyetylen có khối lượng riêng cao (HDPE) hoặc propylen etylen florat (FEP), dung tích 125 ml, có nắp vặn, có khả năng chịu được nhiệt độ 130 °C khi được bịt kín và có chứa chất lỏng.

6.5  Bình định mức, làm bằng polyetylen có khối lượng riêng cao (HDPE) hoặc propylen etylen florat (FEP), có dung tích 100 ml.

6.6 Bể nước sôi.

6.7 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphit, có thể hiệu chỉnh nền.

7 Chuẩn bị mẫu thử

Mẫu thử là mẫu để phân tích chung được chuẩn bị theo ISO 5069-2, hoặc ISO 13909-4 tùy mục đích thử nghiệm. Đảm bảo hàm lượng ẩm của mẫu phải cân bằng với hàm lượng ẩm phòng thí nghiệm mà mẫu tiếp xúc, nếu cần, rải mẫu thành lớp mỏng trong thời gian ngắn nhất để cân bằng hàm lượng ẩm.

Trước khi xác định, trộn đều mẫu thử ít nhất 1 min, tốt nhất là trộn bằng máy.

Nếu kết quả tính được khác so với kết quả ở trạng thái khô không khí (xem Điều 9, thì sau khi cân phần mẫu thử, sử dụng phần còn lại của mẫu thử để xác định hàm lượng ẩm theo phương pháp nêu trong TCVN 8620-2 (ISO 5068-2).

8 Cách tiến hành

8.1 Tro hóa mẫu than

Cân chính xác đến 0,1 mg một lượng mẫu cần thiết để thu được tối thiểu 0,2 g tro trong một hoặc nhiều chén nung silica (6.2) 50 ml. Lớp than trong chén phải dày không quá 0,15 g/cm2. Đặt chén nung vào lò múp nguội (6.3), Gia nhiệt đến 450 °C ± 10 °C trong khoảng 1 h, và tiếp tục duy trì ở nhiệt độ đó trong khoảng hơn 2 h. Sau đó để nguội và cân, tính phần trăm tro trong than. Trộn cẩn thận tro trong chén trước khi chuyển vào chai đựng mẫu.

CHÚ THÍCH Thời gian tro hóa tối thiểu là 3 h. Cho phép tro hóa qua đêm (18 h).

8.2 Chuẩn bị dung dịch thử

Đặt khoảng 0,2 g (± 0,1 mg) tro vào trong chai nhựa 125 ml (6.4). Thêm 3 ml dung dịch cường thủy (5.2), 5 ml dung dịch axit clohydric đậm đặc (5.3), và vặn chặt nắp. Đặt chai vào bể nước sôi khoảng 2 h. Lấy chai ra và để nguội đến nhiệt độ môi trường xung quanh, cẩn thận mở ra, sau đó thêm 50 ml dung dịch axit boric bão hòa (5.4). Làm nóng lại trong khoảng 1 h; nếu ở giai đoạn này còn cặn có thể bỏ qua. Lấy chai ra khỏi bể nước, để nguội lại đến nhiệt độ môi trường xung quanh trước khi chuyển lượng dung dịch này vào bình định mức bằng nhựa 100 ml, và pha loãng bằng nước đến 100 ml.

Phải cẩn thận khi thêm hỗn hợp axit vào tro, vì nhiệt độ tro hóa 450 °C có thể chưa phân hủy toàn bộ lượng cabonat có trong than.

Nếu cần, có thể chuẩn bị dung dịch theo khối lượng, điều chỉnh tính toán theo cách phù hợp.

CHÚ THÍCH Cách khác, để có thể hòa tan lượng tro đã chuẩn bị, ở sóng cực ngắn hoặc hòa tan axit trong bình điều áp, nếu có thể chứng minh lượng thu hồi cadimi.

8.3 Chuẩn bị dung dịch trắng

Chuẩn bị dung dịch trắng bằng cách thực hiện đúng theo quy trình pha loãng mô tả tại (xem 8.2) nhưng bỏ qua mẫu than (tro).

8.4 Phân tích hấp thụ nguyên tử lò graphit

8.4.1 Hiệu chuẩn

Chuẩn bị các mẫu tiêu chuẩn bằng cách pha loãng các phần dung dịch cadimi tiêu chuẩn (5.6), 3 ml dung dịch cường thủy (5.2), 5 ml dung dịch axit flohydric đậm đặc (5.3) và 50 ml dung dịch axit boric bão hòa (5.4) bằng nước đến 100 ml.

Các mẫu tiêu chuẩn bao gồm 0,0 µg/l, 1,0 µg/l, 2,5 µg/l, và 5,0 µg/l là phù hợp. Các mẫu tiêu chuẩn sử dụng phải được kiểm tra cho từng loại thiết bị.

8.4.2 Đo các mẫu tiêu chuẩn

Sử dụng máy quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphit (6.7) để đo độ hấp thụ của mỗi dung dịch tiêu chuẩn. Vẽ đồ thị độ hấp thụ tương ứng đối với mỗi mẫu tiêu chuẩn có nền phù hợp theo nồng độ để có đường cong chuẩn của thiết bị. Sau đó so sánh trực tiếp độ hấp thụ với đường chuẩn.

Hiệu suất thiết bị phải được kiểm tra bằng cách phân tích vật liệu chuẩn đã được chứng nhận.

CHÚ THÍCH 1 Không sử dụng các loại nền khác để xác định cadimi và các thông số thiết bị cho phép sử dụng nhiệt độ hóa tro thấp.

CHÚ THÍCH 2 Cách khác là sử dụng các chất phân tích tiêu chuẩn để thêm vào dung dịch cuối cùng.

8.4.3 Đo dung dịch thử

Lặp lại quy trình mô tả trong 8.4.2 đối với dung dịch thử (xem 8.2). Sử dụng đồ thị chuẩn (xem 8.4.2) để xác định nồng độ cadimi trong dung dịch thử.

8.4.4 Đo dung dịch trắng

Lặp lại quy trình mô tả trong 8.4.2 đối với dung dịch trắng (xem 8.3). Sử dụng đồ thị chuẩn (xem 8.4.2) để xác định nồng độ cadimi trong dung dịch trắng.

--- Nhấn nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ nội dung của TCVN 7985:2018 ----

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM