10 đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2019 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Lịch Sử 9 năm 2019 có đáp án sẽ giúp các em ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của chương trình HK1. Tài liệu được biên soạn theo cấu trúc của các trường, sở trên cả nước. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Lịch Sử lớp 9 năm 2019 có đáp án

1. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 1

TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN: LỊCH SỬ 9

NĂM: 2019-2020

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ muốn vươn lên làm bá chủ thế giới vì

A. Mĩ là nước có tiềm lực kinh tế to lớn.

B. Mĩ là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

C. Mĩ là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. Mĩ có tiềm lực kinh tế - quân sự to lớn.

Câu 2: Nội dung nào sau đây KHÔNG PHẢI là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Do Mĩ tận dụng vốn đầu tư từ bên ngoài.

B. Do Mĩ buôn bán vũ khí và không bị chiến tranh tàn phá.

C. Do Mĩ áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

D. Do sức cạnh tranh lớn của các tập đoàn tư bản lũng đoạn.

Câu 3: Tham vọng lớn nhất của Mĩ khi triển khai chiến lược toàn cầu của chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

B. Tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Khống chế và nô dịch các nước đồng minh.

D. Làm bá chủ thế giới.

Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tập trung nguồn lực để ưu tiên phát triển lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.

B. Quân sự.

C. Khoa học – kĩ thuật.

D. Giáo dục.

Câu 5: Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. mở rộng hợp tác với các nước.

C. hợp tác với Liên Xô.

D. liên minh với Cộng hòa Liên Bang Đức.

Câu 6: Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.

B. nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.

C. tài nguyên thiên nhiên phong phú.

D. trình độ tập trung tư bản, sản xuất cao.

Câu 7: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là mục tiêu của “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ?

A. Viện trợ kinh tế cho các nước nghèo.

B. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

D. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

Câu 8: Nguyên nhân nào giúp Nhật Bản hạn chế chi phí cho quốc phòng?

A. Tập trung vào phát triển kinh tế.

B. Đứng dưới chiếc “ô bảo trợ hạt nhân” của Mĩ.

C. Đứng dưới chiến “ô bảo trợ kinh tế” của Mĩ.

D. Đất nước được bao bọc bởi đại dương.

Câu 9: Từ năm 1945 đến năm 1952, Nhật Bản khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh

A. chịu tổn thất nặng nề của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. thu nhiều lợi nhuận từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. không bị ảnh hường gì bởi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. nhận được sự viện trợ của Mĩ.

Câu 10: Nhận định nào sau đây đánh giá đúng sự phát triển của kinh tế của Nhật Bản từ năm 1960-1973?

A. Phát triển nhảy vọt.

B. Phát triển vượt bậc.

C. Phát triển thần kì.

D. Phát triển to lớn.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - SỐ 1

1. D      2. A      3. D      4. A      5. A      6. A      7. A      8. B      9. A      10. C

2. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 2

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HIỀN

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1 

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM: 2019-2020

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ muốn vươn lên làm bá chủ thế giới vì

A. Mĩ là nước có tiềm lực kinh tế to lớn.

B. Mĩ là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

C. Mĩ là nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. Mĩ có tiềm lực kinh tế - quân sự to lớn.

Câu 2: Nội dung nào sau đây KHÔNG PHẢI là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Do Mĩ tận dụng vốn đầu tư từ bên ngoài.

B. Do Mĩ buôn bán vũ khí và không bị chiến tranh tàn phá.

C. Do Mĩ áp dụng thành tựu khoa học – kĩ thuật.

D. Do sức cạnh tranh lớn của các tập đoàn tư bản lũng đoạn.

Câu 3: Tham vọng lớn nhất của Mĩ khi triển khai chiến lược toàn cầu của chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

B. Tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Khống chế và nô dịch các nước đồng minh.

D. Làm bá chủ thế giới.

Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tập trung nguồn lực để ưu tiên phát triển lĩnh vực nào?

A. Kinh tế.

B. Quân sự.

C. Khoa học – kĩ thuật.

D. Giáo dục.

Câu 5: Nền tảng căn bản trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. mở rộng hợp tác với các nước.

C. hợp tác với Liên Xô.

D. liên minh với Cộng hòa Liên Bang Đức.

Câu 6: Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.

B. nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.

C. tài nguyên thiên nhiên phong phú.

D. trình độ tập trung tư bản, sản xuất cao.

Câu 7: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là mục tiêu của “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ?

A. Viện trợ kinh tế cho các nước nghèo.

B. Chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

C. Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc.

D. Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

Câu 8: Nguyên nhân nào giúp Nhật Bản hạn chế chi phí cho quốc phòng?

A. Tập trung vào phát triển kinh tế.

B. Đứng dưới chiếc “ô bảo trợ hạt nhân” của Mĩ.

C. Đứng dưới chiến “ô bảo trợ kinh tế” của Mĩ.

D. Đất nước được bao bọc bởi đại dương.

Câu 9: Từ năm 1945 đến năm 1952, Nhật Bản khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh

A. chịu tổn thất nặng nề của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. thu nhiều lợi nhuận từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

C. không bị ảnh hường gì bởi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

D. nhận được sự viện trợ của Mĩ.

Câu 10: Nhận định nào sau đây đánh giá đúng sự phát triển của kinh tế của Nhật Bản từ năm 1960-1973?

A. Phát triển nhảy vọt.

B. Phát triển vượt bậc.

C. Phát triển thần kì.

D. Phát triển to lớn.

---Để xem tiếp nội dung đáp án của Đề kiểm tra 15p HK1 số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 3

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM: 2019-2020

Câu 1: Điểm nào dưới đây KHÔNG phải mục tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mĩ sau chiến tranh thế giới thư hai là

A. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới.

B. Tấn công tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

C. Ngăn chặn, tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa.

D. Khống chế, nô dịch các nước đồng minh.

Câu 2: Đến năm 1868, Nhật Bản đã vươn lên trở thành

A. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.

B. Cường quốc kinh tế, đứng thứ hai trong thế giới tư bản.

C. Nước đế quốc quân phiệt với hệ thống thuộc địa rộng lớn.

D. Trung tâm công nghiệp – quốc phòng duy nhất của thế giới.

Câu 3: Yếu tố nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. tác dụng của những cải cách dân chủ.

B. biết xâm nhập thị trường thế giới.

C. nhân tố con người.

D. áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật.

Câu 4: Chủ trương liên minh chặt chẽ với Mĩ trong chính sách đối ngoại đã giúp Nhật Bản sớm kí được hiệp ước nào dưới đây?

A. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật.

B. Hiệp ước Hòa bình.

C. Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D. Hiệp ước Vác-sa-va.

Câu 5: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại do Mĩ khởi đầu diễn ra từ

A. Cuối thế kỉ XVIII.

B. Đầu thế kỉ XIX.

C. Đầu những năm 40 của thế kỉ XX.

D. Giữa những năm 40 của thế kỉ XX.

Câu 6: Hai đảng thay nhau nắm quyền ở nước Mĩ là

A. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.

B. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.

C. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

D. Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do.

Câu 7: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là biểu hiện của sự phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới.

B. Sản lượng nông nghiệp của Mĩ gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước tư bản Anh, Pháp, Tây Đức, Nhật, I-ta-li-a cộng lại.

C. Mĩ nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng thế giới.

D. Đồng Đô-la là đồng tiền giao dịch quốc tế.

Câu 8: Nội dung nào KHÔNG PHẢI là nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.

B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.

D. Mĩ chịu nhiều tổn thất nặng nề khi tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 9: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX có sự thay đổi như thế nào?

A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ.

B. Chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.

C. Tăng cường quan hệ với các nước Tây Âu.

D. Mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên thế giới.

Câu 10: Cải cách quan trọng nhất Nhật Bản thực hiện sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. cải cách Hiến pháp.

B. cải cách ruộng đất.

C. cải cách giáo dục.

D. cải cách văn hóa.

---Để xem tiếp nội dung đáp án của Đề kiểm tra 15p HK1 số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 4

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM HỌC 2019 - 2020

Câu 1: Nguyên nhân của tình hình KHÔNG ổn định về kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Mĩ thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

B. Mĩ vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng.

C. Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội.

D. Thiếu nhiều loại tài nguyên, khoáng sản quan trọng.

Câu 2: Trong 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ được coi là

A. Một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

B. Nước có nền công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

C. Trung tâm hàng không, vũ trụ lớn nhất thế giới.

D. Trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.

Câu 3: Một trong những thành tựu nổi bật về khoa học – kĩ thuật hiện đại của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. chế tạo ra công cụ sản xuất mới, các nguồn năng lượng mới.

B. thực hiện cải tiến trong sản xuất nông nghiệp.

C. phóng con tàu vũ trụ đầu tiên bay quanh trái đất.

D. sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 4: Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?

A. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên và Việt Nam.

B. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật.

C. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu.

D. “Luồn lách” xâm nhập thị trường các nước.

Câu 5: Nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển là gì?

A. Truyền thống văn hóa tốt đẹp, con người Nhật Bản có ý chí vươn lên, được đào tạo chu đáo, cần cù lao động.

B. Nhờ cải cách ruộng đất.

C. Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển, hệ thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty.

D. Biết tận dụng thành tựu khoa học kĩ thuật thế giới.

-----Còn tiếp-----

5. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 5

TRƯỜNG THCS HƯƠNG KHÊ

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM: 2019-2020

Câu 1. Từ năm 1945 đến năm 1952, Nhật Bản khôi phục kinh tế trong hoàn cảnh như thế nào? 

A. chịu tổn thất nặng nề.

B. thu nhiều lợi nhuận nhờ chiến tranh.

C. giàu tài nguyên thiên nhiên.

D. nhận sự trợ giúp của Liên Xô.

Câu 2. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Nhật Bản trở thành

A. một trong ba trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế giới.

B. trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.

C. trung tâm kinh tế tài chính duy nhất thế giới.

D. siêu cường tài chính số một thế giới.

Câu 3. Nền kinh tế của Nhật Bản có sự biến chuyển như thế nào từ những năm 90 của thế kỉ XX?

A. tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao.

B. bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước NICs.

C. là nước có nền kinh tế phát triển nhất.

D. lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài.

Câu 4. Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, để tương xứng với vị thế siêu cường kinh tế, Nhật Bản nỗ lực vươn lên thành một cường quốc

A. khoa học kĩ thuật

B. chính trị.

C. tài chính.

D. công nghệ.

Câu 5. Đâu là nhân tố quyết định đưa Nhật Bản phát triển “thần kì” từ những năm 60 của thế kỉ XX?

A. vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.         

B. chi phí cho quốc phòng rất thấp.

C. nguồn nhân lực có chất lượng, tính kỉ luật cao.                

D. áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.

-----Còn tiếp-----

6. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 6

TRƯỜNG THCS ĐỨC THỌ

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HK1

MÔN LỊCH SỬ 9

NĂM: 2019-2020

Câu 1. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào?

A. Năm 1948

B. Năm 1950

C. Năm 1949

D. Năm 1947

Câu 2. Sự kiện nào sau đây trở thành nguyên nhân căn bản nhất thúc đẩy sự thành lập tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va?

A. Sự ra đời của kế hoạch Mác-san.

B. Sự ra đời của chủ nghĩa Tơ-ru-man.

C. Sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO).

D. Sự thành lập nước Cộng hòa Liên Bang Đức.

Câu 3. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm của Liên Xô trong hai thập niên 50, 60 của thế kỉ XX là

A. 9,6%.

B. 7,6%.

C. 8,6%.

D. 10,6%.

Câu 4. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai được tiến hành trên cơ sở nào?

A. Cả (1), (2), (3) đều đúng

B. Những thành tựu của công nghiệp (2)

C. Sự quan tâm đến ích lợi vật chất đối với người dân (1)

D. Các biện pháp hành chính (3)

Câu 5. Hãy chỉ ra thời điểm thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế.

A. Ngày 8 - 2 - 1949.

B. Ngày 18 - 2 - 1949.

C. Ngày 8 - 1 - 1949.

D. Ngày 18 - 1 - 1949.

-----Còn tiếp-----

7. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 7

Trường THCS Lý Tự Trọng

Đề kiểm tra 15 phút HK1

Môn: Lịch Sử 9

Năm: 2019-2020

Số câu: 10 câu trắc nghiệm

8. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 8

Trường THCS Phan Đình Phùng

Đề kiểm tra 15 phút HK1

Môn: Lịch Sử 9

Năm: 2019-2020

Số câu: 10 câu trắc nghiệm

9. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 9

Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

Đề kiểm tra 15 phút HK1 

Môn: Lịch Sử 9

Năm: 2019-2020

Số câu: 6 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận

10. Đề kiểm tra 15 phút HK1 Lịch Sử 9 số 10

Trường THCS Phan Đăng Lưu

Đề kiểm tra 15 phút HK1

Môn: Lịch Sử 9

Năm: 2019-2020

Số câu: 6 câu trắc nghiệm, 1 câu tự luận

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM