10 Đề thi giữa Học kì 1 môn Công nghệ 11 năm 2020 có đáp án

Tài liệu Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2020 có đáp án gồm các đề kiểm tra giữa học kì 1 được sưu tầm từ các trường THPT giúp các em rèn luyện kĩ năng làm bài thi. Mời các em cùng theo dõi.

10 Đề thi giữa Học kì 1 môn Công nghệ 11 năm 2020 có đáp án

1. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 – Số 1

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN CÔNG NGHỆ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian: 45 phút

I. Phần Tự Luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm)

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?

Câu 2. (3,5 điểm)

Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

II. Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1: Mặt cắt chập được vẽ:

A. Trên hình chiếu tương ứng

B. Trên hình cắt

C. Ngoài hình chiếu

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Đường bao mặt cắt chập vẽ bằng nét:

A. Nét liền đậm

B. Nét liền mảnh

C. Nét gạch chấm mảnh

D. Nét đứt mảnh

Câu 3: Mặt cắt chập dùng để biểu diễn:

A. Mặt cắt có hình dạng đơn giản

B. Mặt cắt có hình dạng phức tạp

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 4: “1:2” là kí hiệu của tỉ lệ:

A. Tỉ lệ thu nhỏ

B. Tỉ lệ phóng to

C. Tỉ lệ nguyên hình

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 5: Chữ số kích thước ghi bên trái khi:

A. Đường kích thước thẳng đứng

B. Đường kích thước nghiêng bên trái

C. Đường kích thước nghiêng bên phải

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 6: Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

ĐÁP ÁN

I. Phần Tự Luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm)

- Vì bản vẽ kĩ thuật là ngôn ngữ chung dùng trong kĩ thuật. Vì vậy nó phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất được quy định trong các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật. Để bất cứ người dù ở quốc gia hay lãnh thổ khác nhau đều có thể hiểu được.

Câu 2. (3,5 điểm)

- Phần cứng:

+ Các thiết bị đọc bản vẽ (bảng số hóa, máy quét ảnh…) chức năng cho phép biến đổi thông tin bản vẽ thành các thoong tin dưới dạng số để đưa vào bộ nhớ của máy tính.

+ Màn hình có chức năng đưa hình ảnh của đối tượng vẽ đang được xử lí và các thông báo của máy tính.

+ Bàn phím, bút sáng, chuột có chức năng nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào máy tính.

+ Các thích bị đưa ra thông tin bản vẽ (máy vẽ, máy in) dùng để xuất ra các bản vẽ ở giai đoạn trung gian hay cuối cùng trong giai đoạn thiết kế.

- Phần mềm: Đảm bảo thực hiện các hoạt động để thành lập bản vẽ kĩ thuật như: Tạo các đối tượng đường thẳng, đường tròn… giải các bài toán dựng hình và vẽ hình, ghi kích thước…

2. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 – Số 2

TRƯỜNG THPT TÂY ĐÔ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN CÔNG NGHỆ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian: 45 phút

I. Phần Tư Luận (7 điểm)

Câu 1. (3,5 điểm)

Khi ghi kích thước cần thể hiện chữ số, đường gióng và đường kích thước như thế nào?

Câu 2. (3,5 điểm)

So sánh sự khác nhau giữa vị trí các hình chiếu ở trên bản vẽ của phương pháp hình chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba.

II. Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. Trong các khổ giấy chính, khổ giấy có kích thước lớn nhất là:

A. A0

B. A1

C. A4

D. Các khổ giấy có kích thước như nhau

Câu 2. Nét đứt mảnh thể hiện:

A. Đường kích thước

B. Cạnh khuất

C. Đường gạch gạch trên mặt cắt

D. Cả 3 đáp án trên

---Để xem tiếp nội dung từ câu 3-6 và đáp án của Đề thi số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 – Số 3

TRƯỜNG THPT PHAN TÂY HỒ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN CÔNG NGHỆ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian: 45 phút

I. Phần Tư Luận (7 điểm)

Câu 1. (4 điểm)

Trình bày nội dung phương pháp góc chiếu thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba

Câu 2. (3 điểm)

Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

II. Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1: Hình cắt toàn bộ sử dụng mấy mặt phẳng cắt để cắt?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2. Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng

B. Đường bao vẽ bằng nét đứt

C. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Chọn phát biểu sai về hình cắt một nửa:

A. Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

B. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng

C. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án đều sai

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 – Số 4

TRƯỜNG THPT VŨ BẢO

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN CÔNG NGHỆ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian: 45 phút

I. Phần Trắc Nghiệm (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hình cắt toàn bộ dùng một mặt phẳng cắt

B. Hình cắt một nửa dùng hai nửa mặt phẳng cắt vuông góc

C. Hình cắt cục bộ dùng một phần mặt phẳng cắt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Chọn phát biểu đúng về mặt cắt rời?

A. Vẽ trên hình chiếu tương ứng

B. Đường bao vẽ bằng nét đứt

C. Liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Chọn phát biểu sai về hình cắt một nửa:

A. Có hình biểu diễn gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu

B. Dùng để biểu diễn vật thể đối xứng

C. Đường phân cách trên hình biểu diễn của hình cắt một nửa vẽ bằng nét gạch chấm mảnh

D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 4: Tên mặt cắt đã học trong chương trình công nghệ 11 là:

A. Mặt cắt chập

B. Mặt cắt rời

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

-----Còn tiếp-----

5. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 – Số 5

TRƯỜNG THPT HÀ NAM

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN CÔNG NGHỆ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian: 45 phút

I. Phần Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Lề trái bản vẽ có kích thước 20 mm

B. Lề phải bản vẽ có kích thước 10 mm

C. Lề trên bản vẽ có kích thước 10 mm

D. Lề trái bản vẽ có kích thước 10 mm

Câu 2. Nét liền đậm thể hiện:

A. Đường kích thước

B. Đường gióng

C. Đường bao thấy

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Nét liền mảnh biểu diễn đường gióng

B. Nét liền đậm biểu diễn đường bao thấy

C. Nét gạch chấm mảnh biểu diễn đường tâm

D. Nét lượn sóng biểu diễn đường gióng

Câu 4. Đâu là hình cắt đã học trong chương trình công nghệ 11?

A. Hình cắt toàn bộ

B. Hình cắt một nửa

C. Hình cắt cục bộ

D. Cả 3 đáp án trên

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 – Số 6

TRƯỜNG THPT BẠCH ĐẰNG

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN CÔNG NGHỆ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Thời gian: 45 phút

I. Trắc Nghiệm (3 điểm)

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1: Ở hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng nằm ngang mà trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn là:

A. Mặt tranh

B. Mặt phẳng vật thể

C. Mặt phẳng tầm mắt

D. Đáp án khác

Câu 2: Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ có mặt tranh song song với:

A. Một mặt vật thể

B. Hai mặt vật thể

C. Ba mặt vật thể

D. Bốn mặt vật thể.

Câu 3. Tên các khổ giấy chính là:

A. A0, A1, A2

B. A0, A1, A2, A3

C. A4, A1, A2, A3

D. A4, A1, A2, A0, A3

Câu 4. Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất, có mấy mặt phẳng hình chiếu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

-----Còn tiếp-----

7. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 - Số 7

Trường THPT NGUYỄN HUỆ

Đề thi giữa Học kì 1

Môn Công nghệ 11

Năm học 2020-2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Số câu: 6 câu trắc nghiệm, 2 tự luận

8. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 - Số 8

Trường THPT NGÔ GIA TỰ

Đề thi giữa Học kì 1

Môn Công nghệ 11

Năm học 2020-2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Số câu: 6 câu trắc nghiệm, 2 tự luận

9. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 - Số 9

Trường THPT THỦ KHOA HUÂN

Đề thi giữa Học kì 1

Môn Công nghệ 11

Năm học 2020-2021

Thời gian: 45 phút

Số câu: 6 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận.

10. Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 - Số 10

Trường THPT TRỊNH HOÀI ĐỨC

Đề thi giữa Học kì 1

Môn Công nghệ 11

Năm học 2020-2021

Thời gian: 45 phút

Số câu: 6 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận.

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:15/10/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM