10 đề thi giữa HK1 năm 2019 môn Hóa học 8 có đáp án

Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 năm 2019 có đáp án do eLib biên soạn sẽ giúp các em ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của chương trình HK1. Tài liệu được biên soạn theo cấu trúc của các trường, sở trên cả nước. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 đề thi giữa HK1 năm 2019 môn Hóa học 8 có đáp án

1. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 1

TRƯỜNG THCS AN PHÚ ĐÔNG

ĐỀ THI GIỮA HK1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2019 - 2020

A. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước cho câu trả lời đúng (mỗi câu đúng 0,25đ):

Câu 1. Kí hiệu hóa học của kim loại đồng là

A. cU.

B. cu.

C. CU.

D. Cu.

Câu 2. Cho CTHH của một số chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH. Trong đó có

A. 3 đơn chất và 3 hợp chất.

B. 5 đơn chất và 1 hợp chất.

C. 2 đơn chất và 4 hợp chất.

D. 1 đơn chất và 5 hợp chất.

Câu 3. Hạt nhân nguyên tử có cấu tạo bởi các loại hạt:

A. Electron, Proton.

B. Proton, Nơtron.

C. Nơtron, Electron.

D. Electron, Proton, Nơtron.

Câu 4. Phân tử khối của hợp chất CuO là:

A. 50 đvC.

B. 60 đv C.

C. 70 đvC.

D. 80 đvC.

Câu 5. Nguyên tử trung hòa về điện là do trong nguyên tử có:

A. Số p = số n.

C. Số n = số e.

B. Số p = số e.

D. Tổng số p và số n = số e.

Câu 6. Công thức hóa học của axit nitric( biết trong phân tử có 1H, 1N, 3O) là:

A. HNO3.

B. H3NO.

C. H2NO3.

D. HN3O.

Câu 7. Hóa trị của nhóm nguyên tử (SO4) là:

A. I.

B. II.

C. III.

D. IV.

Câu 8. Hóa trị của nhôm là:

A. I.

B. II .

C. III.

D. IV.

Câu 9: Dãy biểu diễn chất là:

A. Cốc thủy tinh, cốc nhựa, inox.

B. Thủy tinh, nước, inox, nhựa.

C. Thủy tinh, inox, xoong nồi.

D. Cơ thể người, nước, xoong nồi.

Câu 10: Nước tự nhiên là

A. 1 đơn chất.

B. 1 hỗn hợp.

C . 1 chất tinh khiết.

D. 1 hợp chất.

Câu 11: Kí hiệu biểu diễn hai nguyên tử oxi là

A. 2O.

B. O2.

C. O2.

D. 2O2

Câu 12: 5 nguyên tử X thì nặng bằng nguyên tử Brom. X là

A. C.

B. Mg.

C. O.

D. N.

Câu 13. Vật thể sau đây là vật thể nhân tạo:

A. Cây cối;

B. Sông suối;

C. Nhà cửa;

D. Đất đá.

Câu 14: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử O và nặng hơn phân tử hiđro 47 lần. Kí hiệu hóa học của nguyên tố X là:

A. K.

B. P.

C. Ca.

D. S.

Câu 15: Một nguyên tử có tổng số hạt là 52, trong đó số proton là 17, số electron và số nơtron lần lượt là:

A. 18 và 17.

C. 16 và 19.

B. 19 và 16.

D. 17 và 18.

Câu 16: Nguyên tố hóa học là tập hơp nguyên tử cùng loại có:

A. Cùng số nơtron trong hạt nhân.

B. Cùng số proton trong hạt nhân.

C. Cùng số electron trong hạt nhân.

D. Cùng số proton và số nơtron trong hạt nhân.

Câu 17: Để phân biệt đơn chất và hợp chất dựa vào dấu hiệu là:

A. Kích thước.

B. Nguyên tử cùng loại hay khác loại.

C. Hình dạng.

D. Số lượng nguyên tử.

Câu 18: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau nhờ loại hạt:

A. Electron.

C. Proton.

B. Nơtron.

D. Proton và nơtron.

Câu 19: Hỗn hợp có thể tách riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kỹ, lọc và cô cạn là:

A. Đường và muối.

B. Bột đá vôi và muối ăn.

C. Bột than và bột sắt.

D. Giấm và rượu.

Câu 20: Nguyên tử X nặng gấp 2 lần nguyên tử cacbon. Nguyên tử X đó có nguyên tử khối và kí hiệu hóa học là:

A. 24 - Mg.

B. 16 - O

C. 56 - Fe

D. 32 - S

B. TỰ LUẬN (5đ):

Câu 1: (1đ) Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Oxi?

Câu 2: (2 đ) Viết công thức hóa học của axit sunfuric (biết trong phân tử có 2H, 1S, 4O)

Câu 3: (2 đ)

a. Lập công thức hoá học của hợp chất có phân tử gồm: Fe (II) và Cl (I).

b. Tính hóa trị của S trong hợp chất SO2.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HK1 MÔN HÓA HỌC LỚP 8

A. Trắc nghiệm 

1D 2C 3B 4D 5B 6A 7B 8C 9B 10B 11A 12C 13C 14A 15D 16B 17B 18A 19B 20A

B. Tự luận 

Câu 1: 2,6568 . 10-23 gam

Câu 2: H2SO4

Câu 3:

a. FeCl2

b. hóa trị IV

2. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 2

PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

GIỮA HỌC KÌ I

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2019 - 2020

 Thời gian làm bài: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Trong các chất sau, chất nào là hợp chất?

A. Muối ăn

B. Hiđro

C. Photpho

D. Đá vôi

Câu 2. Cho công thức hóa học của các chất sau: CaC2; Cu; KOH; Br2; H2SO4; AlCl3. Số chất là đơn chất và hợp chất:

A. 1 đơn chất và 5 hợp chất

B. 2 đơn chất và 4 hợp chất

C. 3 đơn chất và 3 hợp chất

D. 4 đơn chất và 2 hợp chất

Câu 3. Một oxit có công thức Al2Ox, phân tử khối là 102 đvC. Hóa trị của Al trong công thức là:

A. I

B. II

C. III

D. IV

Câu 4. Biết hóa trị của Ca (II) và PO(III). Vậy công thức hóa học đúng là:

A. CaPO4

B. Ca2PO4

C. Ca3PO4

D. Ca3(PO4)2

Câu 5. Chọn công thức hóa học đúng trong các công thức hợp chất có phân tử gồm Na và O sau:

A. NaO

B. Na2O

C. Na2O3

D. Na3O2

Câu 6. Cho biết công thức hóa học của X với oxi là XO và công thức hóa học của Y với hiđro là YH3. Vậy công thức hóa học của hợp chất giữa X và Y là:

A. X3Y2

B. X2Y3

C. XY

D. XY3

B. TỰ LUẬN

Câu 1. Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: hai phân tử oxi; năm phân tử nước; ba phân tử khí cacbonic; sáu phân tử hiđro?

Câu 2. Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết O hóa trị (II); (NO3) hóa trị (I)?

a) CuO

b) Ba(NO3)2

Câu 3. Lập công thức hóa học của các hợp chất sau:

a) Ca và O

b) Al và (SO4) (II)

Câu 4. Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau?

a) P + O2    -----> P2O5

b) Mg + Cl2 -----> MgCl2

c) Na + H2O -----> NaOH + H2

d) C + O2 -----> CO2

Câu 5. (2 điểm): Cho 26 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch có chứa 29,2 gam axit clohiđric (HCl). Sau phản ứng thu được 54,4 gam kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro.

a) Lập phương trình hóa học của phản ứng?

b) Tính khối lượng khí hiđro sinh ra?

c) Biết nguyên tử cacbon có khối lượng tính bằng gam là 1,9926.10-23 gam. Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử hiđro và kẽm?

---Để xem tiếp nội dung phần đáp án của Đề thi giữa HK1 số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 3

TRƯỜNG THCS LONG ĐIỀN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2019 - 2020

Phần I: Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D mà em cho là câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các dãy sau, dãy nào toàn là hợp chất.

A. CH4, K2SO4, Cl2, O2, NH3

B. O2, CO2, CaO, N2, H2O

C. H2O, Ca(HCO3)2, Fe(OH)3, CuSO4

D. HBr, Br2, HNO3, NH3, CO2

Câu 2: Cho biết công thức hóa học của hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau: XO và YH3. Hãy chọn công thức nào là đúng cho hợp chất X và Y

A. XY3 

B. X3Y

C. X2Y3 

D. X3Y2

Câu 3: Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là:

A. 98

B. 97

C. 49

D. 100

Câu 4: Để chỉ 2 phân tử hiđro ta viết:

A. 2H

B. 2H

C. 4H

D. 4H2

Câu 5: Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối là 342. Giá trị của x là:

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Câu 6: Trong những câu sau đây, những câu nào sai:

a, Nước (H2O) gồm 2 nguyên tố là hiđro và oxi.

b, Muối ăn ( NaCl) do nguyên tố Natri và nguyên tố Clo tạo nên.

c, Khí cacbonic (CO2) gồm 2 đơn chất Cacbon và Oxi.

d, Axit Sunfuric (H2SO4) do 3 nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên.

e. Axit Clohiđric gồm 2 chất là Hiđro và Clo.

A. a, b

B. a, d

C. b, d

D. c, e

Phần II: Tự luận

Câu 1: Tính hoá trị của:

a. Fe trong FeCl3, biết Cl hóa trị I

b. S trong SO3, biết O hóa trị II

c. Nhóm HCO3trong Ca(HCO3)2

d. Fe trong FexOy, biết O hóa trị II

Câu 2. Lập công thức hóa học tạo bởi các thành phần cấu tạo sau, rồi tính phân tử khối của các hợp chất đó:

a. Natri(I) và nhóm sun fat : SO4(II)

b. Nhôm (III) và Cl

Câu 3. Phân tử của một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố Oxi nặng 44đvC.

a. Tính nguyên tử khối, cho biết tên kí hiệu của X.

b. Tính % khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất.

Câu 4. Một oxit có công thức Mn2Ox có phân tử khối là 222. Tìm hoá trị của Mn?

---Để xem tiếp nội dung phần đáp án của Đề thi giữa HK1 số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 4

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2019 - 2020

I. TRẮC NGHIỆM

Chọn một trong những chữ cái A, B, C, D cho đúng nhất.

Câu 1: Hóa trị của Fe trong hai hợp chất FeCl3, FeCl2 là:

A. I

B. III, II

C. I, III

D. I, II

Câu 2: Cho các kí hiệu và các công thức hóa học: Cl, H, O, C, CO2, Cl2, H2, O2. Dãy gồm các đơn chất là:

A. Cl, H, O, C

B. CO2, Cl2, H2, O2

C. C, Cl2, H2, O2

D. CO2, Cl, H, O2

Câu 3: Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học có cùng

A. khối lượng

B. số proton

C. số nơtron

D. cả A, B, C

Câu 4: Công thức hóa học dung để biểu diễn:

A. hợp chất

B. chất

C. đơn chất

D. hỗn hợp

Câu 5: Một kim loại M tạo muối sunfat M2(SO4)3. Muối nitrat của kim loại M là:

A. M(NO3)3

B. M2(NO3)2

C. MNO3

D. M2NO3

-----Còn tiếp-----

5. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 5

TRƯỜNG THCS TÂN KỲ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2019 - 2020

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn chữ cái cho câu trả lời.

Câu 1: Trong công thức hóa học nào dưới đây sắt có hóa trị III?

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. FeO hoặc Fe3O4

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây là biến đổi hóa học?

A. Nước đá tan chảy

B. Muối ăn tan trong nước tạo thành nước muối

C. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi

D. Sắt bị gỉ sét tạo thành sắt oxit

Câu 3: Ở cùng một điều kiện về nhiệt độ và áp suất, số mol bất kì chất khí nào cũng có thể tích:

A. bằng nhau

B. 22 lít

C. 22,4 lít

D. 24 lít

Câu 4: Hợp chất là những chất tạo nên:

A. từ một chất duuy nhất

B. từ một nguyên tố hóa học

C. từ nhiều chất khác nhau

D. từ hơn một nguyên tố hóa học

Câu 5: Trong công thức hóa học của hidro sunfat H2S và khí sunfurơ SO2, hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:

A. I và II

B. II và IV

C. IV và II

D. đều là II

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 6

TRƯỜNG THCS DƯƠNG VĂN THÌ

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1

MÔN HÓA HỌC 8

NĂM HỌC 2019 - 2020

Phần trắc nghiệm

Câu 1. Trong các dãy chất sau dãy nào toàn là đơn chất?

A. H2, O2, Na, Al

B. CaO, CO2, ZnO, O2

C. H2NO3, H2CO3, H2SO4.

D. Na2SO4, K2SO4, CaCO3.

Câu 2. Trong các dãy chất sau dãy nào toàn là hợp chất?

A. C, H2, Cl2, CO2.

B. H2, O2, Al , Zn;

C. CO2, CaO, H2O;

D. Br2, HNO3, NH3.

Câu 3. Biết Al có hóa trị (III) và O có hóa trị (II) nhôm oxit có công thức hóa học là:

A. Al2O3            

B. Al3O2            

C. AlO3            

D. Al2O

Câu 4. Quá trình nào sau đây là xảy hiện tượng hóa học:

A. Muối ăn hòa vào nước.

B. Đường cháy thành than và nước

C. Cồn bay hơi

D. Nước dạng rắn sang lỏng

Câu 5. Phân tử khối của hợp chất CaCO3 là:

A. 70 g/mol            

B. 80 g/mol            

C. 90 g/mol             

D.100 g/mol

-----Còn tiếp-----

7. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 7

Trường: THCS Ngô Chí Quốc

Số câu: 6 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

8. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 8

Trường: THCS Lai Châu

Số câu: 7 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

9. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 9

Trường: THCS Chu Văn An

Số câu: 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

10. Đề thi giữa HK1 môn Hóa 8 - Số 10

Trường: THCS Phan Trung

Số câu: 5 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

...

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các đề từ 1-10---

Ngày:18/07/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM