10 đề thi học kì 1 môn Địa lý 8 năm 2019 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh ôn tập và nắm vững các kiến thức đã học của chương trình HK1 eLib xin gửi đến các em bộ tài liệu Đề thi HK1 môn Địa lý 8. Tài liệu được biên soạn theo cấu trúc của các trường, sở trên cả nước. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 đề thi học kì 1 môn Địa lý 8 năm 2019 có đáp án

1. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 1

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN ĐỊA LÝ 8

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)

Khoanh tròn chữ cái đầu ý em cho là đúng nhất:

Câu 1: Châu Á là châu lục có diện tích rộng: 

A. Thứ nhất Thế giới.         B. Thứ hai Thế giới.

C. Thứ ba Thế giới.          D. Thứ tư Thế giới.

Câu 2: Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

A. Bắc Á             B. Đông Nam Á                   

C. Nam Á          D. Tây Nam Á.

Câu 3: Điểm cực Bắc và cực Nam của Châu Á (phần đất liền) Kéo dài trên những vĩ độ nào?

A. 77044’B - 1016’B

B. 76044’B - 2016’B     

C. 78043’B - 1017’B

D. 87044’B - 1016’B

Câu 4: Các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á là:

A. khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa                 

B. khí hậu hải dương và khí hậu lục địa

C. khí hậu lục địa và khí hậu núi cao                  

D. khí hậu gió mùa và khí hậu núi cao

Câu 5: Châu Á có nhiều đới khí hậu do:

A. lãnh thổ rất rộng lớn

B. có nhiều núi và sơn nguyên

C. lãnh thổ trải dài từ Cực đến xích đạo

D. có nhiều dãy núi cao

Câu 6: Sông ở Bắc Á thường có hướng:

A. Tây – Đông                      B. Bắc - Nam           

C. Tây bắc – đông nam      D. vòng cung

Câu 7: So với các châu lục khác, châu Á có số dân:

 A. Đứng đầu.

B. Đứng thứ hai.                

 C. Đứng thứ ba.

D. Đứng thứ tư

Câu 8: Dân cư châu Á chủ yếu theo chủng tộc nào:

A. Môn-gô-lô-ít, Ô-xtra-lô-ít

B. Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít

C. Ơ-rô-pê-ô-ít, Nê-grô-ít.

D. Nê-grô-ít, Ô-xtra-lô-ít

Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng với nền kinh tế các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai?

A. Có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. 

B. Sự phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ không đều

C. Số quốc gia nghèo khổ chiếm tỉ lệ thấp. .

D Số quốc gia nghèo khổ chiếm tỉ lệ cao.

Câu 10: Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới?

A. Hàn Quốc 

B. Đài Loan       

C. Thái Lan

D. Xing-ga-po.

Câu 11: Các nước Nam Á giành được độc lập và tiến hành xây dựng nền kinh tế tự chủ từ năm nào?

A. 1945             B. 1946           C. 1947           D. 1948

Câu 12: Nam Á là 1 trong những khu vực

A. có mưa nhiều nhất thế giới.

B. nóng nhất thế giới.

C. khô hạn nhất thế giới.

D. lạnh nhất thế giới.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

Câu 1: Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á hiện nay: (2 điểm)

Câu 2: Phân biệt hai kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa ở châu Á. (2 điểm)

Câu 3: Tại sao nói, nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực Nam Á? (2 điểm)

Câu 4: (1 điểm) Dựa vào bảng số liệu

Sự gia tăng dân số của châu Á từ năm 1800- 2002

Đơn vị: Triệu người

Nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á.

ĐÁP ÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM) (Mỗi ý đúng được 0.25 điểm)

1A; 2D; 3A; 4A; 5C; 6B; 7A; 8B; 9C; 10C; 11C;12A

II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)

Câu 1: Trình bày đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á hiện nay: (2 điểm)

- Trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nước Châu Á hiện nay không đồng đều

+ Nước phát triển toàn diện: Nhật Bản

+ Nước công nghiệp mới: Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan…

+ Nước đang phát triển có tốc độ công nghiệp hóa nhanh: Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan…

+ Nước đang phát triển nhưng nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào sx nông nghiệp: Việt Nam, Lào, Căm-pu-      chia, Nê Pan.

+ Nước giàu nhưng trình độ kinh tế - xã hội chưa phát triển cao: Bru-nây, Cô-oét, A-rập Xê-ut...

Những nước thu nhập thấp đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn

Câu 2: Phân biệt hai kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa ở châu Á. (2 điểm)

* Các kiểu khí hậu gió mùa:

- Gồm nhiệt đới gió mùa, cận nhiết đới gió mùa và ôn đới gió mùa.

- Đặc điểm: một năm có hai mùa:

+ Mùa đông lạnh – khô

+ Mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều

- Các kiểu khí hậu lục địa:

- Gồm: ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô.

- Đặc điểm: một năm có hai mùa:

+ Mùa hạ: Khô – nóng

+ Mùa đông: khô –lạnh

Câu 3: Tại sao nói, nhịp điệu hoạt động của gió mùa có ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực Nam Á? (2 điểm)

Gió mùa tây nam nóng và ẩm thổi đến mang theo lượng mưa lớn cho khu vực, nhân dân tiến hành sản xuất.

- Khi gió mùa đông bắc thổi tới thời tiết khô, lạnh cũng là lúc nhân dân tiến hành thu hoạch, phơi cất nông sản, nghỉ ngơi chờ tới mùa mưa năm sau.

Câu 4: (1 điểm)

Nhận xét: Dân số châu Á tăng nhanh, mặc dù tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á giảm nhưng tốc độ gia tăng dân số vẫn còn nhanh. Tăng nhanh từ những năm 1970 đến năm 2002   

2. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 2

TRƯỜNG THCS ĐẮC NÔNG

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN ĐỊA LÝ 8

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (3 điểm)

Với kiến thức đã học về khí hậu châu Á:

a) Nêu vị trí và đặc điểm của các kiểu khí hậu phổ biến ở châu Á.

b) Việt Nam thuộc kiểu khí hậu gì? Cảnh quan phổ biến.

Câu 2: (3 điểm)

Vận dụng kiến thức đã học kết hợp lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á sau:

Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Á

a) Nêu vị trí địa lí và các dạng địa hình chính của khu vực Nam Á.

b) Dãy Gat-tây và Gat-Đoâng có ảnh hưởng gì đối với lượng mưa hàng năm vùng đồng bằng ven biển và sơn nguyên Đê-can?

Câu 3: (2 điểm)

Trình bày những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong quá trình phát triển kinh tế.

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 3

TRƯỜNG THCS PHÚ THỌ

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN ĐỊA LÝ 8

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2 điểm). Nêu những thành tựu nổi bật trong sản xuất nông nghiệp của các nước châu Á?

Câu 2: (3.0điểm). Trình bày đặc điểm của khu vực Tây Nam Á.

Câu 3: (3.0điểm) Đông Á là khu vực phát triển nhanh, nơi có nhiều nề kinh tế mạnh của thế giới, tiêu là Nhật Bản. Em hãy trình bày đặc điểm phát triển kinh tế của Nhật Bản

Câu 4: (2.0điểm) Cho bảng số liệu sau:

---Để xem tiếp nội dung của Đề thi số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 4

TRƯỜNG THCS AN GIANG

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN ĐỊA LÝ 8

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (3,5 điểm): Trình bày đặc điểm địa hình, khí hậu và cảnh quan khu vực Đông Á.

Câu 2 (2,5 điểm): Trình bày và giải thích sự phân hóa khí hậu châu Á.

Câu 3 (2,0 điểm): Giải thích tại sao tình hình chính trị khu vực Tây Nam Á không ổn định?

Câu 4 (2,0 điểm): Cho bảng số liệu:

-----Còn tiếp-----

5. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 5

TRƯỜNG THCS CẦN THƠ

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN ĐỊA LÝ 8

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

I: Trắc nghiệm: (4,0 điểm). Chọn câu trả lời đúng nhất.

Câu 1. Điểm cực Bắc và cực Nam của Châu Á (phần đất liền) Kéo dài trên những vĩ độ nào?

A. 77044’B - 1016’B

B. 76044’B - 2016’B

C. 78043’B - 1017’B

D. 87044’B - 1016’B

Câu 2. Khí hậu Châu Á phân chia thành nhiều kiểu khác nhau là do:

A. Lãnh thổ kéo dài.

B. Kích thước rộng lớn.

C. Địa hình núi ngăn cản sự ảnh hưởng của biển.

D. Cả A, B.

Câu 3. Sông Ti-grơ nằm ở khu vực nào của Châu Á?

A. Đông Á.

B. Tây Nam Á.

C. Bắc Á.

D. Nam Á.

Câu 4. Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới?

A. 55%                       B. 69%

C. 61%                       D. 72%

Câu 5. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ. Trong các nước trên thứ tự lần lượt các nền kinh tế nhỏ dần của Châu Á là?

A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ    

B. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc

C. Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc

D. Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 6

TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN ĐỊA LÝ 8

NĂM HỌC 2019 – 2020

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Vị trí địa lí và đặc điểm địa hình có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu và sông ngòi của châu Á? (3 điểm)

Câu 2: Hãy trình bày và giải thích một số đặc điểm kinh tế của các nước ở châu Á. (2 điểm)

Câu 3: nêu vị trí địa lí và địa hình Nam Á: (2 điểm)

Câu 4: Cho biết giá trị kinh tế sông ngòi Tây Ninh? (3 điểm)

-----Còn tiếp-----

7. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 7

Trường: THCS Tản Đà

Số câu: 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

8. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 8

Trường: THCS Cà Mau

Số câu: 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

9. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 9

Trường: THCS Bạc Liêu

Số câu: 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

10. Đề thi HK1 môn Địa lý 8 số 10

Trường: THCS Nha Trang

Số câu: 4 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2019-2020

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM