10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 8 năm 2020 có đáp án

Nhằm mục đích kiểm tra kiến thức cũng như cách vận dụng để giải bài tập. eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung 10 đề thi HK1 môn Lịch sử 8 năm 2020 dưới đây. Tài liệu được sưu tầm và tổng hợp từ các trường các nhau trên cả nước với các câu hỏi có phương pháp và lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử 8 năm 2020 có đáp án

1. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 1

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (4 điểm). Trình bày nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

Câu 2 (3 điểm). Chứng minh Cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

Câu 3 (3 điểm). Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 – SỐ 1

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 3-5, suy luận

Cách giải:

- Nguyên nhân:

+ Vào thế kỉ VXI, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Nê-đéc-lan phát triển nhất châu Âu, nhưng bị phong kiến Tây Ban Nha thống trị, ra sức kìm hãm

+ Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Nê-đéc-lan với phong kiến Tây Ban Nha càng trở nên gay gắt.

- Diễn biến:

+ Nhân dân Nê-đéc-lan đã nhiều lần nổi dậy chống lại sự đô hộ của Vương triều Tây Ban Nha, tiêu biểu là cuộc đấu tranh tháng 8-1566. Cuộc đấu tranh bị đàn áp đẫm máu.

+ Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc Nê-đéc-lan thành lập nước cộng hoà với tên gọi là Các tỉnh liên hiệp (về sau gọi là Hà Lan).

+ Đến năm 1648, Tây Ban Nha phải chính thức công nhận nền độc lập của Hà Lan.

- Ý nghĩa:

+ Đây là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

+ Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, tạo điểu kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 17, suy luận

Cách giải:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất vì:

- Đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của cuộc cách mạng tư sản.

- Lật đổ chế độ phong kiến.

- Giải quyết khá triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân…

- Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển nhanh chóng ở Pháp.

Câu 3.

Phương pháp: suy luận, nhận xét

Cách giải:

Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri:

- Ý nghĩa lịch sử: Công xã là biểu hiện sinh động của một chế độ mới, góp phần cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

- Bài học kinh nghiệm: Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông; phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

2. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 2

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (3 điểm). Phân tích ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga.

Câu 2 (4 điểm). Trình bày diễn biến chính phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Câu 3 (3 điểm). Hãy cho biết những tiến bộ tiêu biểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thế kỉ XVIII - XIX.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 – SỐ 2

Câu 1.

Phương pháp: phân tích, giải thích

Cách giải:

- Cách mạng Nga 1905 - 1907 tuy thất bại nhưng đã làm lung lay nén thống trị của địa chủ và tư sản, làm suy yếu chế độ Nga hoàng.

- Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra 10 năm sau đó. Đồng thời, Cách mạng Nga 1905 - 1907 cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 56, 57

Cách giải:

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

* Khởi nghĩa Xi-pay:

- Nãm 1857, 60 000 binh lính và nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa. Phong trào lan rộng khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập chính quyền ở ba thành phố lớn.

- Thực dân Anh phải dốc toàn lực để đàn áp. Năm 1859, khởi nghĩa thất bại.

- Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ân Độ, mở đầu cho phong trào đấu tranh rộng lớn sau này.

* Đảng Quốc đại ra đời và hoạt động:

- Nãm 1885, Đảng Ọuốc đại được thành lập. Đây là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc.

- Hoạt động : lúc đầu đi theo đường lối ôn hoà, về sau phân hoá một bộ phận theo đường lối cấp tiến chủ trương đòi lật đổ ách thống trị thực dân, đứng đầu là Ti-lắc.

* Cao trào cách mạng  1905 - 1908:

- Năm 1905, nhân dân Ấn Độ biểu tình rầm rộ chống chính sách "chia để trị" của thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.

- Tháng 7-1908, công nhân Bom-bay bãi công, thành lập các đom vị chiến đấu chống lại quân đội Anh.

- Phong trào bị thực dân Anh đàn áp rất dã man nên lần lượt thất bại, song đã đặt cơ sở cho những thắng lợi của nhân dân Ấn Độ sau này.

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 51-54

Cách giải:

Những tiến bộ tiêu biểu vể khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thế kỉ XVIII-XIX:

* Khoa học tự nhiên:

- Đầu thế kỉ XVIII, Niu-tơn (người Anh) đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn.

- Giữa thế kỉ XVIII, Lô-mô-nô-xốp (người Nga) tìm ra định luật bảo toàn vật chất và năng lượng, cùng nhiều phát minh lớn về vật lí, hoá học.

- Năm 1837, Puốc-kin-giơ (người Séc) khám phá ra bí mật về sự phát triển của thực vật và đời sống của các mô động vật. Ông trở thành người đầu tiên chứng minh rằng đời sống của mô sinh vật là sự phát triển của tế bào và sự phân bào.

- Năm 1859, Đác-uyn (người Anh) nêu lên thuyết tiến hoá và di truyền, đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật và tính chất bất biến của các loài.

* Khoa học xã hội:

- Về triết học, xuất hiện chủ nghĩa duy vật của Phoi-ơ-bách và phép biện chứng của Hê-ghen (người Đức).

- Về kinh tế học, A-đam Xmít và Ri-các-đô (người Anh) đã xây dựng học thuyết chính trị - kinh tế học tư sản.

- Về tư tưởng, xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng, gắn liền với tên tuổi của Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.

- Đặc biệt là sự ra đời của học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác và Ăng-ghen sáng lập, được coi là cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng của loài người.

3. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 3

TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (4 điểm). Trình bày nguyên nhân, diễn biến của Cách mạng Tân Hợi.

Câu 2 (3 điểm). Phân tích ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.

Câu 3 (3 điểm). Tại sao phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đều thất bại?

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HK1 – SỐ 3

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 61-62

Cách giải:

* Nguyên nhân:

Ngày 9-5-1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh "Quốc hữu hoá" đường sắt, thực chất là trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc, bán rẻ quyền lợi dân tộc. Sự kiện này đã châm ngòi cho Cách mạng Tân Hợi bùng nổ.

* Diễn biến:

- Ngày 10-10-1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương, sau đó lan sang tất cả các tỉnh miền Nam và miền Trung Trung Quốc.

- Ngày 29-12-1911, Chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa Dân quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống.

- Tôn Trung Sơn đã mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế Khải (quan đại thần của nhà Thanh), đồng ý nhường cho ông ta lên làm Tổng thống (2-1912), cách mạng coi như chấm dứt.

Câu 2.

Phương pháp: phân tích

Cách giải:

- Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Giúp Nhật Bản trở thành một nước có nền kinh tế công thương nghiệp phát triển nhất châu Á, nhờ đó giữ vững được độc lập, chủ quyển dân tộc trước âm mưu xâm lược của đế quốc Âu - Mĩ.

Câu 3.

Phương pháp: suy luận, đánh giá

Cách giải:

Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á đều thất bại vì:

- Thiếu tổ chức, hoạt động phân tán, chưa kết hợp thành phong trào chung trong cả nước...

- Chưa có đường lối cứu nước đúng đắn.

- Kẻ thù còn mạnh...

4. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 4

TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (4 điểm). Hãy cho biết tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật? Tinh hình đó đặt ra cho Nhật Bản sự lựa chọn ra sao? Hãy liên hệ với tình hình chung các nước trong khu vực (châu Á) và cả Việt Nam trong cùng thời kì lịch sử này.

Câu 2 (4 điểm). Nêu nhận xét về phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Câu 3 (2 điểm). Nêu những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra cho nhân loại.

-----Còn tiếp-----

5. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 5

TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (3,0 điểm): Điền các sự kiện lịch sử thế giới vào các mốc  gian sau

Câu 2 (4,0 điểm): 

* Nước Nga năm 1917 có mấy cuộc cách mạng ? ĐÓ là cuộc các mạng nào / Vì sao ? Trình bày ý ngĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ? 

Câu 3 (3,0 điểm ): Trình bày nguyên nhân, hậu  quả của cuộc khủng khoảng kinh tế thế giới 1929 – 1033. Để thoát khỏi cuộc khủng khoảng các nước tư bản đã làm gì ?

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 6

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

ĐỀ THI HỌC KỲ I

MÔN LỊCH SỬ 8

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1 (3,0 điểm):

Trình bày những nét khái quát về tình hình kinh tế - xã hội Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 2 (3,5 điểm):

Lập niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai, giai đoạn từ đầu năm 1943 đến tháng 8 năm 1945. 

Câu 3 (3,5 điểm): Em hãy nêu những thành tựu và mặt trái của khoa học - kỹ thuật thế giới nửa đầu thế kỷ XX.

-----Còn tiếp-----

7. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 7

Trường: THCS Nguyễn Duy Trinh

Số câu: 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2020-2021

8. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 8

Trường: THCS Dương Văn An

Số câu: 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2020-2021

9. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 9

Trường: THCS Đào Duy Từ

Số câu: 4 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2020-2021

10. Đề thi HK1 môn Lịch sử 8 số 10

Trường: THCS Phan Bội Châu

Số câu: 4 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2020-2021

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

  • Tham khảo thêm

Ngày:07/12/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM