10 đề thi HK1 môn Lịch Sử lớp 11 năm 2020 có đáp án

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi HK1 môn Lịch Sử 11 năm 2020 có đáp án do eLib tổng hợp từ các trường và sở trên cả nước. Tài liệu này được biên soạn theo cấu trúc của các trường, sở trên cả nước. Hi vọng đây sẽ là 1 tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

10 đề thi HK1 môn Lịch Sử lớp 11 năm 2020 có đáp án

1. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 11  – số 1

TRƯỜNG THPT HÒA MINH

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Câu 1: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A. Mĩ - Anh  - Pháp.                                    

B. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản.

C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản.

D.  Mĩ - Đức - Nhật Bản.

Câu 2: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III?

A. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa

B.Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp

C. Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam

D. Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam.

Câu 3: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

A. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công.

B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18-6-1919).

C. Đọc luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập  Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

Câu 4: Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?

A. Trận đánh ở Cao Bằng

B. Trận đánh ở Đông Khê

C.Trận đánh ở Thất Khê

D. Trận đánh ở Đình Lập

Câu 5. Đồng tiền chung (EURO) được chính thức đưa vào sử dụng ở nhiều nước EU vào:

A. Ngày 1/1/1993.        

B. Ngày 1/1/1999        

C. Ngày 1/1/ 2000.     

D. Ngày 1/1/2002.

Câu 6:  Kết quả lớn nhất của quân và dân ta đạt được trong chiến dịch Việt bắc là gì?

A. Bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

B. Bộ đội ta được trưởng thành lên trong chiến đấu.

C. Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 6000 tên địch.

D. Làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc địch phải chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Câu 7:  “Kế hoạch Mác – san” (1948) còn được gọi là:

A. Kế hoạch phục hưng châu Âu

B. Kế hoạch khôi phục châu Âu

C. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu

D. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

Câu 8: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị  đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:

A. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản

B. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để

C.Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc

D. Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc .

Câu 9. Quan hệ EU - Việt Nam được thiết lập vào năm nào?

A. Năm 1995.    

B. Năm 1990.   

C. Năm 1991.        

D. Năm 1992.

Câu 10: Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới – thu đông 1950 là

A. Đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

B. Khai thông biện giới Việt Trung với chiều dài 750km..

C. Nối liền căn cứ địa việt Bắc với đồng bằng liên khu III, IV.

D. Ta đã giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ.

Câu 11: Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là?

A. Kennơđi                                                                          

B. Nichxơn

C. Clintơn                                                                            

D. G. Bush

Câu 12: Vào thời gian nào, Nguyễn Ái Quốc rời Pari đi Liên Xô:

A. Tháng 6 năm 1922

B. Tháng 6 năm 1923

C. Tháng12 năm 1923

D. Tháng 6 năm 1924

Câu 13: Ta mở chiến dịch Biên Giới nhằm mục đích

A. Đánh tan quân Pháp ở miền Bắc.

B. Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt – Trung

C. Phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp.

D. Bảo vệ thủ đô Hà Nội.

Câu 14: Thời gian ở Liên Xô 1923-1924, Nguyễn Ái Quốc đã viết bài cho các báo:

A. Đời sống nhân dân

B. Báo Nhân đạo, báo Sự thật

C. Tạp chí thư tín quốc tế, báo Sự thật

D. Tạp chí thư tín quốc tế

Câu 15: Khối quân sự NATO là tên viết tắt của:

A. Hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á.        

B. Khối quân sự ở Nam Thái Bình Dương.

C. Khối quân sự ở Trung Cận Đông.                       

D. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương

Câu 16. Việc đầu tư để rút ngắn khoảng cách về sự phát triển khoa học- kĩ thuật của Nhật Bản có nét khác biệt so với các nước tư bản khác là

A. Mua bằng phát minh sáng chế và chuyển giao công nghệ  

B. Đầu tư cho giáo dục, xem đó là quốc sách hàng đầu

C. Đầu tư chi phí cho nghiên cứu khoa học

D. Khuyến khích các nhà khoa học trên thế giới sang Nhật làm việc

Câu 17: Được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đã tấn công Sài Gòn - mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần hai vào ngày:

A. 15/9/1945

B. 23/1/1940

C. 23/9/1945.

D. 23/9/1946

Câu 18 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bắt đầu vào thời gian:

A. Ngày 8-9-1945

B. Ngày 18-12-1946

C. Ngày 18-12-1946

D. Ngày 19-12-1946

Câu 19: Nguyên nhân quan trọng giúp nền kinh tế Nhật đạt mức “thần kì” sau chiến tranh là

A. Áp dụng thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật

B. Vai trò quản lí, điều tiết nền kinh tế của nhà nước

C. Các công ty Nhật Bản có tầm nhìn xa, quản lý tốt, biết len lỏi vào thị trường thế giới

D. Yếu tố con người được nhà nước Nhật Bản quan tâm, đầu tư hàng đầu.

Câu 20: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn?

A. Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay

B. Nguyễn Ái quốc đọc được luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa

C.Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp

D. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari

Câu 21: Phương hướng chiến lược của quân đội và nhân dân Việt nam trong Đông xuân 1953-1954 là tiến công vào:

A. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ, nơi tập trung quân cơ động của Pháp.

B. Những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu.

C. Điện Biên Phủ trung tâm của kế hoạch quân sự Na va.

D. Toàn bộ chiến trường Việt Nam, Lào, Camphuchia.

Câu 22: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai

A. Dựa vào thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật, điều chỉnh lại hợp lý cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật nâng cao năng suất lao động

B.Tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao

C. Quân sự hoá nền kinh tế để buôn bán vũ khí, phương tiện chiến tranh

D. Điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi

Câu 23. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế -  tài duy nhất của thế giới trong thời gian nào?

A .Từ 1945 đến 1975                                             

B. Từ 1950 đến 1975.

C. Từ 1975 đến 1991                                             

D. Từ 1991 đến 2000.

Câu 24: Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân dân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ

A. Chiến dịch Việt Bắc 1947.

B. Chiến dịch Biên Giới 1950

C. Chiến dịch Quang Trung 1951.

D. Chiến dịch  Hoà Bình 1952.

Câu 25: Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là:

A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước

B. Đi sang phương Đông tìm đường cứu nước

C. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước

D. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước 

Câu 26: Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và chính phủ toàn quốc kháng chiến chống Pháp?

A Hội nghị Đà Lạt không thành công(18 - 5 1946)

B. Hội nghị Phôngtennơblô

C. Pháp chiếm Hải Phòng(11 - 1946)

D. Tối hậu thư của Pháp ngày 18 - 12 - 1946 đòi ta giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng

Câu 27.  Sau 1945, nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, nhưng kẻ thù chủ yếu là?

A. Tưởng.

B. Anh.

C. Pháp

D. Nhật

Câu 28: Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 - 1930 là gì?

A. Từ chủ nghĩa yêu nước đền với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn

B. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên

C.Hợp nhất ba tổ chức cộng sản

D. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

Câu 29: Từ năm 1951, Đảng đã ra hoạt động công khai với tên gọi mới là?

A. Đảng cộng sản Việt Nam.

B. Việt Nam cộng sản Đảng.

C. Đảng Lao Động Việt Nam

D. Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 30: Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950:

A. “Tốc chiến, tốc thắng để nhanh chóng kết thúc chiến dịch”

B. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”

C. “Tất cả cho chiến dịch để chiến thắng”

D. “Tất cả để đánh giặc Pháp xâm lược”

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 SỬ 11 – SỐ 1

1 C

2A

3D

4 B

5D

6D

7A

8A

9B

10D

11C

12B

13B

14C

15D

16A

17C

18D

19D

20B

21B

22A

23A

24B

25A

26D

27C

28A

29C

30D

2. Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 11 số 2

TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Câu 1: Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.

Câu 2: Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến chính, ý nghĩa và hạn chế của cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc ? Theo em, hạn chế lớn nhất của cuộc cách mạng này là gì?

Câu 3: Nêu những nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933. Tại sao nói, cuộc khủng hoảng này dẫn đến nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới mới?

---Để xem tiếp nội dung đáp án của Đề thi số 2, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

3. Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 11 số 3

TRƯỜNG THPT TRUNG VĂN

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Câu 1: Trình bày sự thành lập của Đảng Quốc đại và phong trào dân tộc (1885-1908). Tính chất, ý nghĩa của pt đấu tranh 1905-1908 của nhân dân Ấn Độ?

Câu 2: Trình bày phong trào đấu tranh của nhân dân TQ từ giữa TK XIX – đầu TK XX. Em có nhận xét gì về các phong trào trên?

Câu 3: Trình bày những nét chính của khu vực Mĩ Latinh TK XIX- đầu TK XX. Chính sách bành trướng của Mĩ đối với khu vực Mĩ Latinh biểu hiện như thế nào?

---Để xem tiếp nội dung đáp án của Đề thi số 3, các em vui lòng xem online hoặc tải về máy tính---

4. Đề thi học kì 1 môn Lịch sử 11  – số 4

TRƯỜNG THPT TẬP SƠN

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Câu 1: Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX Nhật Bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc? Tại sao Nhật có đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt?

Câu 2: So sánh cao trào đấu tranh (1905-1908) của nhân dân Ấn Độ và Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc (1911) theo các nội dung sau: Nhiệm vụ, lực lượng, lãnh đạo, kết quả, tính chất.

Câu 3: Trình bày các biện pháp cải cách của vua Rama V. Những cải cách đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Xiêm và có gì giống với cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX?

-----Còn tiếp-----

5. Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 11 số 5

TRƯỜNG THPT TÂY ĐÔ

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc ở Trung Quốc diễn ra trong bao nhiêu năm?

A. 12 năm                 

B. 13 năm                 

C. 14 năm                 

D. 15 năm

Câu 2. Trước thái độ của triều đình Mãn Thanh đối với đế quốc, nhân dân Trung Quốc có hành động gì?

A. Đầu hàng đế quốc.                    

B. Nổi dậy đấu tranh

C. Thỏa hiệp với đế quốc.            

D. Lợi dụng đế quốc chống phong kiến

Câu 3. Tại sao Cách mạng Tháng hai là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới?

A. Do tư sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại;

B. Do tư sản lãnh đạo và chính quyền tư sản được thành lập;

C. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và 2 chính quyền song song tồn tại;

D. Do giai cấp vô sản lãnh đạo và chính quyền Xô viết thành lập.

Câu 4: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Sự hung hãn của Đức                              

B. Thái tử Á0-Hung bị ám sát

C. Mâu thuẫn Anh_Pháp                             

D. Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa

Câu 5: Trong cuộc đua giành giật thuộc địa nước nào hung hãn nhất?

A. Mĩ.                         

B. Anh                       

C. Đức                      

D. Nhật

-----Còn tiếp-----

6. Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 11 số 6

TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC

ĐỀ THI HỌC KÌ 1

MÔN LỊCH SỬ 11

NĂM HỌC 2020-2021

Câu 1. Vì sao sau cách mạng tháng Hai năm 1917, nhân dân Nga tiếp tục làm thêm một cuộc cách mạng nữa? Trình bày diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Câu 2. Theo Hòa ước Véc xai – Oa sin tơn, trật tự thế giới mới được thiết lập như thế nào? Em có nhận xét gì về tính chất của hệ thống này?

Câu 3. Nêu những chính sách về kinh tế, chính trị và đối ngoại của Chính phủ Hít le(1933 – 1939). Mục đích của những chính sách đó là gì?

---Còn tiếp---

7. Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 11 số 7

Trường THPT Hòa Lợi

Số câu: 30 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2020-2021

8. Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 11 số 8

Trường THPT Yên Lạc

Số câu: 18 câu trắc nghiệm, 2 câu tự luận

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2020-2021

9. Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 11 số 9

Trường THPT Đại Mỗ

Số câu: 25 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2020-2021

10. Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 11 số 10

Trường THPT Hoàng Cầu

Số câu: 30 câu trắc nghiệm

Thời gian làm bài: 45 phút

Năm học: 2020-2021

...

---Bấm TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để xem đầy đủ nội dung các Đề thi 1-10---

Ngày:27/12/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM