Giải bài tập SGK Lịch Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc CTTG

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới được eLib sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Sử lớp 11. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc CTTG

1. Giải bài 1 trang 63 SGK Lịch sử 11

Trình bày các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939).

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung kiến thức về tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới từ 1918 đến 1939 để rút ra những giai đoạn phát triển cơ bản

Gợi ý trả lời

Chủ nghĩa tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) trải qua 3 giai đoạn phát triển:

* Giai đoạn 1918 - 1923:

- Trât tự thế giới mới được thiết lập. Các nước tư bản tiến hành khôi phục kinh tế sau chiến tranh.

-  Diễn ra cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở các nước tư bản. Nền thống trị của giai cấp tư sản cầm quyền không ổn định với sự ra đời của các Đảng cộng sản và hoạt động mạnh mẽ của Quốc tế Cộng sản.

* Giai đoạn 1924 - 1929:

- Cách mạng bước vào thời kì thoái trào.

- Nền công nghiệp của các nước tư bản phát triển nhanh chóng, nhất là Mĩ.

* Giai đoạn 1929 - 1939:

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 dẫn đến chủ nghĩa phát xít cầm quyền ở nhiều nước.

- Các nước đế quốc phân chia thành hai khối độc lập (khối phát xít Đức, Italia, Nhật Bản và khối Anh, Pháp, Mĩ) dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai năm 1939.

2. Giải bài 2 trang 63 SGK Lịch sử 11

Nêu những hậu quả về chính trị, xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) đối với các nước tư bản.

Phương pháp giải

Từ nội dung chính ở mục 3 Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 và hậu quả của nó đã được trình bày ở SGK Lịch sử 11 trang 61, 62 kết hợp với những kiến thức đã học để trả lời câu hỏi này

Gợi ý trả lời

Hậu quả về chính trị, xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933:

- Gây nên những bất ổn về chính trị, xã hội.

- Những cuộc đấu tranh, biểu tình, tuần hành của những người thất nghiệp diễn ra khắp các nước.

- Đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

- Dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh thế giới.

3. Giải bài 3 trang 63 SGK Lịch sử 11

Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải

Từ nội dung SGK Lịch sử 11 trang 62, 63 về Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh để trình bày diễn biến xảy ra trong quá trình này

Gợi ý trả lời

- Phong trào Mặt trận nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh diễn ra mạnh mẽ.

- Diễn biến:

+ Trước thảm họa của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới, dưới sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản (đại hội VII),phong trào đấu tranh thành lập Mặt trận nhân dân chống phát xít và chiến tranh đã lan rộng ở nhiều nước tư bản như Pháp, Italia, Tiệp Khắc, Hi Lạp, Tây Ban Nha...

+ 5/1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi trong tổng tuyển cử, bảo vệ được nền dân chủ, Pháp thoát khỏi những hiểm họa của chủ nghĩa phát xít.

+ 2/1936, ở Tây Ban Nha, Mặt trận nhân dân giành thắng lợi trong tổng tuyển cử nhưng các thế lực phát xít do Phrancô cầm đầu đã gây nội chiến, thủ tiêu nền cộng hòa.

- Kết quả: Phong trào giành được thắng lợi điển hình ở Pháp, nhưng ở nhiều nơi đã thất bại như Tây Ban Nha.

Ngày:17/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM