Giải bài tập SGK Lịch Sử 11 Bài 3: Trung Quốc

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách SGK Lịch sử 11 Trung Quốc trang 17 được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 11 Bài 3: Trung Quốc

1. Giải bài 1 trang 17 SGK Lịch sử 11

Nêu kết quả của Cách mạng Tân Hợi. Vì sao gọi cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng tư sản không triệt để?

Phương pháp giải

Dựa vào sgk Lịch sử trang 17, suy luận để trả lời.

Gợi ý trả lời

* Kết quả của Cách mạng Tân Hợi:

- Đã lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á.

* Cách mạng Tân Hợi được xem là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, vì:

- Chưa thủ tiêu thực sự giai cấp phong kiến.

- Không đụng chạm đến các nước đế quốc xâm lược.

- Chưa giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.

2. Giải bài 2 trang 17 SGK Lịch sử 11

Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải

Dựa vào SGK Lịch sử 11 phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX trang 13-17 để đánh giá, nhận xét.

Gợi ý trả lời

Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX:

- Quy mô: diễn ra liên tục, rộng lớn, quyết liệt, sôi nổi và đạt được những kết quả nhất định.

- Lãnh đạo: sĩ phu yêu nước tiến bộ, giai cấp tư sản.

- Lực lượng tham gia: chủ yếu là nông dân.

- Kết quả: đều thất bại.

- Tính chất: mang tính dân tộc sâu sắc.

- Ý nghĩa: Cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc và các nước thuộc địa khu vực Châu Á. Thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh kiên cường của nhân dân Trung Quốc và để lại những bài học kinh nghiệm cho cách mạng.

Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM