Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Chu vi hình chữ nhật

Để các em học sinh lớp 3 có thêm thật nhiều tài liệu ôn tập môn Toán, đội ngũ eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập bài Chu vi hình chữ nhật SGK trang 87 bên dưới đây. Tài liệu gồm 3 bài tập có phương pháp và đáp án chi tiết đi kèm sẽ giúp các em vừa làm bài vừa đối chiếu đáp án từ đó có kế hoạch học tập phù hợp cho bản thân.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Chu vi hình chữ nhật

1. Giải bài 1 trang 87 SGK Toán 3

Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài \(10cm\), chiều rộng \(5 cm\)

b) Chiều dài \(2dm\), chiều rộng \(13cm\)

Phương pháp giải

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải

a) Chu vi hình chữ nhật là: \((10 + 5) \times 2 = 30 (cm)\)

b) Đổi: \(2dm=20cm\)

Chu vi hình chữ nhật là: \((20 + 13) \times 2 = 66 (cm)\).

2. Giải bài 2 trang 87 SGK Toán 3

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài \(35m\), chiều rộng \(20m\). Tính chu vi mảnh đất đó.

Phương pháp giải

Tóm tắt

Chiều dài: \(35m\)

Chiều rộng: \(20m\)

Chu vi:....\(m\)?

Lời giải

Muốn tính chu vi mảnh đất ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2. 

Hướng dẫn giải

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

\((35+20 ) \times 2 = 110 (m)\)

Đáp số: \(110\,m\)

3. Giải bài 3 trang 87 SGK Toán 3

 Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

A. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) lớn hơn chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\).

B. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bé hơn chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\).

C. Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\).

Phương pháp giải

- Tính chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) và \(MNPQ\).

- So sánh rồi chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng:

\(AB + AD =\) \((63 + 31) \times 2 = 188 (m)\)

Chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\) bằng:

\(MN + MQ =\) \((54 + 40 ) \times 2 = 188 (m)\).

Chu vi hình chữ nhật \(ABCD\) bằng chu vi hình chữ nhật \(MNPQ\).

Khoanh vào chữ cái C

Ngày:29/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM