Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập trang 73 SGK Toán 3 bên dưới đây. Thông qua tài liệu này các em vừa ôn tập được kiến thức vừa nâng cao kĩ năng làm bài hiệu quả để từ đó có phương pháp học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

1. Giải bài 1 trang 73 SGK Toán 3

Tính:

a)  \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 350 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)                     \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 420 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{{}} \\ \end{matrix} \)

     \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 260 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{2}{{}} \\ \end{matrix} \)                     \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 480 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{4}{{}} \\ \end{matrix} \)

b)  \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 490 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)                     \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 400 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{5}{{}} \\ \end{matrix} \)

     \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 361 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{3}{{}} \\ \end{matrix} \)                     \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 725 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{{}} \\ \end{matrix} \)

Phương pháp giải

Thực hiện phép chia theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 350 \\ 35\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} & \,\,\,00\, \\ & \,\,\,\,\,\,0\, \\ & \,\,\, \overline{\,\,\,0\,} \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{50} \\ \begin{matrix} {} \\ {} \\ \end{matrix} \\ {} \\ \end{matrix} \)                         \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 420 \\ 42\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} & \,\,\,00\, \\ & \,\,\,\,\,\,0\, \\ & \,\,\, \overline{\,\,\,0\,} \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{70} \\ \begin{matrix} {} \\ {} \\ \end{matrix} \\ {} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 260 \\ 2\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} & \,06\, \\ & \,\,\,\,6\, \\ & \,\,\, \overline{\,00\,} \\ & \,\,\,\,\,\,\, 0 \\ & \,\,\,\,\,\,\, \overline{0 \,} \,\, \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{2}{130} \\ \begin{matrix} {} \\ {} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix} \\ {} \\ \end{matrix} \)                      \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 480 \\ 4\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} & \,08\, \\ & \,\,\,\,8\, \\ & \,\,\, \overline{\,00\,} \\ & \,\,\,\,\,\,\, 0 \\ & \,\,\,\,\,\,\, \overline{0 \,} \,\, \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{4}{120} \\ \begin{matrix} {} \\ {} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix} \\ {} \\ \end{matrix} \) 

b)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 490 \\ 49\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} & \,\,\,00\, \\ & \,\,\,\,\,\,0\, \\ & \,\,\, \overline{\,\,\,0\,} \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{70} \\ \begin{matrix} {} \\ {} \\ \end{matrix} \\ {} \\ \end{matrix} \)                             \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 400 \\ 40\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} & \,\,\,00\, \\ & \,\,\,\,\,\,0\, \\ & \,\,\, \overline{\,\,\,0\,} \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{5}{80} \\ \begin{matrix} {} \\ {} \\ \end{matrix} \\ {} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 361 \\ 3\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} & \,06\, \\ & \,\,\,\,6\, \\ & \,\,\, \overline{\,01\,} \\ & \,\,\,\,\,\,\, 0 \\ & \,\,\,\,\,\,\, \overline{1 \,} \,\, \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{3}{120} \\ \begin{matrix} {} \\ {} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix} \\ {} \\ \end{matrix} \)                        \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 725 \\ 6\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} & \,12\, \\ & \,12\, \\ & \,\,\, \overline{\,05\,} \\ & \,\,\,\,\,\,\, 3 \\ & \,\,\,\,\,\,\, \overline{2 \,} \,\, \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{3}{241} \\ \begin{matrix} {} \\ {} \\ {} \\ {} \\ \end{matrix} \\ {} \\ \end{matrix} \)

2. Giải bài 2 trang 73 SGK Toán 3

Một năm có \(365\) ngày, mỗi tuần lễ có \(7\) ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

Phương pháp giải

Lấy số ngày của một năm chia cho 7; thương của phép chia là số tuần lễ trong một năm; số dư là số ngày còn thừa.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép chia ta có:

\(365 : 7 = 52\) (dư \(1\) )

Vậy năm đó có \(52\) tuần lễ và \(1\) ngày

3. Giải bài 3 trang 73 SGK Toán 3

Điền Đ hoặc S vào ô trống:

Phương pháp giải

 Kiểm tra cách đặt tính và tính của hai phép chia đã cho rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện phép chia có kết quả:

185 : 6 = 30 (dư 5)

283 : 7 = 40 (dư 3)

Vậy ta có kết quả:

a) Điền Đ vào ô trống

b) Điền S vào ô trống.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM