Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng nhân 8

Để giúp các em học sinh học  lớp 3 tập thật tốt môn Toán, eLib xin giới thiệu nội dung giải bài tập SGK trang 53 bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, cũng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bảng nhân 8

1. Giải bài 1 trang 53 SGK Toán 3

Tính nhẩm :

8 x 3 =        8 x 2 =       8 x 4 =         8 x 1 =

8 x 5 =        8 x 6 =       8 x 7 =         0 x 8 =

8 x 8 =        8 x 10 =     8 x 9 =        8 x 0 =

Phương pháp giải

 Nhẩm rồi điền kết quả phép nhân trong bảng nhân 8 vừa học.

Hướng dẫn giải

8 x 3 =  24       8 x 2 =  16        8 x 4 =   32        8 x 1 = 8

8 x 5 =  40       8 x 6 =  48        8 x 7 =  56         0 x 8 = 0

8 x 8 =  64       8 x 10 = 80       8 x 9 =  72         8 x 0 = 0

2. Giải bài 2 trang 53 SGK Toán 3

Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 can: 8 lít dầu

6 can: ... lít dầu?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu trong một can nhân với 6.

Hướng dẫn giải

6 can như thế có số lít dầu là:

8 x 6 = 48 \(\ell\)

Đáp số: 48 lít.

3. Giải bài 3 trang 53 SGK Toán 3

Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

 Lấy số liền trước cộng thêm 8 rồi điền kết quả vào ô trống.

Hướng dẫn giải

Ta thực hiện các phép tính như sau:

8 + 8 = 16

16 + 8 = 24

24 + 8 = 32 

32 + 8 = 40

40 + 8 = 48

48 + 8 = 56

56 + 8 = 64

64 + 8 = 72

72 + 8 = 80

Điền bảng ta được kết quả sau:

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM