Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

Nội dung giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 3 bên dưới đây sẽ giúp các em học thật tốt môn Toán. Qua tài liệu này các em sẽ nắm được phương pháp giải cụ thể của từng bài từ đó đưa ra lời giải phù hợp với đề ra. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 36 SGK Toán 3

Tính nhẩm

a)  7 x 8 =           7 x 9 =         7 x 6 =            7 x 7 =

     56 : 7 =         63 : 7 =        42 : 7 =           49 : 7 =

b) 70 : 7 =          28 : 7 =        30 : 6 =           18 : 2 = 

    63 : 7 =          42 : 6 =        35 : 5 =           27 : 3 =

    14 : 7 =          42 : 7 =        35 : 7 =           56 : 7 =

Phương pháp giải

Nhẩm bảng nhân, chia trong phạm vi 7 đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a)  7 x 8 = 56         7 x 9 = 63          7 x 6 = 42          7 x 7 = 49

    56 : 7 =   8         63 : 7 = 9          42 : 7 =   6         49 : 7 = 7

b) 70 : 7 =  10       28 : 7 =4           30 : 6 = 5           18 : 2 = 9

    63 : 7 = 9           42 : 6 = 7          35 : 5 = 7           27 : 3 = 9

    14 : 7 =  2          42 : 7 =  6         35 : 7 =  5          56 : 7 = 8.

2. Giải bài 2 trang 36 SGK Toán 3

Tính:

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 28 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)                                   \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 35 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 21 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)                                   \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 14 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 42 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)                                   \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 42 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{{}} \\ \end{matrix} \)

\(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 25 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{5}{{}} \\ \end{matrix} \)                                   \(\left. \begin{align} & \begin{matrix} 49 \end{matrix} \\ & \, \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{{}} \\ \end{matrix} \)

Phương pháp giải

- Tính và trình bày phép chia dưới dạng cột dọc.

- Chia các số lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

\( \left. \begin{align} & \begin{matrix}28 \\ 28 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{4} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)                                  \( \left. \begin{align} & \begin{matrix}35 \\ 35 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{5} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)

\( \left. \begin{align} & \begin{matrix}21 \\ 21 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{3} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)                                  \( \left. \begin{align} & \begin{matrix}14 \\ 14 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{2} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)

\( \left. \begin{align} & \begin{matrix}42 \\ 42 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{6} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)                                  \( \left. \begin{align} & \begin{matrix}42 \\ 42 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{6}{7} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)

\( \left. \begin{align} & \begin{matrix}25 \\ 25 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{5}{5} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)                                  \( \left. \begin{align} & \begin{matrix}49 \\ 49 \\ \end{matrix} \\ & \overline{\begin{align} &\,\,\, 0 \\ \end{align}} \\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{7}{7} \\ \begin{matrix} \end{matrix} {} \\ \end{matrix} \)

3. Giải bài 3 trang 36 SGK Toán 3

Cô giáo chia 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi chia được bao nhiêu nhóm?

Phương pháp giải

Tóm tắt

7 học sinh : 1 nhóm

35 học sinh : ... nhóm ?

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy 35 chia cho 7.

Hướng dẫn giải

Số nhóm được chia là:

35 : 7 = 5 (nhóm)

Đáp số: 5 nhóm.

4. Giải bài 4 trang 36 SGK Toán 3

Tìm \(\displaystyle{1 \over 7}\) số con mèo trong mỗi hình sau:

Phương pháp giải

- Đếm số mèo có trong hình.

- Lấy số vừa đếm được chia cho 7

Hướng dẫn giải

Hình a)

Đếm tổng cộng trong hình có 21 con mèo

Vậy  \(\displaystyle{1 \over 7}\) số con mèo trong hình a là:

21 :  7 = 3 (con).

Hình b)

Đếm tổng cộng trong hình có 14 con mèo.

Vậy \(\displaystyle{1 \over 7}\) số con mèo trong hình b là:

14 : 7 = 2 (con).

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM