Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Hình chữ nhật

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK trang 84, 85 Toán 3 dưới đây. Tài liệu gồm 4 bài tập có hướng dẫn giải và đáp án chi tiết sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa nâng cao kĩ năng giải bài tập đồng thời có kế hoạch học tập cụ thể. Chúc các em học tập thật tốt!

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Hình chữ nhật

1. Giải bài 1 trang 84 SGK Toán 3

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Phương pháp giải

Tìm hình tứ giác có 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Ta có: 

- Hình ABCD có 1 góc không vuông, nên hình ABCD không phải hình chữ nhật.

- Hình MNPQ có MN = PQ bằng 7 ô, MQ = NP bằng 5 ô và có 4 góc vuông nên hình MNPQ là hình chữ nhật.

 - Hình EGHI không có góc vuông nào nên hình này không phải là hình chữ nhật.

- Hình RSTU có RS = UT bằng 4 ô, RU = ST bằng 7 ô và có 4 góc vuông, nên hình RSTU là hình chữ nhật.

Vậy hình chữ nhật cần tìm là hình MNPQ và hình RSTU.

2. Giải bài 2 trang 84 SGK Toán 3

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Phương pháp giải

Dùng thước kẻ, đo độ dài bốn cạnh của hình chữ nhật đã cho.

Hướng dẫn giải

Dùng thước để đo các cạnh của các hình chữ nhật được kết quả như sau:

 + Hình chữ nhât \(ABCD\) có:

\(AB = CD = 4cm\)

\(AD = BC = 3cm\)

+ Hình chữ nhật \(MNPQ\) có:

\(MN = PQ = 5cm\)

\(MQ = NP = 2cm\).

3. Giải bài 3 trang 85 SGK Toán 3

Tìm chiều dài, chiều rộng của mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ bên (DC = 4 cm, BN = 1 cm; NC = 2 cm).

Phương pháp giải

- Xác định các hình chữ nhật có trong hình đã cho.

- Dựa vào kiến thức : Hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau và chiều rộng bằng nhau để tìm độ dài của các cạnh.

Hướng dẫn giải

- Hình chữ nhật \(ABMN\) có chiều  dài \(AB = MN = 4cm\) và có chiều rộng \(AM = BN = 1cm\)

- Hình chữ nhật \(MNCD\) có chiều dài \(MN = DC = 4cm\) và chiều rộng \(MD = NC = 2cm\).

- Hình chữ nhật \(ABCD\) có chiều dài \(AB = DC = 4cm\) và có chiều rộng \(AD = BC = 1cm + 2cm = 3cm\).

4. Giải bài 4 trang 85 SGK Toán 3

 Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình chữ nhật

Phương pháp giải

Dùng thước kẻ và bút chì, vẽ đoạn thẳng thích hợp vào hình đã cho để tạo thành hình tứ giác có bốn góc vuông, hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như hình dưới đây:

Ngày:29/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM