Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Gam

Để giúp các em học sinh lớp 3 học tập thật tốt môn Toán, eLib xin giới thiệu nội dung giải bài tập SGK trang 65, 66 bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, cũng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Gam

1. Giải bài 1 trang 65 SGK Toán 3

Phương pháp giải

- Đọc hoặc tính tổng khối lượng các quả cân của đĩa cân bên trái.

- Khối lượng của vật ở đĩa cân bên phải bằng kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

a) Hộp đường cân nặng \(200 g\).

b) 3 quả táo cân nặng số gam là: \(500+200=700 g\).

c) Gói mì chính cân nặng số gam là: \(200+10=210 g\).

d) Quả lê cân nặng số gam là: \(200+200=400 g\).

2. Giải bài 2 trang 66 SGK Toán 3

Phương pháp giải

Quan sát kim của cân đồng hồ đang chỉ vào số nào rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Hướng dẫn giải

a) Quả đu đủ cân nặng \(800 g\)

b) Bắp cải cân nặng \(600 g\)

3. Giải bài 3 trang 66 SGK Toán 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu: \(22 g + 47 g = 69g\)

a) \(163 g + 28 g = \)

\(42 g – 25 g =\)

\(100 g + 45 g – 26 g =\)

b) \(50 g  \times  2 =\)

\(96 g : 3 =\)

Phương pháp giải

- Thực hiện phép tính với các số.

- Viết đơn vị gam vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

a) \(163 g + 28 g = 191g\)

\(42 g – 25 g = 17g  \)

\(100 g + 45 g – 26 g = 119g\).

b) \( 50 g \times 2 = 100g\)

\(96 g : 3 = 32g\)

4. Giải bài 4 trang 66 SGK Toán 3

Cả hộp sữa cân nặng \(455g\), vỏ hộp cân nặng \(58g\). Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Cả hộp : \(455g\)

Vỏ hộp : \(58g\)

Trong hộp : ... \(g\) sữa?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của cả hộp trừ đi khối lượng của vỏ hộp sữa.

Hướng dẫn giải

Trong hộp có số gam sữa là:

\(455 – 58 = 397 (g)\)

Đáp số: \(397 g.\)

5. Giải bài 5 trang 66 SGK Toán 3

Mỗi túi mì chính cân nặng \(210 g\). Hỏi \(4\) túi mì chính như thế cân nặng bao nhiêu gam?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 túi : \(210g\)

4 túi : .... \(g\)?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của một túi nhân với 4.

Hướng dẫn giải

Cả \(4\) gói mì chính cân nặng số gam là:

\( 210 \times 4 = 840g\)

Đáp số: \(840 g.\)

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM