Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bài toán giải bằng hai phép tính

Môn Toán là môn quan trọng và tương đối khó với các em học sinh lớp 3, với mong muốn giúp các em nắm thật vững kiến thức và làm bài thật hiệu quả eLib đã biên soạn và tổng hợp nội dung giải bài tập SGK trang 50 bên dưới đây. Với nội dung chi tiết, rõ ràng được trình bày logic, khoa học hứa hẹn sẽ mang lại cho các em thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Bài toán giải bằng hai phép tính

1. Giải bài 1 trang 50 SGK Toán 3

Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?

Phương pháp giải

Tóm tắt

 

Lời giải

- Tìm số tấm bưu ảnh của em.

- Tìm số tấm bưu ảnh của cả hai người.

Hướng dẫn giải

Số tấm bưu ảnh của em là:

15 – 7 = 8 (tấm)

Số tấm bưu ảnh của 2 anh em là:

15 + 8 = 23 ( tấm)

Đáp số: 23 tấm.

2. Giải bài 2 trang 50 SGK Toán 3

Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

- Tìm số lít dầu của thùng 2 bằng cách lấy số lít dầu của thùng 1 cộng với 6.

- Tìm số lít dầu của cả hai thùng bằng cách lấy \(18\ell\) cộng với số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

18 + 6 = 24 ( lít)

Số lít dầu ở cả hai thùng là:

18 + 24 = 42 (lít)

Đáp số: 42 lít.

3. Giải bài 3 trang 50 SGK Toán 3

Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Phương pháp giải

- Từ tóm tắt, xác định các đại lượng và giá trị của chúng, thông tin về nhiều hơn, ít hơn và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải và trình bày bài toán:

+) Tìm giá trị của đại lượng chưa biết: Lấy số ki-lô-gam của bao gạo cộng với 5kg.

+) Tìm trọng lượng của cả hai bao bằng cách lấy 27kg cộng với số vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Có thể nêu bài toán như sau: Bao gạo cân nặng 27 kg, bao ngô nặng hơn bao gạo 5 kg. Hỏi cả hai bao đó cân nặng bao nhiêu ki–lô–gam?

Bài giải

Bao ngô nặng số ki-lô-gam là:

27 + 5 = 32 (kg)

Cả hai bao nặng số ki-lô-gam là:

27 + 32 = 59 (kg)

Đáp số: 59 kg

Ngày:24/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM