Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Hình vuông

Nội dung giải SGK môn Toán lớp 3 trang 85, 86 được eLib biên soạn và tổng hợp bên dưới đây sẽ giúp các em học sinh học vừa ôn tập kiến thức vừa củng cố kĩ năng làm bài. Thông qua hệ thống 3 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết để các em có thể đối chiếu với bài làm của mình từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Hình vuông

1. Giải bài 1 trang 85 SGK Toán 3

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông?

Phương pháp giải

Tìm hình tứ giác có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Ta có:

- Hình ABCD có cạnh AB bằng 8 ô, AD bằng 5 ô. Nên AB và AD không bằng nhau

Suy ra hình ABCD không phải hình vuông.

- Hình MNPQ không có góc vuông nào nên hình không phải là hình vuông.

- Hình EGHI là hình vuông vì có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau đều bằng 6 ô.

Vậy hình vuông ta cần tìm là hình EGHI

2. Giải bài 2 trang 86 SGK Toán 3

Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

Phương pháp giải

Dùng thước kẻ đo độ dài của các cạnh trong hình vuông đã cho.

Hướng dẫn giải

- Độ dài cạnh của hình vuông \(ABCD\) là \(AB = BC = CD = DA = 3cm\)

- Độ dài cạnh của hình vuông \(MNPQ\) là \(MN = NP = PQ = QM = 4cm\).

3. Giải bài 3 trang 86 SGK Toán 3

Kẻ thêm đoạn thẳng để được hình vuông?

Phương pháp giải

Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình đã cho sao cho số ô vuông của mỗi cạnh là bằng nhau và hình mới tạo thành có 4 góc vuông.

Hướng dẫn giải

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như sau: 

Ngày:29/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM